Nuorten Akatemia muistuttaa Ylen kampanjassa nuorten äänestä

Nuorten Akatemia tuo esille nuorten näkökulman Ylen juuri lanseeratussa Nuorille. Nyt! -suurkampanjassa.

Nuorten Akatemia ideoi Ylen kumppanina, miten nuoret nähdään myös subjekteina, ei vain toimenpiteiden kohteina. Nuorilla on valtavasti voimavaroja, mielipiteitä ja näkemyksiä kunhan heitä kuunnellaan – ja heille myös vastataan. Nuorilähtöinen näkökulma tuodaan esille ohjelmissa, joita eri kanavat kampanjassa esittävät.

Nuorten Akatemia on nuorten toiminnan kehittämö ja toteuttamo, jonka tunnistaa erityisesti uutta luovasta, sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä. Nuorten Akatemiassa nuoret mm. yhteiskehittelevät yritysten ja yhteisöjen toimintaa, tekevät omia projekteja ja pitävät herätteleviä kouluvierailuja.

Ylen 10-viikkoinen kampanja haastaa suomalaiset toimimaan nuorten tulevaisuuden puolesta. Omat osionsa on niin nuorille, heitä tukeville aikuisille kuin työnantajillekin. Kampanjaan on valjastettu kaikki Ylen kanavat.

Lisätietoja:

Nuorten Akatemian viestintäpäällikkö Minna Ahola

minna.ahola@nuortenakatemia.fi, p. 050 5430 692
www.nuortenakatemia.fi

Nuorille. Nyt! -kampanjan sivut: nuorillenyt.yle.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Nuorten Akatemia – nuorten toiminnan kehittämö ja toteuttamo Nuorten Akatemian tunnistaa erityisesti uutta luovasta, sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä. Tarjoamme nuorten kanssa erityislaatuisia palveluita kumppaniorganisaatioidemme tarpeisiin. Nuorille tarjoamme tekemisen paikkoja ja oppimisen kokemuksia sekä monipuolisia mahdollisuuksia vaikuttaa organisaatioiden toimintaan. Haluamme, että kaikenlaisilla nuorilla on yhteys itsensä kannalta merkityksellisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja tunne oman elämänsä hallittavuudesta. Toimintamme koostuu yhteistyössä toteutetuista hankkeista. Kanssamme toimii mitä erilaisimpia nuoriin liittyviä kumppaniorganisaatioita. Uuden strategiamme mukaisesti suuntaudumme myös entistä enemmän yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtäviin yhteiskehittelyhankkeisiin, joissa keskeisessä asemassa on nuorten ääni. Tarjoamme palveluita myös suoraan nuorten parissa toimiville aikuisille opettajien Note-koulutoiminnassa ja ohjaajien Mahis- ja tukiparitoiminnassa.