Aikaisempia kausia koskevan virheen korjaus

Report this content

Nurminen Logistics Oyj                                                                            Pörssitiedote 9.3.2017 klo 12.50

Vuoden 2016 konsernitilinpäätöstä laadittaessa havaittiin aikaisempia kausia koskeva virhe. Aiempia kausia koskevat virheet liittyivät liikevaihdon esittämiseen.  

Nurminen Logistics toimii Baltian alueella Latviassa, Liettuassa ja Virossa. Vuoden 2016 konsernitilinpäätöstä laadittaessa havaittiin, että edellä mainituissa maissa toimivien tytäryhtiöiden osalta konsernitilinpäätökseen oli historiassa yhdistelty tytäryhtiöiden tuloslaskelma myyntikatteesta lähtien. Vuoden 2016 konsernitilinpäätökseen Baltiassa toimivat tytäryhtiöt on yhdistelty liikevaihdosta lähtien ja vuotta 2015 koskevat vertailutiedot on oikaistu vertailukelpoisiksi. Korjauksen seurauksena konsernin raportoitu liikevaihto vuodelta 2015 on 50 402 m€ eli 17,2 % suurempi kuin aiemmin vuodelta 2015 raportoitu liikevaihto. Korjauksen seurauksena konsernin raportoitu liikevaihto vuodelta 2016/H1 on 23 198 m€ eli 23,6 % suurempi kuin aiemmin vuoden 2016/H1 raportoitu liikevaihto.

Virheen korjauksella on vaikutusta konsernin raportoimaan liikevaihtoon sekä toisaalta suhteellista kannattavuutta mittaaviin tunnuslukuihin, joissa jakajana on liikevaihto. Virheen korjauksella ei ole vaikutusta konsernin raportoimaan liikevoittoon, tulokseen ennen veroja, tilikauden tulokseen, omaan pääomaan, määräysvallattomien omistajien osuuteen tai EPS:iin.

1 000 EUR Aiemmin raportoitu Virheen korjaus Virheen korjauksen jälkeen
Konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015
Liikevaihto 43 016 7 386 50 402
Konsernin tuloslaskelma 1.1.-30.6.2016
Liikevaihto 18 766 4 432 23 198

Nurminen Logistics Oyj

Marko Tuunainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, p. 010 545 7011.

JAKELU                                                                       
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                   
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.

Tilaa

Liitteet & linkit