Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus

Report this content

Nurminen Logistics Oyj                                              Pörssitiedote 15.2.2022, klo 15.55

Nurminen Logistics Oyj (Nasdaq Helsinki: NLG1V) (”Nurminen Logistics”, ”Yhtiö”) on 15.2.2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta (”Ilmarinen”).

Ilmoituksen mukaan Ilmarisen suorien osakkeiden omistusosuus on laimentunut Yhtiössä.

Ilmarisen kokonaisasema on yhtiön osakkeiden ja äänien kokonaismäärää koskevan ilmoituksen mukaan seuraava:

Ilmarisen omistusosuus edellisen liputusilmoituksen 13.7.2021 perusteella:

– Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 15,12 prosenttia (11 655 795 osaketta ja ääntä)

– Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen yhteensä 15,12 prosenttia. 

Ilmarisen omistusosuus liputusilmoituksen 15.2.2022 perusteella:

– Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 14,95 prosenttia (11 655 795 osaketta ja ääntä)

– Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen yhteensä 14,95 prosenttia. 

Liputusilmoituksen peruste: Maksuton osakeanti yhtiölle itselleen, minkä johdosta kokonaisosakemäärä nousi (15.2.2022).

Ilmoituksessa käytetty omistusprosentti on laskettua AML:n ja Finanssivalvonnan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti käyttäen Nurminen Logisticsin julkistamaa Yhtiön tämän hetkisen osakkeiden ja äänten enimmäismäärää, joka on 77 968 576 sisältäen Nurminen Logisticsin hallussa olevat omat osakkeet.

Nurminen Logistics Oyj

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

Jakelu 
 

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet 

www.nurminenlogistics.fi

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ja kasvualueet ovat Kiinan ja Pohjois-Euroopan välisessä rautatielogistiikassa, vaativissa logistiikan ulkoistuksissa sekä raskaan tavaran ja kemikaalien käsittelyissä.

Tilaa

Liitteet & linkit