• news.cision.com/
  • Nurminen Logistics/
  • Korjaus Nurminen Logistics Oyj:n 5.1.2021 julkaisemaan pörssitiedotteeseen koskien Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta saatua ilmoitusta

Korjaus Nurminen Logistics Oyj:n 5.1.2021 julkaisemaan pörssitiedotteeseen koskien Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta saatua ilmoitusta

Report this content

Nurminen Logistics Oyj                                              Pörssitiedote 7.1.2021 klo 16.30 
 

Nurminen Logistics Oyj:n 5.1.2021 julkaisemassa tiedotteessa ilmoitettiin virheellisesti Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta saadun ilmoituksen perusteella omistusmääräksi 11,83 prosenttia (8 780 000 osaketta ja ääntä), ja 5,55 prosenttia (4 120 879 osaketta ja ääntä rahoitusvälineiden kautta); Yhteensä 17,38 prosenttia. 

Nurminen Logistics Oyj (Nasdaq Helsinki: NLG1V) (”Nurminen Logistics”, ”Yhtiö”) on 7.1.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta. 

Ilmoituksen mukaan omistusosuus Yhtiössä on laimentunut 31.12.2020, kun Yhtiön 7.12.2020 tiedotetussa suunnatussa osakeannissa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistusosuus on seuraava Yhtiön kokonaisosake ja -äänimäärästä: 

- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 11,83 prosenttia (8 780 000 osaketta ja ääntä); 

- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4,63 prosenttia (3 434 066 osaketta ja ääntä rahoitusvälineiden kautta)  

- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen yhteensä 16,46 prosenttia.   

Ilmoituksessa käytetty omistusprosentti on laskettua AML:n ja Finanssivalvonnan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti käyttäen Nurminen Logisticsin julkistamaa Yhtiön tämän hetkisen osakkeiden ja äänten enimmäismäärää, joka on 74 212 667 sisältäen Nurminen Logisticsin hallussa olevat omat osakkeet. 

Lisätietoja 

Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

Jakelu  

Nasdaq Helsinki Oy  

Keskeiset tiedotusvälineet  

www.nurminenlogistics.fi  

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ja kasvualueet ovat Kiinan ja Pohjois-Euroopan välisessä rautatielogistiikassa, vaativissa logistiikan ulkoistuksissa sekä heavy- ja kemikaalikäsittelyissä. 

Tilaa

Liitteet & linkit