Muutos Nurminen Logistics Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Report this content

Nurminen Logistics Oyj                                                     Pörssitiedote 10.9.2018 klo 15.50

11.4.2018 pidetty Nurminen Logistics Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa. Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana.

Nurminen Logistics on 7.9.2018 ja 10.9.2018 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti luovuttanut 141 666 yhtiön hallussa olevaa omaa osakettaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioina. Loppuosa osakkeina maksettavista vuosipalkkioista luovutetaan myöhemmin.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 2 760 osaketta.

Nurminen Logistics Oyj
Hallitus

Lisätietoja: Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, p. 010 545 7011.

JAKELU                                                                       
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                   
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.