Muutos Nurminen Logistics Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Report this content

Nurminen Logistics Oyj                      Pörssitiedote                            16.2.2022 klo 12.30

Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmän palkkioiden maksamiseksi. Ohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 18.12.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Osakeannissa luovutetaan 16.02.2022 774 386 osaketta toimitusjohtajalle. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 65 262 omaa osaketta.

Hallitus

Lisätietoja: Irmeli Rytkönen, Hallituksen puheenjohtaja, +358 400 425371, irmeli.rytkonen@icloud.com

Jakelu 

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet 

www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ja kasvualueet ovat Kiinan ja Pohjois-Euroopan välisessä rautatielogistiikassa, vaativissa logistiikan ulkoistuksissa sekä raskaan tavaran ja kemikaalien käsittelyissä.

Tilaa

Liitteet & linkit