Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on hyväksynyt suunnatussa osakeannissa tehdyt merkinnät

Report this content

NURMINEN LOGISTICS OYJ         PÖRSSITIEDOTE        16.12.2020, KLO 10.00

 

Nurminen Logistics Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on tänään 16.12.2020 hyväksynyt hallituksen 7.12.2020 päättämässä suunnatussa osakeannissa (”Suunnattu osakeanti”) tehdyt merkinnät.

Suunnatussa osakeannissa hallitus on päättänyt, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, laskea liikkeelle yhteensä 29 344 954 Yhtiön uutta osaketta seuraaville sijoittajille: Assai Oy, Partnos Oy, Suka Invest Oy, Pär-Gustaf Relander, Avant Tecno Oy, Verman Group Oy, Tuomas Kukkonen, K. Hartwall Invest Oy Ab, Janne Vertanen, Cyberdyne Investments Oy, H.G. Paloheimo Oy, Ruscap Oy, Olli Pohjanvirta ja Juha Nurminen (”Sijoittajat”). Kaikki Sijoittajat merkitsivät osakkeita Suunnatussa osakeannissa annettujen merkintäsitoumusten mukaisesti.

Suunnatussa osakeannissa merkintähinta oli 0,31692 euroa osakkeelta ja Suunnatusta osakeannista saadut tuotot olivat yhteensä noin 9,3 miljoonaa euroa. Saaduilla tuotoilla rahoitetaan enemmistöosuuden hankinta Helsingin Vuosaaren terminaalikiinteistön omistavasta kiinteistöosakeyhtiöstä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta (”Transaktio”), kuten Yhtiön 12.11.2020 julkaisemassa pörssitiedotteessa on kuvattu. Transaktion arvioidaan toteutuvan 31.12.2020 mennessä.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin Transaktion toteuttamisen yhteydessä 31.12.2020 mennessä, ja ne oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä kaupparekisteriin rekisteröimisestä alkaen. Uudet osakkeet suunnitellaan otettavan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla vasta arviolta maaliskuussa 2021.

Uudet osakkeet vastaavat noin 65,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä välittömästi ennen Suunnattua osakeantia ja noin 39,5 prosenttia Suunnatun osakeannin jälkeen. Sijoittajille liikkeeseen laskettujen 29 344 954 osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Yhtiöllä on yhteensä 74 212 667 osaketta.

Lisätietoja

Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nurminenlogistics.fi

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ja kasvualueet ovat Kiinan ja Pohjois-Euroopan välisessä rautatielogistiikassa, vaativissa logistiikan ulkoistuksissa sekä heavy- ja kemikaalikäsittelyissä.

Tilaa

Liitteet & linkit