NURMINEN LOGISTICS OYJ TALOUDELLISET TAVOITTEET VUOSILLE 2021-2023

Report this content

Nurminen Logistics Oyj                                                                      Pörssitiedote 15.9.2021, klo 10.00

 

NURMINEN LOGISTICS OYJ on asettanut uuden strategian mukaiset taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2023.

Yhtiön uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2023 ovat:

  • Liikevaihto on 200 miljoonaa euroa, kasvu toteutetaan tulorahoituksella.

  • EBIT  vähintään 9 %
  • OPO % vähintään 33 %
  • ​​​​​​​Gearing alle 100 %
  • Nettovelat /ebitda alle 2,5
  • Kasvava osingonjako  33-50 % nettotuloksesta

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2023 on asetettu ottaen huomioon omistaja-arvon kestävä kasvu. Lisäksi on huomioitu nykyinen yhtiörakenne, joka sisältää Vuosaaren terminaalikiinteistön omistuksen, mikä mahdollistaa yhtiölle huomattavasti normaalia korkeamman velkaantuneisuuden.

Strategian mukaisesti yhtiö jatkaa kansainvälisen palveluverkoston kasvattamista Euroopassa ja Aasiassa, sekä panostaa asiakashallinnan- ja palvelun digitaalisiin alustoihin.  Lisäksi yhtiö tukee asiakkaiden vastuullisuustavoitteita ja kilpailukykyä tarjoamalla rautatieoperoinnin ratkaisuja logistiikan CO2 -päästöjen alentamiseen.

Yhtiön taloudellinen asema mahdollistaa myös ajanjaksolla 2021-2023 yrityskaupat, erityisesti Kiinassa, tukemaan tulevaisuuden merkittävää kasvua.

Nurminen Logisticsin strategian mukaiset tavoitteet perustuvat:

Rautatieliiketoiminta Aasian ja Euroopan välillä

Nurminen Logisticsin tavoitteena on nousta strategiakauden aikana rautatieoperoinnin markkinaykköseksi Kiinan, muun Aasian ja Pohjois- Euroopan välillä. Päämääränä on kasvattaa yhtiöstä pohjoismaisen logistiikkahubin keskeisin toimija hyödyntämällä yhtiön vahvaa markkina-asemaa, rautatielinjaliikenteen destinaatioita ja liikennetiheyttä, Suomen erinomaista logistista sijaintia Aasian ja Euroopan välillä sekä yhtiön rautatieyhteyksillä varustettuja satamaterminaaleja Vuosaaressa ja Kotkassa joista rahti voidaan jatkokuljettaa nopeasti muutamassa vuorokaudessa Eurooppaan.

Liiketoiminnan liikevaihto moninkertaistuu ajanjaksolla 2021-2023, jonka jälkeen markkinaa nopeampi kasvu paranevalla kannattavuudella. Liiketoiminnan kasvun pääajureina toimivat markkinan paras asiakaspalvelu, skaalautuva liiketoimintamalli, ainutlaatuinen yhteystoimintaverkosto rautatiemarkkinalla sekä markkinan monipuolisin osaaminen ja palvelutarjonta. Lisäksi kasvua tukee markkina-alueen ja asiakaskunnan nopea  kasvattaminen Pohjoismaissa, Saksassa, Hollannissa ja Englannissa sekä toimipisteiden lisääntyminen Kiinassa. 

Yhtiön markkina-alueen maiden kaupankäynti Kiinan kanssa vuositasolla ylittää 70 mrd. euroa ja merkittävä osa kaupankäynnin arvosta kuljetetaan konteilla. Rautateiden osuus tästä logistiikkamarkkinasta  on miljardeja euroja ja sen osuus ja arvo kasvaa kuljetuksilta edellytettävien ilmasto- ja nopeusvaateiden mukaisten megatrendien tukemana kymmeniä prosentteja vuodessa.

Yhtiön kilpailuetu Kiinan, Aasian ja Pohjois-Euroopan välisessä rautatieoperoinnissa perustuu Suomen rataverkon kuulumiseen samaan 1520 raideleveyden markkinaan yhdessä Venäjän ja Kazakstanin kanssa, mikä tekee reitistä nopean ja edullisen. Tätä tukevat lisäksi liiketoimintamallin nopea skaalautuvuus , innovatiivisuus ja investoinnit digitaalisissa ratkaisuissa, rautatielogistiikan alhaiset CO2 päästöt ja tuleva  EU:n taksonomia sääntely, rautatiemarkkinoiden laajin palvelutarjonta kappaletavarasta kokojuniin sekä yhtiön osaaminen teollisuuden supply chain prosesseista.

Huolintaliiketoiminta

Strategiakauden tavoitteena on Suomen markkinaa nopeammin  kasvava liikevaihto ja liikevoitto, perustuen prosessiautomaatioon ja robotiikan hyödyntämiseen, sekä alan parhaaseen asiantuntemukseen.

Terminaalipalvelut

Markkinaa nopeampi, vähintään  10 % kasvu vuositasolla. Keskittyminen palveluiden tuottamiseen rautatie-, kemikaali ja raskaan tavaran erikoisterminaaleissamme joissa markkina kasvaa ja kilpailuasemamme on vahva. Kannattavuuden selkeä parantaminen asiakas- ja palvelukokemuksen kehittämisellä perustuen innovatiivisuuteen ja keskittyen ydinosaamiseemme. Projektilogistiikan kasvu IVY-maihin suuntautuvissa rautatiekuljetuksissa. Isona kasvun ajurina toimii myös kasvavan Aasian junaliikenteen syöttövaikutus terminaaleihin.

Ulkoistuspalvelut

Tavoitteena voimakas kasvu 3-5 miljoonan euron vuosiliikevaihtoa tekeväksi kansainvälisen logistiikan ulkoistajaksi ja kehittäjäksi Suomen PKT- sektorin ulkomaankauppaa harjoittavissa yhtiöissä.

Baltia

Nykyisen markkina-aseman ja kannattavuuden pitäminen sekä yhtiön Aasian junayhteyksien hyödyntäminen Baltiassa Nordic Hub palvelun avulla.

 

Nurminen Logistics Oyj

 

Lisätietoja:

Olli Pohjanvirta,

toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj

+358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

 

Jakelu 

Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.nurminenlogistics.com/fi


 

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ja kasvualueet ovat Kiinan ja Pohjois-Euroopan välisessä rautatielogistiikassa, vaativissa logistiikan ulkoistuksissa sekä raskaan tavaran ja kemikaalien käsittelyissä.

Tilaa

Liitteet & linkit