Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Nurminen Logisticsin hallituksen kokoonpanoksi

Report this content

Nurminen Logistics Oyj                                                     Pörssitiedote 27.2.2018 klo 11.00

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä noin 80,2 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat tehneet ehdotuksen 11.4.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmäärästä ja jäsenistä.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja jäseniksi

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 80,2 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenmäärä nostetaan kuuteen (6). Samat osakkeenomistajat ehdottavat, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom sekä uusiksi jäseniksi valitaan Irmeli Rytkönen ja Kari Savolainen.

Ehdotetuista uusista jäsenistä oikeustieteen kandidaatti Irmeli Rytkönen (s. 1959) toimii Gigantti Oy Ab:n toimitusjohtajana. Rytkönen on vähittäiskaupan ammattilainen, joka Gigantin johtamisen lisäksi on muun muassa XXL Sports & Outdoorin hallituksen jäsen.

Toisena uutena jäsenenä osakkeenomistajat ehdottavat hallitukseen filosofian maisteria Kari Savolaista (s. 1954). Savolaisella on laaja kokemus palvelu- ja logistiikka-alalta. Hän on toiminut Finavia Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2012–2017 sekä Steveco Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2005–2012.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot tulevat nähtäviksi yhtiön internetsivulle www.nurminenlogistics.fi/Sijoittajat/Hallinnointi/Yhtiokokous/.

Nurminen Logistics Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja, p. 040 900 6977.

JAKELU                                                                       
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                   
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.