OSAKKEENOMISTAJIEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2019

Report this content

Nurminen Logistics on vastaanottanut seuraavat ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2019 käsiteltäväksi:

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 45,6 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa. Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Edelleen samat osakkeenomistajat ehdottavat, että vuosipalkkiosta 50 % maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Samat osakkeenomistajat myös ehdottavat, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi seuraavat palkkiot: 7 500 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 45,6 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kuutta henkilöä.

3. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 45,6 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen nykyisistä jäsenistä uudestaan Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Jukka Nurminen, Irmeli Rytkönen ja Alexey Grom sekä uutena jäsenenä Hannu Leinonen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Nykyisten hallituksen jäsenten esittelyt ovat esillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa:

http://www.nurminenlogistics.fi/Yritys/Hallitus/ 

Uutena ehdokkaana esiteltävän Hannu Leinosen keskeinen työhistoria on esitelty yhtiön verkkosivulla yhtiökokouksen materiaalien yhteydessä:

http://www.nurminenlogistics.fi/Sijoittajat/Hallinnointi/Yhtiokokous/Varsinainen-yhtiokokous-1242019/ 

Helsingissä 21.3.2019

NURMINEN LOGISTICS OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja, p. 040 900 6977.

JAKELU                                                                       
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                   
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.