Tulosvaroitus: Nurminen Logistics Oyj laskee arviotaan vuoden 2018 vertailukelpoisesta liiketuloksesta ja pitää ennallaan ennusteensa liikevaihdon kasvusta.

Nurminen Logistics Oyj                                                     Pörssitiedote                                                             18.12.2018 klo 15.00


Tulosvaroitus: Nurminen Logistics Oyj laskee arviotaan vuoden 2018 vertailukelpoisesta liiketuloksesta ja pitää ennallaan ennusteensa liikevaihdon kasvusta.

Nurminen Logistics laskee arviotaan vuoden 2018 tuloskehityksestä ja antaa tulosvaroituksen. Aikaisempi tulosohjaus kuului ”Nurminen Logistics arvioi vertalukelpoisen liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen liiketuloksensa paranevan vuoden 2017 tasosta.” Päivitetyn tulosohjauksen mukaan yhtiön vertailukelpoinen liiketulos tulee jäämään vuoden 2017 tasosta liikevaihdon kasvaessa. Päivitetty ohjaus koskee vertailukelpoista liiketulosta.

Syynä poikkeamaan on ERP-hankkeen ongelmat. Järjestelmäintegraatio on tullut arvioitua kalliimmaksi ja sen käyttöönotto on viivästynyt. Viivästymisellä on ollut negatiivinen vaikutus operatiiviseen toimintaan ja raportointiin. Lisäksi tulospoikkeamaan ovat vaikuttaneet loppukesän ja alkusyksyn ennakoitua hitaampi volyymien kehitys, uusasiakashankinnan arvioitua matalampi kasvu ja säännöllisen Kiinan junayhteyden käynnistämiseen liittyvät kustannukset.

Kiinan edestakaisen linjaliikenteen arvioidaan tuovan merkittävästi uutta liiketoimintaa ja parantavan kannattavuutta H2 2018 ja Q1 2019 ylösajovaiheen jälkeen. ERP-järjestelmäuudistuksen toimintaa tehostavat vaikutukset realisoituvat vuoden 2019 aikana.

Yrityksen maksuvalmius on erittäin vahva.

Nurminen Logistics Oyj

Olli Pohjanvirta
hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja, p. 040 900 6977.

JAKELU                                                                        
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                    
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita rautatiekuljetuksia, projektikuljetuspalveluita, erikoiskuljetuksia sekä huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.

Yrityksestä

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.

Tilaa

Liitteet & linkit