AURINGON JA ÖLJYN YHDISTELMÄ KIINNOSTI ASUNTOMESSUILLA

Auringon ja öljylämmön yhdistelmä kiinnosti kävijöitä vastikään päättyneillä Oulun asuntomessuilla. Energiaa säästävä lämmitysmuoto oli Oulussa valittu taloon, jossa muutenkin on kiinnitetty erityistä huomiota energiatehokkaisiin ratkaisuihin. -Messukuukauden aikana huomasi, että energiansäästö puhuttaa kyllä rakentajia. Uusia keinoja säästää lämmitysöljyä mietitään, ja auringon ja öljylämmön yhdistelmä on yksi hyvä esimerkki säästömahdollisuuksista, toteaa tekninen asiamies Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta. Aurinkoa öljyn rinnalla käyttävä messutalo on matalaenergiatalo, joka on saanut niin sanotun viiden tähden luokituksen energiankulutuksessa. Paitsi lämmityksessä, energiaa säästetään monin muin tavoin. Esimerkiksi ulko-ovet ovat tavallista paksumpia, ikkunat energiapihejä, ja seinissä ja yläpohjassa on paksusti levyvillaa. Tavoitteena on tuottaa ainakin neljännes lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen tarvittavasta energiasta aurinkoenergialla. Jos kaikki säästöratkaisut toimivat suunnitelmien mukaan, lämmitysöljyä on arvioitu kuluvan vain noin 1500 litraa vuodessa. Talossa on lämmitettävää asuinpinta-alaa noin 220 neliötä. Suomessakin olosuhteet aurinkolämmön hyödyntämiseen ovat hyvät, koska aurinkotunteja on lähes yhtä paljon kuin keskisessä Euroopassa. Eniten aurinkotunteja saadaan touko-elokuussa ja vähiten marras-tammikuussa. Aurinkotuntien lisäksi energiaa pystytään keräämään pilviselläkin säällä, sillä aurinkolämpökeräimet vastaanottavat myös hajasäteilyä. Kehittyneillä järjestelmillä auringon säteilystä voidaan saada talteen noin kolmannes. Messujärjestäjien tilastojen mukaan Oulun asuntomessuilla vieraili kuukauden aikana runsaat 120 000 kävijää. Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus Oy, tekninen asiamies Eero Otronen, puh. (09) 6226 1516

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit