AURINKOLÄMMÖN MAHDOLLISUUKSISTA UUTTA TUTKIMUSTIETOA

Energiankulutusta mittaavan vertailututkimuksen mukaan aurinkoenergialla voidaan säästää keskimäärin merkittävät 21 prosenttia pientalon lämmityskuluissa. Syksyllä valmistuneessa tutkimuksessa vertailtiin aurinkoöljy-lämmitysjärjestelmää käyttävän talon lämmitysöljyn kulutusta vertailukelpoisen öljylämmitystalon kulutukseen. Heinolan asuntomessualueella sijaitsevaa aurinkoöljy-taloa ja eteläisessä Suomessa sijaitsevaa perinteistä öljylämmitystä käyttävää taloa on vertailtu tutkimuksessa kaksi vuotta. Ensimmäisen vuoden tulokset osoittivat, että aurinkoenergialla saadaan huomattavat säästöt. Silloin niin sanottu normaali energiankulutus jouduttiin kuitenkin osittain arvioimaan rakentamisen ja asuntomessujen vuoksi. Nyt valmistunut toisen vuoden vertailutulos antaa entistä luotettavampaa tutkimustietoa, kun asuminen aurinkoöljy-talossa on vakiintunut normaalille tasolle. Lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden valmistamiseen tarvittavan öljyn kulutuksessa keskimääräinen 21 prosentin säästö on huomattava. Aurinkoöljy-talossa öljynsäästö oli 835 litraa vuodessa eli rahassa noin 500 euroa. Vertailua jatketaan edelleen vuoden mittaisissa jaksoissa. Talot ovat keskenään vertailukelpoiset, sillä molemmissa on esimerkiksi lämmönjakona lattialämmitys ja ilmanvaihdossa lämmön talteenotto. Tutkimuksessa verrattiin lämmitysenergian ja lämpimän käyttöveden valmistamiseen tarvittavan energian keskimääräistä kulutusta. Aurinkoöljyyn investointi säästää Tutkimuksen toteutti energiatehokkuuteen liittyviin tutkimuksiin erikoistunut Senewa Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää aurinkoöljy-lämmitysjärjestelmän energiansäästömahdollisuudet. Tutkimus osoittaa selvästi, että investointi auringon ja öljylämmön yhdistävään lämmitysjärjestelmään kannattaa. Ilmatieteen laitoksen mittaustulosten mukaan Suomessa paistaa aurinko keskimäärin 1684 tuntia vuodessa, mikä tekee noin 4,7 aurinkotuntia päivää kohden. Eniten aurinkotunteja saadaan touko-elokuussa ja vähiten marras-tammikuussa. Aurinkotuntien lisäksi energiaa pystytään keräämään myös pilvisellä säällä, sillä aurinkolämpökeräimet vastaanottavat hajasäteilyä. Auringon säteilystä voidaan saada talteen noin kolmannes kehittyneillä aurinkolämpöjärjestelmillä. Auringosta saadaan kerättyä suuri osa vuoden aikana tarvittavasta lämpimän käyttöveden energiasta ja lämmitysenergiasta lähes ilmaiseksi. Öljyn tehtävä on täydentää energiavajetta tarvittaessa. Lisätietoja: Risto Pääjärvi, Senewa Oy, puh. (03) 422 0595, 0500 226 745, risto.paajarvi@senewa.fsp.fi Eero Kourula, Öljyalan Palvelukeskus, puh. (09) 6226 1517, 040 584 1917, eero.kourula@oil.fi

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit