BENSIININ MYYNTI VIIME VUONNA LÄHES ENNALLAAN

Bensiinin myynti pysyi viime vuonna suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Dieselöljyn myynti puolestaan kasvoi edellisvuoteen verrattuna, mutta totuttua vähemmän, kerrotaan Öljy- ja Kaasualan Keskusliitosta. Bensiinin myynti on kasvanut koko 2000-luvun ajan viime vuotta lukuun ottamatta. Vuoden 2005 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä bensiinin myynti oli vuoden takaista suurempi, mutta vuoden viimeisen neljänneksen myynti jäi kaksi prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Näin koko vuoden bensiinin myynti väheni 0,3 prosenttia edellisvuodesta. Bensiiniä myytiin 2 501 miljoonaa litraa. Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton tilaston mukaan dieselöljyä myytiin viime vuonna 2 383 miljoonaa litraa, mikä on 0,8 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Dieselöljyn myynti kasvoi totuttua vähemmän. Esimerkiksi vuonna 2004 dieselöljyn myynti oli neljä prosenttia edellisvuotta suurempi. Dieselöljyn myyntiin vaikuttivat viime vuonna kesällä metsäteollisuuden seisokit, jotka vähensivät kuljetuksia. Esimerkiksi kesäkuussa dieselöljyn myynti oli neljä prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Tieliikenteen tavarankuljetustilaston mukaan kuljetettu tavaramäärä oli vuonna 2005 edellisvuoden tasolla, mutta kuljetussuorite kasvoi vajaalla kahdella prosentilla. Kevyen polttoöljyn myynti väheni viime vuonna runsaalla viidellä prosentilla verrattuna edellisvuoteen. Lähes puolet kevyestä polttoöljystä käytetään lämmitykseen, minkä takia myyntiin vaikuttaa ratkaisevasti sää, ja vuosi 2005 oli edellistä vuotta lämpimämpi. Kevyen polttoöljyn kotimaan myynti oli 2 499 miljoonaa litraa. Lämmin sää ja metsäteollisuuden seisokit vähensivät myös raskaan polttoöljyn käyttöä. Raskaan polttoöljyn kotimaan myynti väheni kymmenellä prosentilla 1 036 tuhanteen tonniin. Lentopetrolin yhteenlaskettu myynti kasvoi kolmella prosentilla 691 miljoonaan litraan. Lentopetrolin myynnistä kotimaan liikenteen osuus on neljännes. Lentopetrolin myynti kasvoi sekä koti- että ulkomaan liikenteeseen. Öljytuotteiden yhteenlaskettu myynti kotimaahan oli viime vuonna 9,3 miljoonaa tonnia, mikä on yhden prosentin edellisvuotta vähemmän. Lukuun lasketaan energiatuotteiden lisäksi bitumit ja voiteluaineet sekä petrokemianteollisuuden raaka-aineet. Lisätietoja: Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, puh. (09) 6226 150

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit