Dieselöljyn kulutus kasvaa ja bensiinin vähenee

Seuraavien viiden vuoden aikana dieselöljyn kulutuksen ennustetaan kasvavan ja bensiinin kulutuksen puolestaan vähenevän, ilmenee Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton tuoreimmista kulutusennusteista.

-Dieselöljyn kulutuksen kasvun veturina on se, että henkilöautokannasta yhä suurempi osa tulee olemaan dieselkäyttöisiä. Vastaavasti bensiinin kysyntä vähenee ajan mittaan. Samalla autojen tekninen kehitys vähentää niiden polttoaineenkulutusta, toteaa Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton toimitusjohtaja Jarmo Nupponen.

Dieselöljyn kulutusmäärä seurailee pitkälti talouden suhdanteita. Kulutus kasvaa, kun tavarankuljetukset lisääntyvät talouskasvun aikana. Tulevina vuosina kuljetuslogistiikan tehostuminen kuitenkin rajoittaa osaltaan kuljetusten määrän kasvua.

Tänä vuonna dieselöljyn kulutus kasvaa ennusteen mukaan runsaalla kolmella prosentilla viime vuoteen verrattuna eli 2 460 miljoonaan litraan. Viime vuonna dieselöljyn kulutus oli normaalia pienempi metsäteollisuuden seisokkien takia. Vuoteen 2011 mennessä dieselöljyn kulutuksen kasvuksi ennustetaan keskimäärin puolitoista prosenttia vuosittain.

Bensiinin kulutuksen ennustetaan tänä vuonna vähenevän viime vuodesta vajaalla puolella prosentilla, jolloin tämän vuoden kulutus olisi 2 490 miljoonaa litraa. Asiaan on ollut vaikuttamassa osaltaan bensiinin hinta, joka on tänä vuonna ollut välillä poikkeuksellisen korkealla. Ensi vuonna bensiinin kulutuksen arvioidaan palaavan viimevuotiselle tasolle, mutta vuodesta 2008 lähtien kulutuksen ennustetaan vähenevän vuosittain vajaa puoli prosenttia.

Lisätietoja: Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, puh. (09) 6226 150

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit