Energia-avustukset edistävät aurinkolämmön liittämistä öljylämmitykseen

Tuore päätös uusista energia-avustuksista pientaloille tulee edistämään hyvään vauhtiin päässyttä aurinkolämmön yhdistämistä öljylämmitykseen, todetaan Öljy- ja Kaasualan Keskusliitosta. Valtio pyrkii energia-avustuksilla edistämään uusiutuvien ja vähäpäästöisten energialähteiden käyttöä pientalojen lämmityksessä. Uutta avustusta voidaan myöntää muun muassa silloin, kun öljylämmitysjärjestelmä uusitaan sellaiseksi, että siihen liitetään aurinkolämpöjärjestelmä. Lisäksi avustusta myönnetään pelkän aurinkokerääjän hankintakuluihin, kun aurinkokerääjä liitetään osaksi lämmitysjärjestelmää. Avustusta ei saa esimerkiksi pelkän öljypolttimen korvaamiseen pelletin käyttöön soveltuvalla polttimella. -On positiivista, että myös pientaloille ryhdytään antamaan energia-avustuksia. Aurinkolämmön ja öljylämmön yhdistelmä on jo osoittautunut Suomessakin hyvin toimivaksi lämmitysjärjestelmäksi, joka tuo mukanaan selvät energiansäästöt, joten on järkevää, että myös valtio edistää järjestelmän yleistymistä, sanoo keskusliiton toimitusjohtaja Jarmo Nupponen. -On hyvä myös muistaa, että ikääntyneen öljylämmitysjärjestelmän uusiminen tuo niin merkittävät edut, että se kannattaa aina. Jo kattilan ja polttimen uusiminen tuo talosta riippuen 10-30 prosentin öljynsäästön. Hyöty on niin merkittävä, että vastaavaan ei yllä toiseen lämmitysmuotoon vaihtamalla, muistuttaa Nupponen. Nyt päätettyjä energia-avustuksia myönnetään pientaloille vuosina 2006-2008. Asetus asiasta tulee voimaan huhtikuun ensimmäisellä viikolla. Valtion asuntorahasto päättää avustusten hakuajan ja antaa tarkemmat ohjeet hakumenettelystä. Päätös avustuksen myöntämisestä on saatava ennen kuin työt aloitetaan. Avustuksen lisäksi työkustannuksista saisi jatkossakin verotuksen kotitalousvähennyksen. Lisätietoja: Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, puh. 040 503 9466, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit