HUOLTOASEMIEN MÄÄRÄ LISÄÄNTYI VIIME VUONNA

Huoltoasemien määrä kasvoi Suomessa viime vuonna noin viidelläkymmenellä. Erityyppisiä huoltoasemia oli vuoden lopussa kaikkiaan lähes 1950, ilmenee Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton keräämistä tiedoista. Huoltoasemia oli viime vuoden lopussa kaikkiaan 1942. Näistä 1105 oli asemia, joilla on henkilökuntaa. Miehittämättömien automaattiasemien määrä oli 837. Vuotta aiemmin asemia oli kaikkiaan 1894, joista miehitettyjä oli 1132 ja automaattiasemia 762. Bensiinikaupasta huoltoasemien osuus oli viime vuonna vajaat 60 prosenttia, kun se viisi vuotta sitten oli lähes 70 prosenttia. Automaattiasemien osuus bensiinin myynnistä on vastaavasti kasvanut. Viime vuonna automaattiasemien osuus bensiinikaupasta kasvoi kolmella prosenttiyksiköllä ja oli runsaat 40 prosenttia. Pieni osa bensiinistä myydään veneasemilla ja tilaston ulkopuolisissa myyntipisteissä. Huoltoasemilla bensiinistä 53 prosenttia myytiin viime vuonna itsepalveluna, 45 prosenttia automaateista ja kaksi prosenttia palveluperiaatteella. Bensiinin kokonaismyynti Suomessa kasvoi viime vuonna vajaat kaksi prosenttia. Huoltoasemien yhteydessä toimivien elintarvikemyymälöiden määrä on viime vuosina ollut kasvussa. Viime vuoden päättyessä huoltoasemien yhteydessä oli 324 elintarvikemyymälää, reilut 50 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kahviloita ja ravintoloita huoltoasemilla oli nyt 856, kun luku vuotta aiemmin oli 948. Huoltoasemista osa on öljy-yhtiöiden tai jakeluasemaketjun omistamia tai hallitsemia ja osa kauppiaiden hallitsemia. Kaikkiaan öljy-yhtiöiden ja jakeluasemaketjujen omistuksessa tai hallinnassa oli viime vuoden päättyessä 502 huolto- ja 615 automaattiasemaa. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 485 ja 616. Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto on kerännyt tiedot liikennepolttonesteitä myyvien jäsenyhtiöidensä ConocoPhillips Finlandin (JET), Esson, Neste Markkinoinnin, Shellin ja Teboilin verkostoista. Mukana luvuissa ovat lisäksi Suomalaisen Energiaosuuskunta SEO:n, Station1:n sekä S-ryhmän ABC-ketjun tiedot. Erikseen tilastoidaan veneasemat, raskaan kaluston jakelupisteet ja muut jakelupisteet. Suomessa on lisäksi jonkin verran muita huoltoasemia ja polttonesteiden jakelupisteitä. Lisätietoja: toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, puh. 040 503 9466 Verkkosivuilla www.oil-gas.fi kohdassa Tilastot, Tilastoja öljystä ja kaasusta on tilasto Markkinaosuudet öljytuotteiden myynnissä vuonna 2004

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit