Ilmastonmuutoksen hillitseminen työllistää lvi-osaajia

Ilmastonmuutoksen hillitsemisestä on kasvamassa suuri lvi-alaa työllistävä asia. Alan asennusliikkeitä ja opiskelijoita koulutetaan parhaillaan Vantaalla aurinkolämmön ja öljylämmityksen yhdistämiseen kauppa- ja teollisuusministeriön tukemana. Kaksipäiväinen koulutus on osa Öljyalan Palvelukeskuksen hanketta, jonka tarkoitus on edistää aurinkoenergian ja öljylämmityksen yhdistämistä. Kauppa- ja teollisuusministeriössä sen tukeminen on osa ilmastonmuutoksen viestintäohjelmaa. Koulutuksessa on mukana sekä lvi-alan ammattilaisia että alan opiskelijoita. Ilmastonmuutoksen viestintäohjelman ohjelmapäällikkö Kirsti Kärkkäinen uskoo, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi hankkeella on lvi-alaa entisestään työllistävä vaikutus. - Vuosi sitten teettämämme tutkimuksen perusteella 74 prosenttia suomalaisista on valmiita käyttämään lämmitykseen uusiutuvia energialähteitä, jotta ilmastonmuutosta pystyttäisiin hillitsemään, Kärkkäinen kertoo. Myös Öljyalan Palvelukeskuksen markkinointipäällikkö Eero Kourula arvioi, että aurinkolämmön ja öljylämmityksen yhdistäminen on tulevaisuudessa yhä suurempi asennusliikkeitä työllistävä asia. Hänen mukaansa Suomessa on noin 80 000 öljylämmitysjärjestelmää, jotka kaipaavat kunnostusta, ja öljylämmittäjien kiinnostus aurinkoöljy-lämmitystä kohtaan on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Suomessa on jo muutamia tuhansia aurinkoöljy-lämmittäjiä, ja kiinnostus uusiutuvan aurinkoenergian käyttöön perinteisen öljylämmityksen rinnalla kasvaa kovaa vauhtia. Kourulan arvion mukaan tällä hetkellä noin viisi prosenttia asennusliikkeitä on perehtynyt aurinkoöljy-lämmitykseen tarkemmin. Tavoitteena on, että viiden vuoden kuluttua jo neljännes asennusliikkeistä olisi todellisia aurinkoöljy-lämmityksen osaajia. Kourulan mukaan monilla vanhemman polven asennusliikkeillä on vielä mielessä 1970-luvun huonot kokemukset aurinkoenergiajärjestelmistä, minkä vuoksi järjestelmiä ei ole lähdetty asentamaan. Asennusliikkeille ja opiskelijoille järjestetään koulutusta juuri heidän avainasemansa vuoksi. Koulutusta on tarkoitus tehdä pikkuhiljaa, mutta perusteellisesti, jotta alalle saadaan mahdollisimman hyviä osaajia. Öljyalan Palvelukeskus on laskenut, että jos esimerkiksi puolet öljylämmittäjistä ryhtyisi käyttämään aurinkoenergiaa lämmitysöljyn rinnalla lämpimän käyttöveden tuottamiseen, hiilidioksidipäästöt vähenisivät lähes 100 000 tonnia vuodessa. Kärkkäinen painottaa, että ilmastonmuutoksen kannalta aurinkoöljy-osaajien koulutus on tärkeää. - Ilmastonmuutoksen hillitseminen tulee pienistä keinoista, joita pitää kerätä yhteen. Tämä on yksi niistä keinoista, Kärkkäinen toteaa. LISÄTIETOJA: Öljyalan Palvelukeskus Oy, markkinointipäällikkö Eero Kourula, puh. (09) 6226 1517 Ilmastonmuutoksen viestintäohjelma, ohjelmapäällikkö Kirsti Kärkkäinen, puh. (09) 726 3857 tai www.ilmastonmuutos.info

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit