KAIKKI SUOMESSA MYYTÄVÄ BENSIINI JA DIESELÖLJY RIKITÖNTÄ

Suomen huoltoasemilla on kaupan enää vain rikitöntä bensiiniä ja dieselöljyä. Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton myyntitilastosta ilmenee, että kaikki meillä myytävä bensiini ja dieselöljy on ollut rikitöntä kuluvan vuoden alusta alkaen. Suomi on ollut EU:ssa edelläkävijämaa rikittömiin tieliikennepolttoaineisiin siirtymisessä. EU-maissa siirrytään vähitellen rikittömän bensiinin ja dieselöljyn käyttöön. EU:ssa vahvistetun polttoainedirektiivin mukaan kuluvan vuoden alusta rikittömiä polttoaineita tulee olla EU-maassa tarjolla maantieteellisesti tasapainoisesti ja vuoden 2009 alusta alkaen EU-alueella saa myydä vain rikittömiä liikennepolttoaineita. Rikittömiksi luokitellaan sellaiset polttoaineet, joiden rikkipitoisuus on enintään kymmenen milligrammaa kilossa. Suomen tieliikenteen rikkipäästöt ovat uudenlaisten polttoaineiden ansiosta vähentyneet käytännössä olemattomiksi. -Tärkein rikittömien liikennepolttoaineiden merkitys on, että ne avaavat mahdollisuuden uudenlaisen pakokaasujen puhdistustekniikan käyttöönottoon autoissa. Näin voidaan tieliikenteen pieneneviä haitallisia päästöjä vielä entisestään vähentää, toteaa toimitusjohtaja Jarmo Nupponen Öljy- ja Kaasualan Keskusliitosta. Rikittömyys on jälleen yksi askel puhtaampien liikennepolttoaineiden kehitystyössä, jota Euroopassa on pitkään tehty öljyalan, autonvalmistajien ja viranomaisten yhteistyönä. Rikin jälkeen liikennepolttoaineiden kehittelyssä huomio kohdistuu jatkossa muihin ominaisuuksiin kuten oletettavasti esimerkiksi dieselöljyn polyaromaattien määrään, kertoo Nupponen. Suomessa rikittömälle bensiinille ja dieselöljylle toteutettiin viime vuoden syyskuussa veroporrastus. Tämä auttoi tuomaan rikittömät polttoainelaadut markkinoille öljyalan esittämällä tavalla kerralla, koska rikillisten ja rikittömien laatujen pitäminen markkinoilla yhtä aikaa olisi ollut logistisesti hankalaa. Lisätietoja: toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, puh. (09) 6226 150, 040 503 9466, tiedotuspäällikkö Mervi Tepponen, puh. (09) 6226 1515, 040 562 1060

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit