KESÄ VILKASTUTTI REIPPAASTI AURINKO-ÖLJY -LÄMMITYSRATKAISUJEN KYSYNTÄÄ

Aurinko-öljy -lämmitysjärjestelmien kysyntä vilkastui kuluneen kesän aikana reippaasti. Ratkaisuja toimittavat yritykset arvioivat, että kasvu on viime vuoteen nähden vähintään parikymmentä prosenttia. Joillakin kauppa on jopa nelinkertaistunut. Määrällisesti liikutaan kuitenkin edelleen suhteellisen pienissä lukemissa. Kuluttajien kiinnostus aurinkolämmön hyödyntämistä kohtaan on kasvanut selvästi viimeisten kolmen vuoden aikana. Energiansäästömahdollisuudet puhuttavat, ja auringon ja öljylämmityksen yhdistäminen tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon. - Usko aurinkoenergian ja öljyn yhdistämiseen on suuri. Meillä se näkyy myynnissä parinkymmenen prosentin nousuna. Suunta on selvä, kun myös asennusliikkeiden ja suunnittelutoimistojen osaaminen aurinkolämmön tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä on lisääntynyt selkeästi suunnitelmallisen koulutuksen ansiosta. Järjestelmien ominaisuudet tunnetaan, ja mitoitus osataan suunnitella tarkoituksenmukaiseksi, Lars Andersson Viessmann Lämpötekniikasta kertoo. Valtaosaan aurinkovaraus Jos lämmitysjärjestelmien hankinnassa tai niiden uusinnassa ei hyödynnetä aurinkoenergiaa heti, sen käyttöön ainakin varaudutaan hankintoja tehtäessä. - Meillä myydyistä öljykattiloista noin 90 prosenttia on sellaisia, joissa pystytään käyttämään ilmaista aurinkoenergiaa. Järjestelmää ei ole pakko ottaa käyttöön heti, mutta noin sadan euron lisähinnalla sen myöhempään mahdolliseen käyttöön voi varautua. Käytössä sijoituksen saa takaisin nopeasti, kuvaa Matti Keso Rica Heatingistä. Tänä päivänä aurinkoenergian keräämiseen tarkoitettujen laitteiden hyötysuhde on entistä parempi, ja niiden asennus käy aikaisempaa helpommin. Aurinko-öljy -lämmitysjärjestelmien automatisoinnin ansiosta käyttö on helppoa ja aurinkoenergian hyöty saadaan mahdollisimman suurena. Järjestelmä ottaa öljyn käyttöön automaattisesti vasta, kun aurinkoenergia ei riitä käyttöveden lämmittämiseen tai suuremmissa järjestelmissä lämpimän käyttöveden ja lämmön tuottamiseen. - Vanhan öljykattilan vaihto uuteen säästää energiaa tapauskohtaisesti 10 – 30 prosenttia. Aktiivisella aurinkoenergian hyödyntämisellä voidaan pientalon lämmitysenergiakuluissa päästä jopa 40 prosentin säästöihin kokonaiskulutuksessa, muistuttaa Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta. Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, tekninen asiamies Eero Otronen, puh. (09) 6226 1516, 040 861 8481 Callidus, toimitusjohtaja Iiris Ohranen, puh. (09) 374 751 Kaukora, toimitusjohtaja Raimo Aaltonen, puh. (02) 437 4600 Rica Heating, tuotepäällikkö Matti Keso, puh. (019) 764 210 Viessmann Lämpötekniikka, myyntipäällikkö Lars Andersson, puh. (03) 781 3816

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit