KORJATTU TIEDOTE: ASENNUSLIIKKEET USKOVAT KOTITALOUSVÄHENNYKSEN VAUHDITTAVAN ÖLJYLÄMMITYSLAITTEISTOJEN KUNNOSTUSTA

Kolme neljästä LVI-alan asennusliikkeestä uskoo, että asiakkaat käyttävät jatkossa kotitalousvähennystä öljylämmityslaitteistojen kunnostamisessa nykyistä enemmän. Öljyalan Palvelukeskuksen teettämän kyselyn mukaan liikkeet uskovat vähennysoikeuden vaikuttavan korjausinnokkuuteen. Peräti 89 prosenttia kyselyyn vastanneista asennusliikkeistä uskoo, että kotitalousvähennyksellä on merkitystä öljylämmityslaitteiston korjausinnokkuuteen. Asennusliikkeistä 74 prosenttia ennustaa, että asiakkaat käyttävät tulevaisuudessa öljylämmityslaitteiston kunnossapitotyöhön saatavaa kotitalousvähennystä nykyistä enemmän. Kukaan ei arvioi vähennysten käytön hiipuvan. Loput uskovat, että niitä käytetään saman verran kuin nyt. Kun asennusliikkeet arvioivat asiakkaiden tietämystä kotitalousvähennyksen saantimahdollisuuksista, 85 prosenttia olettaa vain osan asiakkaista olevan selvillä oikeuksistaan. Seitsemän prosenttia uskoo kaikkien tuntevan vähennysoikeudet. Kahdeksan prosenttia pelkää, ettei vähennysoikeuksia tunne kukaan. Lähes kaikki liikkeet kertovat muistuttavansa asiakkaita kotitalousvähennyksestä ainakin joskus. Verohallitus selkeytti alkuvuodesta öljylämmittäjien oikeuksia saada kotitalousvähennyksiä. Vähennykseen oikeuttavat kaikki öljylämmitysjärjestelmään liittyvät kunnossapito- ja perusparannustyöt. Öljykattilan ja -polttimen korjauksesta, vaihtamisesta ja asentamisesta saa siis vähennyksen. Sen sijaan esimerkiksi öljypolttimen huolto tai nuohous eivät kuulu kotitalousvähennyksen piiriin, sillä ne luokitellaan toistuviksi huoltotoimenpiteiksi. Öljylämmitysjärjestelmän kunnostustyöstä eli työkorvauksesta saa verotuksessa takaisin 60 prosenttia työn arvosta. Suomessa on noin 260 000 öljylämmitteistä pientaloa. Öljylämmittäjät ovat vaihtaneet ahkerasti vanhoja lämmityslaitteitaan varsinkin viime vuosina. Yli 20-25 vuotta vanha lämmityskattila suositellaan vaihdettavaksi uuteen nykyaikaiseen öljykattilaan. Uusitulla järjestelmällä säästetään 10-30 prosenttia pientalon öljynkulutuksessa. Kysely lähetettiin noin 300 asennusliikkeelle ympäri Suomen. Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus Oy, markkinointipäällikkö Eero Kourula, puh. (09) 6226 1517

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit