Lähes puolet öljylämmittäjistä harkitsee aurinkoenergiaa

Aurinkoenergian hyödyntäminen öljylämmitteisissä taloissa kiinnostaa suomalaisia. Helmikuussa tehdyn tutkimuksen perusteella 110 000 öljylämmittäjää on valmiita ottamaan öljylämmityksen rinnalle aurinkoenergian. Aurinkoöljy-järjestelmä tarkoittaa aurinkoenergian yhdistämistä öljylämmitysjärjestelmään. Öljyalan Palvelukeskus teetti helmikuussa aurinkoöljy-aiheisen tutkimuksen, johon osallistui 2 400 öljylämmitteisessä taloudessa asuvaa vastaajaa. Suomessa on tällä hetkellä 260 000 öljylämmitteistä pientaloa. Öljylämmittäjistä on tutkimuksen mukaan 42 prosenttia valmiita siirtymään aurinkoöljy-lämmittäjiksi seuraavan kymmenen vuoden aikana. Noin prosentti oli valmiita siirtymään aurinkoöljy-lämmittäjäksi heti, 11 prosenttia lähitulevaisuudessa, 16 prosenttia muutaman vuoden kuluessa ja 14 prosenttia seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Tutkimuksesta kävi ilmi, että öljylämmittäjien kiinnostuksen taustalla ovat säästöt ja ekologiset arvot. Usealla öljylämmittäjällä on tarve uusia laitteistojaan, tai lisätä siihen energiaa säästäviä ratkaisuja. Lähes 60 prosenttia öljylämmittäjistä kertoo tutkimuksessa, että aurinkoöljy on lämmitysmuotona heille tuttu, tai että he ovat ainakin kuulleet siitä. Vastaajat arvioivat aurinkoöljyn varsin luotettavaksi, helppokäyttöiseksi, huolettomaksi, nykyaikaiseksi, ympäristöystävälliseksi ja myös tulevaisuuden lämmitysmuodoksi. Tutkimuksen mukaan aurinkoöljyn eduista öljylämmittäjille ovat tutuimmat aurinkoöljy-järjestelmän automaattisuus, sen vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä vuosittainen 15-40 prosentin säästömahdollisuus lämmitysöljyssä. Suomessa on jo muutamia tuhansia aurinkoöljy-lämmittäjiä, ja kiinnostus uusiutuvan aurinkoenergian käyttöön perinteisen öljylämmityksen rinnalla kasvaa kovaa vauhtia. Selvitysten perusteella lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden valmistamiseen tarvittavan öljyn kulutuksessa keskimääräinen säästö on 21 prosenttia. Talosta riippuen säästö on rahana 300-400 euroa vuodessa. Aurinkoöljy-aiheinen tutkimus toteutettiin öljylämmittäjille suunnatun Lämmöllä-lehden kautta, ja siihen vastasi 2 400 öljylämmittäjää. Öljyalan Palvelukeskus kumppaneineen kertoo öljylämmityksestä ja siihen liittyvästä uudesta tekniikasta Pytinki -messuilla Seinäjoella 31.3.-2.4. perjantaista sunnuntaihin. Lisätietoja messuosastolla antaa mm. Öljyalan Palvelukeskuksen tekninen asiamies Eero Otronen. Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus Oy, tekninen asiamies Eero Otronen, puh. 040 861 8481 ja markkinointipäällikkö Eero Kourula, puh. 040 584 1917

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit