Lämmitysöljyn säästöt edellä tavoitteesta – Energiansäästöohjelman säästöt vastaavat 184 000 pientalon vuotuista kulutusta

Lämmitysöljyn säästöön tähtäävä energiansäästöohjelma on jatkanut tavoitteidensa ylittämistä. Juuri valmistuneiden laskelmien mukaan ikääntyneiden öljylämmitystalojen kunnostuksella on tähän mennessä saavutettu 138 miljoonan lämmitysöljylitran vuosittaiset säästöt. Säästö on merkittävä, sillä tällä lämmitysöljyn määrällä lämpiäisivät koko Uudenmaan alueen öljylämmitystalot vuoden ajan.

Kokonaisuudessaan yhdeksän vuotta kestäneen projektin aikana on kumulatiivisesti säästetty yli 643 miljoonaa litraa lämmitysöljyä. Määrä vastaa noin 184 000 keskivertopientalon vuotuista lämmitysöljyn kulutusta.

Höylä-energiansäästöohjelma on öljyalan, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä ympäristöministeriön yhteinen energiansäästöohjelma, jossa tärkein energiansäästökeino on ikääntyneiden öljylämmityslaitteiden uusiminen.

Energiansäästöohjelma aloitettiin vuonna 1997 ja sitä jatketaan aina vuoteen 2010 saakka. Ohjelman tavoitteena on ollut, että lämmitysöljyn vuotuinen kulutus on vuonna 2010 kymmenen prosenttiyksikköä pienempi kuin ohjelman alussa. Jo nyt energiansäästötavoite on reilusti tuplattu.

Vuotuinen energiansäästö kasvaa edelleen jatkossa, kun kiinteistöjä kunnostetaan ja ikääntyneitä öljylämmityslaitteita uusitaan. Varovaistenkin ennusteiden mukaan vuonna 2010 vuotuinen energiansäästö tulee olemaan noin 202 miljoonaa lämmitysöljylitraa, kun vertailupohjana on vuoden 1997 kiinteistö- ja laitekanta. Tämä litramäärä merkitsee 57 000 keskivertopientalon vuosittaista energiankulutusta. Koko projektin aikana säästetään kumulatiivisesti 1530 miljoonaa litraa lämmitysöljyä.


Talokohtainen öljynsäästö merkittävä

Öljynkulutusta vähentää ennen kaikkea ikääntyneiden öljylämmityslaitteiden uusiminen. Energiankulutusta vähentävät niin ikään rakennuksen eristyksen parantaminen sekä ovien ja ikkunoiden uusiminen. Tärkeä säästökeino on myös uusiutuvien energialähteiden kuten auringon liittäminen öljylämmitykseen.

Eniten energiansäästöä saadaan tässä vaiheessa kuitenkin ikääntyneiden öljylämmitysjärjestelmien kunnostuksella eli lähinnä öljykattiloiden ja polttimien uusimisilla. Järjestelmän kunnostus tuo kiinteistökohtaisesti 10-30 prosentin säästön lämmitysöljyn kulutukseen. Talokohtaiset rahansäästöt voivat olla satoja euroja vuodessa.

Öljylämmitystalot ovat koko maan mittakaavassa merkittävä energiansäästömahdollisuus. Öljylämmitteisiä pientaloja on noin 260 000 eli neljännes pientalokannasta. Vuosina 1997-2005 remontoitiin noin 85 000 talon öljylämmitysjärjestelmä. Tällä hetkellä arviolta 80 000 talon öljylämmitysjärjestelmät ovat sen ikäisiä, että lämmitysjärjestelmän uudistaminen on ajankohtaista seuraavien 5-10 vuoden aikana.

Höylä-energiansäästöohjelma perustuu kauppa- ja teollisuusministeriön, ympäristöministeriön, Öljy-ja Kaasualan Keskusliiton sekä Öljy- ja Kaasulämmitys Yhdistyksen väliseen sopimukseen, jota vie osaltaan eteenpäin myös energiansäästöä edistävä Motiva Oy. Ohjelman ykkösvaihe aloitettiin vuonna 1997, ja vuonna 2002 solmitun kakkosvaiheen tavoitteet ulottuvat vuoteen 2010. Höylän kautta toteutetaan osaltaan kansallista ilmastostrategiaa.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, toimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. (09) 6226 1523, tekninen asiamies Eero Otronen, puh. (09) 6226 1516

Kuvateksti: Uudet öljylämmityslaitteet vähentävät öljynkulutusta selvästi. Myös esimerkiksi rakennuksen eristyksen parantaminen edistää energiansäästöä.

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit