Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto: Energiatehokkuuden painottaminen myönteistä ilmasto- ja energiastrategiassa

Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto näkee myönteisenä sen, että hallituksen ilmasto- ja energiastrategia korostaa energiatehokkuuden parantamista ja on sitä kautta linjassa öljyalan oman energiatehokkuussopimuksen kanssa. Valtiovallan ja öljyalan sopimuksella kannustetaan niin öljylämmityksessä kuin liikenteessäkin energiatehokkuutta lisääviin toimiin, jotka säästävät energiaa ja vähentävät päästöjä.

-On positiivista, että strategia tukee vapaaehtoista energiatehokkuustoimintaa pakkokeinojen sijaan. Näin pystytään askel askeleelta etenemään tiellä, joka johtaa asetettuihin päästövähennystavoitteisiin ja uusiutuvan energian lisäämistä koskeviin tavoitteisiin rakennusten lämmityksessä, sanoo keskusliiton toimitusjohtaja Jarmo Nupponen.

Höylä III -energiatehokkuussopimuksessa öljyalan toimijat ovat sitoutuneet edistämään uusiutuvan energian kuten aurinkolämmön käyttöä öljyn rinnalla lämmityksessä, tuomaan bio-osuuden lämmitysöljyyn ja kannustamaan lämmittäjiä muihin energiaa säästäviin toimiin.

Höylä-sopimus sisältää myös energiatehokkuuteen ohjaamisen liikenteessä. -Liikenteen puolellakin strategiassa on valittu oikea linja siinä mielessä, että korostetaan teknologian ja tuotekehityksen mahdollisuuksia. On hyvä, jos positiivisella vero-ohjauksella pyritään edistämään vähäpäästöisten autojen käyttöönottoa ja ohjataan kehitystä parhaisiin vaihtoehtoihin biopolttoaineissa, sanoo Nupponen.

Vuonna 2020 nestemäisten biopolttoaineiden määrä olisi strategian mukaan kaiken kaikkiaan noin kuusi terawattituntia, mikä vastaisi noin 10 prosentin biopolttoaineosuutta liikenteen, työkoneiden ja lämmityksen polttoaineiden kokonaismäärässä. Nupposen mukaan tämä tavoite on saavutettavissa ja öljyala on valmis tarvittaessa tavoittelemaan jopa suurempia biopolttoaineosuuksia.

Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto muistuttaa, että ilmastonmuutos on globaali ongelma, jonka ratkaisemiseen eniten vaikuttavat päätökset tehdään suurissa maissa. Suomen kannattaa kuitenkin tehdä oma osansa kannustamalla suomalaisia yrityksiä teknologiainnovaatioihin ja tukemalla niiden energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energioihin perustuvan teknologian vientimahdollisuuksia.

Lisätietoja: Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, puh. 040 503 9466 ja varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit