Öljyala kritisoi veronkorotuskaavailuja

Esitetyt liikennepolttonesteiden veromuutokset, erityisesti dieselöljyn verotuksen tuntuva korotus, ovat hallitusohjelman vastaisia ja myös ympäristön kannalta haitallisia, katsoo Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto.

Hallitusohjelman mukaan liikenteen ja polttoaineiden verotuksen kehittämisen perusteena tulisi olla päästöjen vähentäminen, energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Dieselöljyn verotuksen kiristämiseen painottuvat verotuskaavailut merkitsisivät päinvastaista kehitystä, toteaa keskusliiton toimitusjohtaja Jarmo Nupponen.

Suomessa dieselöljystä valtaosa käytetään kuorma-, paketti- ja linja-autoissa ja vain noin viidesosa henkilöautoissa. Dieselöljyn veronkorotus kohdistuisi siten etupäässä joukkoliikenteeseen ja tavarakuljetuksiin, ei niinkään henkilöautoiluun, ja nostaisi kaikkien tuotteiden hintoja.

Nupponen muistuttaa myös ensi vuonna voimaan tulevasta biopolttoaineiden käyttövelvoitteesta. On oletettavaa, että velvoitteen toteutus painottuu teknisistä syistä dieselöljyyn varsinkin velvoitteen kasvaessa, mikä nostaa dieselöljyn hintaa. Velvoite on aluksi kaksi prosenttia ja kohoaa myöhemmin neljään prosenttiin ja 5,75 prosenttiin.

Nupponen huomauttaa samalla, että valmisteilla oleva ajoneuvoverolain muutos ei siirtäisi autoilun verotuksen painopistettä hankinnan verotuksesta käytönaikaiseen verotukseen. Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto pitää tätä valitettavana. Suunnitelma on myös vastoin Euroopan komission tavoitteita.

Ajoneuvoverolain uudistamisen yhteydessä olisi Nupposen mukaan perusteltua alentaa autoveroa ja siirtää verorasitusta vuotuiseen ajoneuvoveroon. Samalla voitaisiin edistää dieselautojen osuuden kasvua alentamalla käyttövoimaveron eli ns. dieselveron määrää.

Suomessa uusista henkilöautoista vain noin neljäsosa on dieselkäyttöisiä. Euroopassa osuus on keskimäärin puolet, mikä öljyalan eurooppalaisen tutkimusjärjestön CONCAWE:n mukaan on ympäristövaikutusten kannalta tavoiteltava osuus. Vasta, jos dieselautojen markkinaosuus on yli puolet, öljynjalostamojen kasvavat päästöt ylittävät liikenteessä saavutettavat päästöhyödyt. Suomessa ollaan siis vielä kaukana päästöjen kannalta järkeväksi katsottavasta tilanteesta.Lisätietoja:
Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, puh. 040 503 9466

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit