ÖLJYALA KUMMEKSUU ÖLJYLÄMMITYKSEEN LIITTYVIÄ LAUSUNTOJA

Öljyala kummeksuu hallituksen piiristä esitettyjä lausuntoja siitä, että siirtymiselle öljylämmityksestä puupellettilämmitykseen harkittaisiin tukea. -On hyvä, jos energiansäästöön tähtääviä peruskorjaustukia laajennetaan myös pientaloihin, mutta avustusten on oltava neutraaleja eikä niillä tule suosia jotain tiettyä polttoainevaihtoehtoa, sanoo Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton varatoimitusjohtaja Pekka Huttula. Huttula korostaa, että öljylämmitysjärjestelmiä on viime vuosina uusittu ripeästi. Asiaa on edistetty erityisesti öljylämmitteisten kiinteistöjen energiansäästöohjelmalla, jonka öljyala on solminut kauppa- ja teollisuusministeriön ja ympäristöministeriön kanssa. Osapuolet ovat tulosten perusteella todenneet, että ohjelma on vaikutuksiltaan ehkä yksi kaikkein tehokkaimmista energiansäästösopimuksista. Uusimalla ikääntyneet öljylämmityslaitteet saavutetaan talokohtaisesti parhaimmillaan 30 prosentin luokkaa oleva energiansäästö. -Öljylämmityksen uudistamisessa investointikustannukset ovat selvästi edullisemmat kuin kokonaan uuteen lämmitysjärjestelmään siirtymisessä ja takaisinmaksuaika muodostuu kohtuulliseksi, toteaa Huttula. Öljylämmitysjärjestelmän uudistaminen on ajankohtaista noin 80 000 talossa. -Koko maan mittakaavassa öljylämmitysjärjestelmien uudistamisella saavutetaan erittäin merkittävä energiansäästö, paljon suurempi kuin esimerkiksi siirtymisellä pellettilämmitykseen, joka voisi olla realistinen vaihtoehto vain hyvin pienelle osalle öljylämmittäjistä, korostaa Huttula. Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, puh. (09) 6226 1523, GSM 040 503 9465

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit