ÖLJYLÄMMITTÄJIEN KOTITALOUSVÄHENNYSOIKEUDET SELKEÄMMIKSI

Verohallitus on selkeyttänyt öljylämmittäjien oikeuksia saada kotitalousvähennyksiä. Öljylämmityslaitteiston kunnossapitotyöhön saa kotitalousvähennyksen. Sen sijaan pienemmin kustannuksin hoituvat huoltotyöt on rajattu kotitalousvähennyksen ulkopuolelle. -Öljylämmittäjiltä on tullut paljon kyselyjä kotitalousvähennyksistä ja siitä mitkä työt niihin oikeuttavat, Öljyalan Palvelukeskuksen toimitusjohtaja Pekka Huttula kertoo. Verohallitus on nyt selkeyttänyt ohjeitaan. Vähennykseen oikeuttavat kaikki öljylämmitysjärjestelmään liittyvät kunnossapito- ja perusparannustyöt. Öljykattilan ja öljypolttimen korjauksesta, vaihtamisesta ja asentamisesta saa siis kotitalousvähennyksen. Sen sijaan esimerkiksi öljypolttimen puhdistus tai nuohous eivät kuulu kotitalousvähennyksen piiriin, sillä ne luokitellaan toistuviksi huoltotoimenpiteiksi. Huttula toteaa, että esimerkiksi öljypolttimen huolto on sen verran edullinen toimenpide, että se jää yleensä kuitenkin alle kotitalousvähennyksen sadan euron omavastuurajan. - Myös huolto oikeuttaa kotitalousvähennykseen silloin, kun sen yhteydessä tehdään korjaavia toimenpiteitä, Huttula selventää. Kotitalousvähennys tukee öljysäiliöiden vaihtoa Öljyalan Palvelukeskuksessa ollaan tyytyväisiä siitä, että kotitalousvähennys kannustaa öljylämmittäjiä tarvittaessa vaihtamaan öljysäiliönsä. Yli 30 vuotta vanhojen öljysäiliöiden vaihtamista suositellaan aina. - Esimerkiksi maanalaisen säiliön vaihtamiseen tarvitaan monesti erikoiskalustoa, ja projekti on hyvin työvaltainen. Silloin kotitalousvähennyksestä on eniten hyötyä, Huttula toteaa. Öljysäiliön vaihtamiseen johtava tarkastustyö kuuluu myös kotitalousvähennyksen piiriin. Öljylämmitysjärjestelmän kunnostustyöstä eli työkorvauksesta saa verotuksessa takaisin 60 prosenttia työn arvosta. Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, toimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. (09) 6226 1523, pekka.huttula@oil.fi

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit