ÖLJYLÄMMITYKSESTÄ EI OLLA SUOMESSA LUOPUMASSA

Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto kannattaa hallituksen energia- ja ilmastostrategian tavoitteisiin kuuluvaa lämmityksen energiatehokkuuden parantamista. -Tähän tähtää myös öljyalan ja valtiovallan yhteinen Höylä-energiansäästösopimus, toteaa keskusliiton toimitusjohtaja Jarmo Nupponen. Energia- ja ilmastostrategian mukaan hallitus tukee uusiutuvien energioiden käyttöön perustuvia lämmitysratkaisuja. Myös öljyalan energiansäästösopimuksen tavoitteisiin kuuluu edistää uusiutuvien energioiden, kuten aurinkolämmön, yhdistämistä öljylämmitykseen. Öljyalalla on kauppa- ja teollisuusministeriön ja ympäristöministeriön kanssa energiansäästösopimus. Siinä on todettu, että näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa öljylämmitys on laajasti käytetty lämmitysmuoto, jonka energiatehokkuutta ja -taloutta voidaan kehittää. - Energia- ja ilmastostrategiassa tavoitteena on fossiilisten polttoaineiden käytön hallittu vähentäminen, mutta tämä ei tarkoita, että öljylämmityksestä tulisi Suomessa luopua, korostaa Nupponen. Höylä-sopimuksen meneillään olevan toisen vaiheen tavoite on, että öljylämmitteisen omakotitalokannan öljynkulutus olisi 10 prosenttia pienempi vuonna 2010 kuin vertailuvuonna 1997. Nykytilanteen perusteella tavoite saavutetaan yli kaksinkertaisesti, kun öljylämmityslaitteita on uusittu vauhdilla. Tällä hetkellä arviolta 80 000 talon öljykattila ja poltin ovat vaihtoiässä, ja vaihdolla voidaan saavuttaa 10-30 prosentin öljynsäästö, joka vielä lisääntyy, jos järjestelmään kytketään uusiutuva energia kuten aurinko. Hallitus teettää tammikuun loppuun mennessä selvityksen siitä, miten pientaloja voitaisiin tukea päästöttömien ja vähäpäästöisten lämmitystapojen käyttöönotossa. -Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto kannattaa energia- ja korjausavustusten kohdentamista myös pientaloille, mutta avustusten tulee olla riippumattomia teknologiavalinnoista. Niitä ei tule kohdistaa perusteettomasti jonkin yhden lämmitystavan, esimerkiksi pellettilämmityksen, tukemiseen, toteaa Nupponen. Lisätietoja: toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, puh. (09) 6226 150, 040 503 9466 ja varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. (09) 6226 150, 040 503 9465

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit