Rikitön polttoöljy korvaa nykyiset laadut ensi vuoden alussa

Energiaverouudistukseen sisältyy kevyen polttoöljyn rikkipitoisuuteen perustuva veron laatuporrastus. Se tekee rikittömästä polttoöljystä nykyistä vähärikkistä polttoöljyä edullisemman tuotteen ja johtaa käytännössä siirtymiseen rikittömiin polttoöljyihin ensi vuoden alussa, kerrotaan Öljy- ja Kaasualan Keskusliitosta.

Rikittömän polttoöljyn valmistevero tulee hallituksen esityksen mukaan olemaan 2,65 senttiä litralta matalampi kuin vähärikkisen tuotteen vero.

-Tämä johtaa siirtymiseen nykyisestä vähärikkisestä, enintään 0,1 painoprosenttia rikkiä sisältävästä lämmitysöljystä rikittömiin polttoöljyihin vuoden 2011 alussa, toteaa varatoimitusjohtaja Pekka Huttula Öljy- ja Kaasualan Keskusliitosta.

Rikitön kevyt polttoöljy soveltuu kaikkiin käyttötarkoituksiin eli niin lämmitykseen kuin työkoneiden polttoaineeksi. Uusi rikitön polttoöljy korvaa siten myös nyt markkinoilla olevan moottoripolttoöljyn. Rikittömiin tuotteisiin siirtyminen ei edellytä lämmitysjärjestelmässä mitään toimenpiteitä.

Rikittömään polttoöljyyn siirtymisellä on monia myönteisiä vaikutuksia. Tuote vähentää jo ennestäänkin vähäisiä rikkipäästöjä ja poistaa kaikki esteet tavanomaista energiatehokkaampien kondenssikattiloiden laajamittaiselta hyödyntämiseltä lämmityksessä. -Kondenssikattilat parantavat energiatehokkuutta ja säästävät lämmityskustannuksissa, kun kulutus vähenee. Näin vähenevät myös hiilidioksidipäästöt, toteaa Huttula.

Lisäksi varastoinnin ja kuljetusten kustannustehokkuus paranee siirryttäessä yhtenäiseen rikittömään tuotelaatuun, mikä hyödyttää loppukäyttäjiä ja asiakkaita.

Öljytilaus kannattaa tehdä nyt ajoissa

-Ensimmäisten pakkasten tullen ja usein vuodenvaihteessa öljyntilauskeskuksissa on ruuhkaa. Tilaamalla lämmitysöljyn nyt ajoissa öljylämmittäjä voi varmistaa öljyn toimituksen haluamanaan ajankohtana vielä nykyisellä, alhaisemmalla verotasolla, huomauttaa Pekka Huttula. Lämmitysenergian valmisteverojen yleinen taso nousee energiaverouudistuksessa.

Yleisin syy öljylämmityslaitteiston häiriöihin ja polttimen pysähtymiseen on öljyn loppuminen. Monet säästyvät öljyn yllättävältä loppumiselta tekemällä öljyntoimittajan kanssa tilaussopimuksen, jolloin öljyä tulee säiliöön automaattisesti sovituin väliajoin. Jos tällaista sopimusta ei ole, on erityisesti näin talven alkaessa aihetta seurata öljyn kulutusta ja muistaa tilata öljyä ajoissa.

Lisätietoja: Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465

Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry on öljy- ja kaasualan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö. Keskusliiton päämääränä on edistää nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden vastuullista käyttöä ja osallistua kestävän energiatulevaisuuden kehittämiseen sekä rakentaa puitteet öljy- ja kaasualan kannattavalle toiminnalle. Keskusliiton omistama Öljyalan Palvelukeskus Oy vastaa öljyalan energiatehokkuussopimus Höylä III:n toimeenpanosta sekä toteuttaa tutkimus- ja kehityshankkeita. Verkkosivut www.oil-gas.fi

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit