SELVITYS: PELLETTIIN SIIRTYMINEN KALLIS TAPA VÄHENTÄÄ PÄÄSTÖJÄ

Electrowatt-Ekonon tuoreen selvityksen mukaan tuet öljylämmityksestä pellettiin siirtyjille olisivat valtiolle kallis tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Jos valtio tukisi 10 000 euron hintaisen pellettikattilajärjestelmän investointia 1000 eurolla ja siirtyjiä olisi 10 000, kokonaistuen tarve olisi 10 miljoonaa euroa. Tällä tuella hiilidioksidipäästöt vähenisivät vajaat 60 000 tonnia vuodessa ja kertaluonteiset kustannukset olisivat 170 euroa hiilidioksiditonnia kohden. Kun mahdollinen investointituki jyvitettäisiin kymmenelle vuodelle, olisi valtion verotulojen vähenemisen ja investointituen kustannus hiilidioksiditonnia kohden yhteensä yli 60 euroa. Kustannus on kolminkertainen verrattuna päästöoikeuden hintaan, joka on nyt noin 20 euroa tonnia kohden. Lisäksi valtio menettäisi huomattavan määrän verotuloja. Valtion öljystä saamat valmisteverot, huoltovarmuusmaksut ja arvonlisäverot vähenisivät yhteensä lähes kolme miljoonaa euroa vuodessa. Electrowatt-Ekono selvitti asiaa Öljyalan Palvelukeskuksen toimeksiannosta. Öljyalan Palvelukeskuksen toimitusjohtaja Pekka Huttula huomauttaa, että hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen on olemassa taloudellisempia keinoja kuin pellettilämmitykseen siirtyminen. -Öljylämmitysjärjestelmien kunnostamisella, aurinkolämmön liittämisellä öljylämmitykseen ja nestemäisten biopolttoaineiden mahdollisuuksien hyödyntämisellä voidaan päästä merkittäviin päästövähennyksiin. ”Investointitukea aurinkoöljylle ja öljylämmityksen kunnostukseen” Selvityksessä suositellaan, että yhdelle lämmitysmuodolle suunnattujen tukien sijasta tulisi hakea kokonaistaloudellisia energiansäästöön perustuvia ratkaisuja, joilla vältettäisiin hyvällä hyötysuhteella toimivien järjestelmien purkaminen. Huttula ehdottaa, että öljylämmittäjät saisivat investointitukea aurinkolämmön liittämiseen öljylämmitysjärjestelmän rinnalle samalla, kun öljylämmitysjärjestelmä kunnostetaan. Päästövähenemät olisivat tällöin suuremmat kuin pellettiin siirtymisellä. Suomessa on noin 260 000 öljylämmitteistä pientaloa. Jos esimerkiksi puolet öljylämmittäjistä ryhtyisi käyttämään aurinkoenergiaa lämmitysöljyn rinnalla lämpimän käyttöveden tuottamiseen, hiilidioksidipäästöt vähenisivät lähes 100 000 tonnia vuodessa. Samalla säästyisi runsaat 30 miljoonaa litraa lämmitysöljyä vuosittain. Kun aurinkoöljy-lämmitysjärjestelmää käytetään talossa pelkästään lämpimän käyttöveden tuottamiseen, säästyy vuodessa noin 250-300 litraa öljyä verrattuna perinteiseen öljylämmitysjärjestelmään. Kehittyneemmillä aurinkoöljy-järjestelmillä päästövähennykset ja öljynsäästö muodostuvat vielä suuremmiksi, koska ne pystyvät hyödyntämään aurinkoenergiaa myös lämmitykseen. Myös nykyisten öljylämmitysjärjestelmien kunnostamisella saadaan hiilidioksidipäästöjä huomattavasti alemmaksi. Pelkästään uuden lämmityskattilan hankkiminen pudottaa öljynkulutusta pientalossa keskimäärin 500-600 litraa vuodessa. Nestemäiset biopolttoaineet suuri mahdollisuus Selvityksessä nostetaan esiin myös mahdollisuus käyttää nestemäisiä biopolttoaineita öljykattiloissa. Myös Huttulan mukaan nestemäiset biopolttoaineet ovat yksi tärkeimmistä keinoista saavuttaa päästövähennyksiä tulevaisuudessa. Moderneissa öljylämmitysjärjestelmissä niitä voidaan käyttää jo nyt. LISÄTIETOJA: Öljyalan Palvelukeskus, toimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. (09) 6226 1523, pekka.huttula@oil.fi

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit