Suomessa kaksi tuhatta huoltoasemaa

Suomessa on tuoreimman tilaston mukaan kaikkiaan kaksi tuhatta erityyppistä huoltoasemaa. Huoltamoiden kirjo on vuosien varrella monipuolistunut, mutta niiden kokonaismäärä on pysynyt maassamme viimeiset vuosikymmenet melko samana, sillä kolmekymmentä vuotta sitten asemia oli 1970. Suuntauksena huoltoasema-alalla on ollut automaattiasemien määrän lisääntyminen. Automaattiasemat alkoivat yleistyä 1980-1990 -luvun vaihteessa, ja niiden määrä kasvoi myös viime vuonna. Autoilijat ovat jo pitkään tottuneet myös tekemään päivittäistavaraostoksia huoltamokäyntien yhteydessä, ja huoltoasemilla toimivien elintarvikemyymälöiden määrä lisääntyi viime vuonnakin. Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton keräämien tietojen mukaan erilaisia huoltoasemia oli maassamme viime vuoden lopussa kaikkiaan 2001. Kokonaismäärä oli kuutisenkymmentä suurempi kuin vuotta aiemmin. Lisäys tuli automaattiasemien ryhmään. Automaattiasemia oli nyt 898, kun niitä vuotta aiemmin oli 837. Yhä suurempi osa bensiinistä myydään automaattiasemilla. Viime vuonna automaattiasemien osuus bensiinikaupasta kasvoi parilla prosenttiyksiköllä ja oli noin 42 prosenttia. Huoltoasemien osuus bensiinikaupasta oli puolestaan 55 prosenttia. Pieni osa bensiinistä myydään veneasemilla ja huoltoasematilaston ulkopuolisissa pienissä myyntipisteissä, esimerkiksi kyläkauppojen yhteydessä. Viime vuonna bensiinin myynti pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla. Dieselöljyn myynti puolestaan kasvoi edellisvuoteen verrattuna, mutta totuttua vähemmän. Elintarvikemyymälöitä huoltoasemien yhteydessä oli viime vuoden lopussa 362, nelisenkymmentä enemmän kuin vuotta aiemmin. Kahviloita ja ravintoloita huoltoasemilla oli puolestaan nyt 806, viisikymmentä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Huoltoasemista osa on öljy-yhtiöiden tai jakeluasemaketjun omistamia tai hallitsemia ja osa kauppiaiden hallitsemia. Öljy-yhtiöiden ja jakeluasemaketjujen omistuksessa tai hallinnassa oli viime vuoden päättyessä vajaa puolet huoltoasemista ja 75 prosenttia automaattiasemista. Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto on kerännyt huoltoasematilastoon tiedot liikennepolttonesteitä myyvien jäsenyhtiöidensä ConocoPhillips Finlandin (JET), Esson, Neste Markkinoinnin, Shellin ja Teboilin verkostoista. Mukana luvuissa ovat lisäksi Suomalaisen Energiaosuuskunta SEO:n, Station1:n sekä S-ryhmän ABC-ketjun tiedot. Erikseen tilastoidaan veneasemat, raskaan kaluston jakelupisteet ja muut jakelupisteet. Suomessa on lisäksi jonkin verran muita huoltoasemia ja polttonesteiden jakelupisteitä. Lisätietoja: Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, puh. (09) 6226 150, 040 503 9466; tilastosuunnittelija Jyrki Pohjolainen, puh. (09) 6226 1514, 040 582 7220 Tilasto jakelupisteistä 31.12.2005 sekä tilasto markkinaosuuksista öljytuotteiden myynnissä vuonna 2005 löytyvät verkkosivuilla www.oil-gas.fi kohdassa Tilastot, Tilastoja öljystä ja kaasusta. Tiedote öljytuotteiden myynnistä vuonna 2005 on julkaistu 13.2.2006 ja löytyy verkkosivuilta kohdasta Tiedotteet.

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit