Tuore tutkimus: Suomalaiset haluavat edistää ympäristöystävällisempää autoilua verotuksen keinoin

Suomalaiset kannattavat ympäristöystävällisemmän autoilun edistämistä verotuksen keinoin. Kannatusta saa esimerkiksi verojen porrastus niin, että vähemmän polttoainetta kuluttavista autoista maksettaisiin vähemmän veroa. Myös liikenteen biopolttoaineiden käyttöä haluttaisiin edistää verotuksen avulla. Tiedot ilmenevät tutkimuksesta, jonka Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto teetti syyskuun alussa. Autojen verotuksen porrastusta kulutuksen mukaan kannattaa 68 prosenttia kansalaisista. Vajaat 30 prosenttia puolestaan ei kannata porrastusta. Tutkimuksessa kysyttiin myös, pitäisikö autokannan uudistamiseksi auton hankintaveroa alentaa siirtämällä painopistettä vuotuiseen käyttöveroon. Suomalaisista 66 prosenttia on tätä mieltä. Neljännes kansalaisista puolestaan vastustaa ehdotusta. Myös liikenteen biopolttoaineiden käyttöä haluttaisiin edistää verotuksen avulla. Kansalaisista 84 prosenttia katsoo, että päästöjen vähentämiseksi biopolttoaineilla kuten etanolilla ja biodieselillä tulisi olla pienempi polttoainevero kuin tavallisella bensiinillä ja dieselöljyllä. Kymmenesosa ei ole ajatuksen kannalla. Päästöjen vähentämiseksi myös dieselautojen verotuksen alentaminen saa kannatusta 64 prosentilta suomalaista. Vastaajista 27 prosenttia puolestaan ei kannata tätä ajatusta. Suomessa on vanha autokanta ja ilman katalysaattoria olevat vanhat autot aiheuttavat 70-80 prosenttia liikenteen haitallisista päästöistä. Yhtenä keinona autokannan nykyistä nopeammaksi uudistamiseksi nähdään vanhoista romutettavista autoista maksettava romutuspalkkio. Vastaajista 73 prosenttia on palkkion kannalla ja 24 prosenttia vastustaa sitä. Valtaosa suomalaisista eli 84 prosenttia vastustaa sitä, että polttoaineveroja nostettaisiin yksityisautoilun ja sitä kautta päästöjen vähentämiseksi. Myöskään tietullit eivät saa kannatusta. Kansalaisista 69 prosenttia ei hyväksy ajatusta, että suurten kaupunkien keskustoissa kerättäisiin tietulleja ruuhka-aikoina. Tietullien kannalla oli 28 prosenttia väestöstä. Otantatutkimus Oy teki kyselyn liikenteeseen liittyvistä ympäristöasenteista puhelinhaastattelussa, johon vastasi kaikkiaan tuhat suomalaista ympäri maan Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Otos on edustava näyte 15-74 -vuotiaista suomalaisista. Tutkimuksen virhemarginaali on suurimmillaan 3,2 prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen. Kyselyyn vastanneista 63 prosenttia kertoi kulkevansa päivittäiset työ- ja asiointimatkat omalla autolla. Kävellen tai pyöräillen päivittäiset matkat ilmoitti liikkuvansa 20 prosenttia vastaajista, julkisilla liikennevälineillä 14 prosenttia ja loput muuten, esimerkiksi kimppakyydillä. Omaa autoa käyttävistä vajaa kaksi kolmasosaa ilmoitti, että heillä ei ole käytännössä mahdollisuutta kulkea päivittäisiä matkojaan julkisilla kulkuvälineillä. Reilulla kolmasosalla omaa autoa käyttävistä puolestaan olisi käytännössä mahdollisuus julkisten liikennevälineiden käyttöön. Niiltä omalla autolla liikkuvilta, joille olisi mahdollista kulkea julkisilla kulkuneuvoilla, kysyttiin syitä oman auton käyttöön. Merkittävimpinä perusteina nousivat esiin oman auton nopeus, helppous ja mahdollisuus kuljettaa esimerkiksi tavaroita sekä vapaus aikatauluista. Muita syitä olivat esimerkiksi tottumus, julkisten kulkuneuvojen hankalaksi koetut yhteydet ja vaihdot, lyhyiden matkojen korkea hinta sekä se, että tarvitsee työssään autoa. Lisätietoja: toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, puh. 040 503 9466; tiedotuspäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit