TUTKIMUS: ÖLJYLÄMMITTÄJÄT PITÄVÄT LÄMMITYSTAPAANSA HELPPOHOITOISENA

Omakotitalojen kunnostajista kesällä valmistunut tutkimus kertoo, että öljylämmittäjät pitävät omaa lämmitysmuotoaan helppohoitoisena, varmatoimisena, terveellisenä sekä nykyaikaisena.

Öljylämmittäjien kuva oman lämmitysjärjestelmänsä helppohoitoisuudesta ja varmatoimisuudesta on parantunut viime ja edellisvuodesta Rakennustutkimus RTS:n Asuntokorjaaja 2005 -tutkimuksen mukaan. Samoin mielikuva öljylämmityksen nykyaikaisuudesta on vahvistunut. Öljylämmittäjien mielikuva öljylämmityksestä asiantuntijoiden suosittelemana lämmitysmuotona on niin ikään voimistunut. Rakennustutkimus RTS:n toimitusjohtaja Aarne Jussila sanoo, että öljylämmittäjien parantuneet mielikuvat johtuvat nopeasta teknologian kehityksestä öljylämmitysjärjestelmissä. Tutkimuksessa näkyy myös se, että öljylämmittäjät kunnostivat lämmitysjärjestelmiään entistä enemmän viime vuonna. Jussila toteaa, että entistä suuremmalla osalla öljylämmittäjistä on automaattisia lämmitysjärjestelmiä, joita ei tarvitse vahtia tai huoltaa itse. Jussilan käsityksen mukaan myös öljylämmittäjien palvelu asennusliikkeissä on parantunut takavuosista. Tutkimuksesta käy ilmi, että lämmitysöljyn kohonnut hinta on heikentänyt öljylämmittäjien mielikuvaa lämmitysmuotonsa edullisuudesta tulevaisuudessa. Tämä on yksi todennäköinen syy öljylämmittäjien kasvaneeseen kunnostusintoon. Uudet öljylämmitysjärjestelmät kuluttavat huomattavasti vähemmän öljyä kuin 20 tai 30 vuotta vanhat järjestelmät. Rakennustutkimus RTS:n tekemä Asuntokorjaaja 2005 -tutkimukseen haastateltiin noin 2400 korjausrakentajaa, joista omakotikorjaajia oli noin 78 prosenttia. Tutkimuksen mukaan noin kolmannes perheistä tekee tai teettää vuosittain joitain korjauksia ja hankintoja. Vuonna 2005 se tarkoittaa noin 740 000 kotitaloutta. Lisätietoja: Rakennustutkimus RTS, toimitusjohtaja Aarne Jussila, puh. 040 900 5601; Öljyalan Palvelukeskus, markkinointipäällikkö Eero Kourula, puh. (09) 6226 1517, 040 584 1917

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit