Olvi jatkoi vahvaa suoriutumistaan kolmannella kvartaalilla

Report this content

Hyvää kehitystä edesauttoi sesonkikauden poikkeuksellisen lämmin sää, joka lisäsi erityisesti alkoholittomien tuotteiden menekkiä.

OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2018—30.9.2018 (9 KK)

OSAVUOSIKATSAUKSEN PÄÄKOHDAT 

Olvi-konserni suoriutui vahvasti myös kolmannella kvartaalilla. Konsernin myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto paranivat merkittävästi.  

Tammi-syyskuu 2018 lyhyesti:

- Olvi-konsernin myyntivolyymi oli 551,0 (500,5) miljoonaa litraa
- Konsernin liikevaihto oli 298,1 (269,6) miljoonaa euroa
- Konsernin liikevoitto oli 44,4 (40,4) miljoonaa euroa
- Olvi-konsernin osakekohtainen tulos oli 1,72 (1,54) euroa
- Omavaraisuusaste oli 63,9 (63,4) prosenttia

Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti:

- Olvi-konsernin myyntivolyymi oli 200,3 (171,9) miljoonaa litraa
- Konsernin liikevaihto oli 110,7 (90,7) miljoonaa euroa
- Konsernin liikevoitto oli 18,9 (15,2) miljoonaa euroa
- Olvi-konsernin osakekohtainen tulos oli 0,77 (0,61) euroa 

Olvi arvioi konsernin vuoden 2018 myyntivolyymin, liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna.

KONSERNIN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

7-9/ 2018 7-9/ 2017 Muutos % / %-yks. 1-9/ 2018 1-9/ 2017 Muutos % / %-yks. 1-12/ 2017
Myyntivolyymi, Mltr 200,3 171,9 16,5 551,0 500,5 10,1 643,0
Liikevaihto, Meur 110,7 90,7 22,0 298,1 269,6 10,6 345,2
Käyttökate, Meur 24,3 20,1 20,7 59,6 55,0 8,4 65,5
% liikevaihdosta 21,9 22,2 20,0 20,4 19,0
Liikevoitto, Meur 18,9 15,2 24,5 44,4 40,4 10,1 44,7
% liikevaihdosta 17,1 16,7 14,9 15,0 13,0
Tilikauden tulos 16,0 12,7 26,1 36,1 32,1 12,4 36,1
% liikevaihdosta 14,4 14,0 12,1 11,9 10,5
Tulos/osake, eur 0,77 0,61 26,2 1,72 1,54 11,7 1,73
Bruttoinvestoinnit, Meur 8,3 5,4 53,3 24,2 15,3 58,3 21,7
Oma pääoma/osake, eur 11,10 10,20 8,8 10,41
Omavaraisuusaste, % 63,9 63,4 0,5 64,1
Velkaantumisaste, % -5,5 -5,8 -0,3 -7,1

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

TOIMITUSJOHTAJA LASSE AHO:

Olvi-konsernin liiketoiminta kehittyi kolmannella kvartaalilla vahvasti koko konsernissa. Kaikissa maakohtaisissa toimintasegmenteissä parannettiin liikevaihtoa ja liikevoittoa kolmannella kvartaalilla. Hyvän kehityksen taustalla on kasvanut myyntivolyymi Viron paikallismarkkinaa lukuun ottamatta.

Suomessa myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna sekä kolmannessa kvartaalissa, että koko alkuvuonna. Hyvää liiketoiminnallista kehitystä auttoi heinäkuussa ja elokuussa lämpimänä jatkunut kesä, joka kasvatti erityisesti alkoholittomien juomien menekkiä. Myös markkinaosuuksissa on tapahtunut positiivista kehittymistä useissa tuotekategorioissa edelliseen vuoteen verrattuna. Vahvojen oluiden myynti on kasvanut edelleen, joka parantaa myyntivolyymin keskihintaa. Hallittu laajentuminen vahvempiin alkoholisegmentteihin on käynnistynyt suunnitellusti yritysostojen myötä.

Viron kolmannen kvartaalin suoriutuminen parani selvästi viime vuoteen verrattuna merkittävien kustannussäästöjen, voimakkaasti kasvaneen vientimyynnin ja poikkeuksellisen lämpimän kesäsään ansiosta. Edellisvuotta kolmannella kvartaalilla heikensi alkuvuonna tehdyt valmisteverojen korotukset, jonka seurauksena Viron kotimarkkina on haasteellinen. Panimotuotteiden kulutus on laskenut lähes 20 prosenttia ja lähes 2,5 kertaistunut Viron ja Latvian välisessä rajakaupassa viimeisen kahden vuoden aikana.

Myös Latviassa ja Liettuassa myyntivolyymi, liikevaihto sekä liikevoitto kehittyivät suotuisasti kolmannen kvartaalin aikana. Tähän suotuisaan kehitykseen vaikuttivat vientimyynnin kasvu, premium-tuotteiden osuuden kasvu kokonaismyynnistä sekä sesonkikauden poikkeuksellisen lämmin sää. Lisäksi onnistuneet uutuustuotelanseeraukset ydinbrändeihin vahvistivat markkinaosuuttamme ja paransivat myynnistä saatua keskihintaa.

Valko-Venäjällä myyntivolyymin kehitys on ollut vahvaa sekä kolmannella kvartaalilla että koko toimintavuotena. Myynti on kasvanut sekä kotimaahan että aivan erityisesti Venäjälle. Samalla markkina-asema on vahvistunut erityisesti oluissa ja virvoitusjuomissa. Liikevaihto ja liikevoitto ovat kehittyneet suotuisasti sekä euromääräisesti mutta erityisesti paikallisvaluutassa (BYN), jossa mitattuna liikevaihto on kasvanut 21 prosenttia ja liikevoitto 25 prosenttia. Kumulatiivinen liikevoitto on jo ylittänyt koko edellisvuoden liikevoiton sekä euroissa että paikallisvaluutassa mitattuna. Valko-Venäjän talous on jatkanut elpymistään toimintavuoden aikana ja kuluttajien ostovoiman parantumisen arvioidaan lisäävän myös Olvi-konsernin edustamien tuoteryhmien kulutusta lähitulevaisuudessa.

Jatkoimme tulevaisuuden kasvumahdollisuuksien vahvistamista uusissa tuoteryhmissä ostamalla enemmistön The Helsinki Distilling Companysta heinäkuun alussa. Näin toimintamme laajenee vahvempiin alkoholijuomiin kuten giniin ja viskiin ja tuo kasvumahdollisuuksia Premium Craft -markkinoilla. Tämä yritysosto on linjassaan aikaisemmin tänä vuonna hankitun yksityisen alkoholijuomien maahantuojan Servaalin yrityskaupan kanssa, jossa tuotevalikoimiimme lisättiin viinit. Lisäksi Baltiassa laajennutaan oman tuotannon kautta vahvoihin alkoholeihin ja kuohuviineihin.

Kehittämällä operatiivista toimintaamme tehokkaasti sekä hakemalla kasvumahdollisuuksia viennistä, uusista tuotekategorioista ja yksiköistä, luomme Olvi-konsernille vahvan pohjan kannattavan liiketoiminnan kehittymiselle. Tulevaisuuden myyntivolyymin ja kannattavuuden varmistamiseen on investoitu kuluvan vuoden aikana merkittävästi. Investoinnit ovat olleet yli 24 miljoonaa euroa, joka on 8,1 prosenttia liikevaihtoon suhteutettuna. Investoinnit ovat kohdistuneet kapasiteetin kasvattamiseen ja automaatiotason nostamiseen. Lisäksi uusille liiketoiminta-alueille on investoitu yrityskauppojen kautta.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

MYYNNIN KEHITYS 

Myyntivolyymin kehitys

Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi tammi-syyskuussa 10,1 prosenttia ja oli 551,0 (500,5) miljoonaa litraa. Heinä-syyskuussa myyntivolyymi oli 200,3 (171,9) miljoonaa litraa.

Myyntivolyymi kasvoi tammi-syyskuussa Viroa ja Latviaa lukuun ottamatta kaikissa muissa maissa. Kolmannella vuosineljänneksellä myyntivolyymi kasvoi kaikissa maissa.

Myyntivolyymin kehitys segmenteittäin:

Myyntivolyymi, miljoonaa litraa 7-9/ 2018 7-9/ 2017 Muutos % 1-9/ 2018 1-9/ 2017 Muutos %
Suomi (Olvi Oyj, Servaali Oy ja The Helsinki   Distilling Company) 56,7 52,6 7,9 161,8 151,3 6,9
Viro (AS A. Le   Coq) 31,6 24,1 31,0 87,4 91,3 -4,3
Latvia (AS Cēsu Alus) 22,2 19,2 15,7 60,4 61,4 -1,6
Liettua (AB Volfas Engelman) 28,7 23,2 23,9 75,0 66,1 13,4
Valko-Venäjä (OAO Lidskoe Pivo) 68,5 58,5 17,0 184,3 154,1 19,6
Eliminoinnit -7,5 -5,7 -17,9 -23,7
Yhteensä 200,3 171,9 16,5 551,0 500,5 10,1


Liikevaihdon kehitys

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,6 prosenttia ja oli 298,1 (269,6) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuussa liikevaihto oli 110,7 (90,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi alkuvuonna kaikissa yksiköissä Viroa lukuun ottamatta.

Liikevaihdon kehitys segmenteittäin: 

Liikevaihto, miljoonaa euroa 7-9/ 2018 7-9/ 2017 Muutos % 1-9/ 2018 1-9/ 2017 Muutos %
Suomi (Olvi Oyj, Servaali Oy ja The Helsinki   Distilling Company) 44,5 34,9 27,4 119,8 99,3 20,7
Viro (AS A. Le   Coq) 20,2 16,4 22,9 55,6 60,1 -7,5
Latvia (AS Cēsu Alus) 11,9 9,6 23,7 31,7 30,2 4,9
Liettua (AB Volfas Engelman) 13,1 10,9 19,8 33,7 30,4 10,7
Valko-Venäjä (OAO Lidskoe Pivo) 24,0 21,3 13,0 64,9 59,9 8,4
Eliminoinnit -3,0 -2,5 -7,7 -10,4
Yhteensä 110,7 90,7 22,0 298,1 269,6 10,6

 TULOSKEHITYS

Konsernin liikevoitto kasvoi tammi-syyskuussa 10,1 prosenttia ja oli 44,4 (40,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 14,9 (15,0) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-syyskuun liikevoitto kasvoi kaikissa yksiköissä Viroa lukuun ottamatta. Heinä-syyskuun liikevoitto oli 18,9 (15,2) miljoonaa euroa ja 17,1 (16,7) prosenttia liikevaihdosta.

Liikevoiton kehitys segmenteittäin:

Liikevoitto, miljoonaa euroa 7-9/ 2018 7-9/ 2017 Muutos % 1-9/ 2018 1-9/ 2017 Muutos %
Suomi (Olvi Oyj, Servaali Oy ja The Helsinki   Distilling Company) 7,3 5,3 36,5 15,3 11,6 31,8
Viro (AS A. Le   Coq) 5,0 3,7 37,2 12,2 13,2 -7,6
Latvia (AS Cēsu Alus) 1,9 1,6 20,0 4,1 4,0 2,4
Liettua (AB Volfas Engelman) 1,5 1,3 14,4 3,4 3,0 13,0
Valko-Venäjä (OAO Lidskoe Pivo) 3,5 3,3 5,6 9,6 8,6 12,6
Eliminoinnit -0,3 -0,0 -0,2 -0,0
Yhteensä 18,9 15,2 24,5 44,4 40,4 10,1

 Konsernin tammi-syyskuun tulos verojen jälkeen kasvoi 12,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 36,1 (32,1) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun tulos verojen jälkeen oli 16,0 (12,7) miljoonaa euroa. Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos oli tammi-syyskuussa 1,72 (1,54) euroa ja heinä-syyskuussa 0,77 (0,61) euroa.

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT 

Olvi-konsernin taseen loppusumma syyskuun 2018 lopussa oli 365,0 (335,4) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli syyskuun 2018 lopussa 11,10 (10,20) euroa. Omavaraisuusaste vahvistui edelleen ja oli 63,9 (63,4) prosenttia ja velkaantumisaste -5,5 (-5,8) prosenttia.

Korollisten velkojen määrä laski voimakkaasti ja oli syyskuun lopussa 7,5 (16,1) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisten velkojen osuus oli 5,9 (8,3) miljoonaa euroa.

 Olvi-konsernin bruttoinvestoinnit tammi-syyskuussa olivat 24,2 (15,3) miljoonaa euroa. Investoinneista 9,5 miljoonaa euroa kohdistui Suomeen, 11,7 miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin ja 3,0 miljoonaa euroa Valko-Venäjälle Lidskoe Pivon investointeihin.

TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan kuuluvat uusien tuotteiden ja pakkausten sekä prosessien ja valmistusmenetelmien suunnittelu- ja kehittämishankkeet sekä olemassa olevien tuotteiden ja pakkausten edelleen kehittäminen. Tutkimus- ja tuotekehitys­toiminnan menot on kirjattu kuluiksi. Olvi-konsernin tuotekehityksen päätavoitteena on tuottaa uutuuksia kannattaviin ja kasvaviin juomasegmentteihin.

Konsernin uutuustuotteet on esitelty markkinakohtaisesti kunkin yhtiön verkkosivuilla.

HENKILÖSTÖ

Olvi-konsernin henkilöstömäärä oli tammi-syyskuussa keskimäärin 1805 (1804) henkilöä. Heinä-syyskuussa henkilöstömäärä oli keskimäärin 1875 (1812). 

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä pysyi edellisvuoden tasolla. Henkilömäärää nosti Valko-Venäjällä ja Suomessa valmistettujen litramäärien kasvu. Suomessa kyse oli lähinnä määräaikaisten kausityöntekijöiden lisääntymisestä sekä Servaalin ja The Helsinki Distilling Companyn henkilöstön lisäämisestä lukuihin.

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain:

7-9/2018 7-9/2017 Muutos % 1-9/2018 1-9/2017 Muutos %
Suomi 406 360 12,8 372 343 8,5
Viro 313 330 -5,2 304 333 -8,7
Latvia 196 200 -2,0 197 204 -3,4
Liettua 215 229 -6,1 213 228 -6,6
Valko-Venäjä 745 693 7,5 719 696 3,3
Yhteensä 1875 1812 3,5 1805 1804 0,1


HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Yhtiön hallituksen muodostavat puheenjohtaja KTM, OTK, varatuomari Pentti Hakkarainen, varapuheen­johtaja KTM Nora Hortling, sekä muut jäsenet KTM Lasse Heinonen, KTM Elisa Markula, KTM Päivi Paltola ja DI, teollisuusneuvos Heikki Sirviö.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.


JOHTO

Olvi Oyj:n johtoryhmään kuuluivat katsauskaudella toimitusjohtaja Lasse Aho (puheenjohtaja), myyntijohtaja Ilkka Auvola, markkinointijohtaja Olli Heikkilä, yhteiskuntasuhde- ja hankintajohtaja Pia Hortling, talousjohtaja Kati Kokkonen 31.8.2018 saakka ja Tiina-Liisa Liukkonen 1.9.2018 alkaen, tuotantojohtaja Lauri Multanen ja asiakaspalvelu- ja hallintojohtaja Marjatta Rissanen.

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ovat:

AS A. Le Coq, Tartto, Viro - Tarmo Noop

AS Cēsu Alus, Cēsis, Latvia - Eva Sietiņsone

AB Volfas Engelman, Kaunas, Liettua - Marius Horbačauskas

OAO Lidskoe Pivo, Lida, Valko-Venäjä - Audrius Mikšys

Servaali Oy, Helsinki, Suomi – Teemu Lehto

The Helsinki Distilling Company, Helsinki, Suomi – Séamus Holohan

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat Olvi Oyj:n toimitusjohtaja Lasse Aholle. Baltian ja Valko-Venäjän tytäryhtiöiden hallitukset muodostavat Lasse Aho (puheenjohtaja), Pia Hortling, Tiina-Liisa Liukkonen sekä Lauri Multanen. Tytäryhtiöiden johtoryhmän muodostavat kunkin yhtiön toimitusjohtaja ja kahdesta neljään oman vastuualueensa johtajaa.

KONSERNIRAKENNE

Olvi Oyj hankki 2.7.2018 67 prosenttia The Helsinki Distilling Companyn osakekannasta, mistä asti yhtiö on yhdistetty Olvi-konserniin. The Helsinki Distilling Company on vuonna 2013 perustettu voimakkaasti kasvava yhtiö ja ainoa tislaamo Helsingissä sataan vuoteen. Yrityshankinta on osa Olvin uutta kasvustrategiaa, jolla pyritään vahvistamaan Olvin tuoteportfoliota sekä kotimaisilla alkoholijuomamarkkinoilla että kansainvälisillä Premium Craft-markkinoilla.

The Helsinki Distilling Companyn liiketoiminnot sisältyvät Olvi-konsernin segmenttiraportoinnissa Suomen lukuihin. Yrityshankinnan tarkemmat tiedot on esitetty osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 13.

Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut muita muutoksia heinä-syyskuun 2018 aikana.

Olvin omistusosuudet tytäryhtiöistä ovat: 

30.9.2018 31.12.2017 Muutos
AS A. Le Coq, Viro 100,00 100,00 -
A/S Cēsu Alus, Latvia 99,88 99,88 -
AB Volfas Engelman, Liettua 99,58 99,58 -
OAO Lidskoe Pivo, Valko-Venäjä 95,87 95,87 -
Servaali Oy, Suomi 80,00 - 80,00
The Helsinki Distilling Company, Suomi 67,00 - 67,00

OSAKKEET 

Olvin osakepääoma syyskuun 2018 lopussa oli 20,8 miljoonaa euroa. Osakkeita oli yhteensä 20 722 232 osaketta, joista 16 989 976 eli 82,0 prosenttia oli julkisesti noteerattuja A-osakkeita ja 3 732 256 eli 18,0 prosenttia K-osakkeita.

Jokainen A-osake tuottaa yhden (1) äänen ja jokainen K-osake kaksikymmentä (20) ääntä. A- ja K-osakkeet tuottavat saman oikeuden osinkoon.

Tarkemmat tiedot Olvin osakkeista ja osakepääomasta löytyvät osavuosikatsauksen taulukko-osan taulukosta 5, kohdasta 4.

Olvin A-osaketta vaihdettiin Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi) tammi-syyskuun 2018 aikana yhteensä 1 164 965 (722 192) osaketta eli 6,9 (4,2) prosenttia A-osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo oli 35,1 (20,9) miljoonaa euroa.

Olvi A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä oli syyskuun 2018 lopussa 28,60 (29,00) euroa. A-osakkeen ylin kurssi tammi-syyskuussa oli 34,00 (32,49) euroa ja alin 27,00 (25,05) euroa. Keskikurssi tammi-syyskuussa oli 30,10 (28,91) euroa.

Syyskuun 2018 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 485,8 (492,6) miljoonaa euroa ja kaikkien osakkeiden markkina-arvo 592,5 (600,8) miljoonaa euroa.

Olvin osakkeenomistajien määrä oli syyskuun 2018 lopussa 11 616 (10 395). Ulkomaalaisten sekä ulkomaisten ja kotimaisten hallintarekisteröityjen omistusten määrä arvo-osuuksien kokonaismäärästä oli 24,1 (22,4) prosenttia ja osuus kokonaisäänimäärästä 5,4 (5,1) prosenttia.

Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt omistukset on selvitetty osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 9 ja suurimmat osakkeenomistajat taulukossa 5, kohdassa 10.

Omat osakkeet

Olvi Oyj:llä oli tammikuun 2018 alussa hallussa 41 125 kappaletta omia osakkeita. Tammi-syyskuun 2018 aikana omissa osakkeissa on tapahtunut alla kuvatut muutokset.

Olvin Oyj:n hallitus päätti 9.5.2018 käynnistää omien osakkeiden osto-ohjelman varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2018 antaman valtuutuksen perusteella, ja hankkia enintään 36 280 osaketta. Hankitut osakkeet käytetään mahdollisten yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Osakkeiden hankinta alkoi 11.5.2018 päättyen 8.6.2018. Osto-ohjelman alkaessa Olvin hallussa oli omia A-osakkeita 41 125 kappaletta. Osto-ohjelman päättymisen jälkeen Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden määrä on 77 405. Omien osakkeiden hankintahinta on yhteensä 1 332 427 euroa.

Olvi Oyj:n 21.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous teki päätöksen, koskien yhteisellä arvo-osuustilillä olevia niin sanottuja isännättömiä eli haamuosakkeita, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet on menetetty ja valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin. Tämän perusteella on Olvin yhteistililtä siirretty 18.5.2017 36 576 osaketta Olvin hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi. Olvi Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 28.5.2018 mitätöidä edellä mainitut 18.5.2017 Olvin haltuun vastikkeetta siirretyt osakkeet. Osakkeiden mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin 15.6.2018.

Olvi-konsernissa on päättynyt avainhenkilöitä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajakso oli 1.7.2016–30.6.2018. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului noin 50 henkilöä ja palkkiot maksettiin järjestelmän ehtojen mukaisesti Olvi Oyj:n A-osakkeina sekä osittain rahana. Osakepalkkiona luovutettiin yhteensä 35 830 A-osaketta. 

Syyskuun 2018 lopussa Olvilla on omia osakkeita 4 999 kappaletta, mikä on 0,02 prosenttia koko osakekannasta. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää.  

Omista osakkeista on tarkempi selvitys osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 6.

Liputusilmoitukset

Olvi ei ole saanut tammi-syyskuun 2018 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisia liputusilmoituksia.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Riskien hallinta

Riskienhallinta on osa Olvi-konsernin jokapäiväistä johtamista ja toimintaa. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen ja turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Riskienhallinnan tehtävänä on toimia ennakoivasti ja luoda toiminnalle olosuhteet, joissa liiketoimintaan kohdistuvia riskejä hallitaan kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti kaikissa konserniyhtiöissä ja organisaation kaikilla tasoilla.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liiketoiminnassa

Olvi-konsernin osalta merkittävin liiketoiminnan ennustettavuutta heikentävä tekijä liittyy Valko-Venäjään ja sen lähivuosien taloudellisiin ja poliittisiin näkymiin. Lisäksi Venäjän talouden muutokset voivat aiheuttaa haasteita Valko-Venäjän toimintaympäristöön.

Valko-Venäjän toimintaan liittyy valuuttakurssiriskejä, jotka syntyvät ulkomaan valuuttamääräisten myyntien ja ostojen rahavirroista sekä Valko-Venäjän tytäryhtiöön tehdystä sijoituksesta ja tytäryhtiön tuloslaskelman ja tase-erien muuntamisesta euroiksi. Konsernin muita valuuttakurssiriskejä voidaan pitää vähäisenä.

Muut lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleisen taloustilanteen kehitykseen, kilpailutilanteen muutokseen ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin yhtiön toiminnassa. Kuvattujen riskien lisäksi Olvi-konsernin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tarkempi kuvaus riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internet-sivujen osiossa Sijoittajat/hallinto/Rahoitusriskien hallinta.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Olvi arvioi konsernin vuoden 2018 myyntivolyymin, liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna.

OLVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj
Puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

TAULUKKO-OSA:
- laaja tuloslaskelma, taulukko 1
- tase, taulukko 2
- laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3
- rahavirtalaskelma, taulukko 4
- osavuosikatsaustiedotteen liitetiedot, taulukko 5

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Lämpimänä jatkunut kesä kasvatti erityisesti alkoholittomien juomien menekkiä. Myös markkinaosuuksissa on tapahtunut positiivista kehitystä useissa tuotekategorioissa.
Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj
Jakoimme tulevaisuuden kasvumahdollisuuksien vahvistamista uusissa tuoteryhmissä ostamalla enemmistön The Helsinki Distilling Companysta heinäkuussa. Tämä yritysosto on linjassaan aiemmin tänä vuonna tehdyn Servaali yrityskaupan kanssa.
Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj