Olvi julkaisi puolivuosituloksen

Suotuisa kehitys myyntivolyymissa, liikevaihdossa ja liikevoitossa jatkui.

OLVI-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.2019—30.6.2019 (6 KK)

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN PÄÄKOHDAT

Olvi-konsernin myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto ovat kehittyneet suotuisasti katsauskauden aikana. Vakavaraisuus on edelleen vahvistunut.

Lähiajan näkymät

Olvi pitää koko vuoden tulosnäkemyksen ennallaan ja arvioi konsernin tilikauden 2019 liikevoiton pysyvän hyvällä edellisvuoden tasolla.

KONSERNIN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

4-6/   2019 4-6/   2018 Muutos   % /%-yks. 1-6/   2019 1-6/   2018 Muutos   % / %-yks. 1-12/   2018
Myyntivolyymi, Mltr 227,6 217,0 4,9 365,0 350,7 4,1 701,3
Liikevaihto, MEUR 124,5 116,8 6,6 201,5 187,4 7,5 384,3
Käyttökate, MEUR 25,7 24,1 6,4 37,4 35,3 5,8 70,8
% liikevaihdosta 20,6 20,6 18,6 18,9 18,4
Liikevoitto, MEUR 19,8 19,2 3,3 25,8 25,6 1,1 50,1
% liikevaihdosta 15,9 16,4 12,8 13,6 13,0
Tilikauden tulos, MEUR 13,2 14,4 -8,6 18,3 20,1 -9,0 41,1
% liikevaihdosta 10,6 12,3 9,1 10,7 10,7
Tulos/osake, EUR 0,62 0,68 -8,8 0,87 0,96 -9,4 1,97
Investoinnit, MEUR 11,3 9,6 17,7 18,1 16,0 13,7 34,2
Oma pääoma/osake, EUR 11,49 10,50 9,4 11,31
Omavaraisuusaste, % 58,8 56,8 2,0 64,9
Velkaantumisaste, % -9,5 -2,9 6,6 -6,0

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

TOIMITUSJOHTAJA LASSE AHO:

Olvi-konsernin alkuvuoden liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti erityisesti Suomessa, Valko-Venäjällä ja Liettuassa. Uutuudet ovat saaneet laajan jakelun, vienti on kasvanut ja alkoholittomien tuotteiden kysynnän kasvu on jatkunut markkinoilla. Liikevaihto on kasvanut alkuvuonna 7,5 prosenttia, vaikka edellisen vuoden volyymit olivat historiallisen suuret lämpimän alkukesän johdosta. Toisella kvartaalilla päästiin ennätyslukemiin niin myyntivolyymissa, liikevaihdossa kuin liikevoitossakin mitattuna. Kokonaisuudessaan alkuvuoden suoriutuminen ja liiketoiminnan kehitys oli hyvä huolimatta Viron veromuutoksista ja edellisvuotta epäsuotuisimmista sesongin sääolosuhteista.

Liikevoitto parani edellisvuoden ennätysluvuista parantuneen myyntivolyymin, tehokkaamman tuotannollisen toiminnan ja kannattavamman tuotevalikoiman ansiosta. Samanaikaisesti on lisätty markkinointipanostuksia uuden liiketoiminnan kasvattamiseksi. Konserniyhtiöiden hyvän tuloskehityksen ansiosta tytäryhtiöistä kotiutettavien osinkojen määrää on nostettu ja kasvaneet verot näkyvät tilikauden tuloksessa. Olvin toimintaympäristöä haastavat kuitenkin jatkuvat alkoholilainsäädännön ja verotuksen muutokset.             

Suomessa liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti kaikilla mittareilla mitattuna alkuvuonna. Ainoastaan toisen kvartaalin volyymeissa ei ihan päästy vertailukauden tasolle edellisen vuoden toukokuun ennätyshelteiden kasvattamaan kokonaismyyntiin verrattuna. Olvin toisella kvartaalilla syntyi tilapäinen toimitushaaste, joka

aiheutui 2018 ennätyskuivan satokauden aiheuttaman ohramaltaan käymisaikojen pidentymisestä. Suomen toisen kvartaalin vertailuluvuissa ei ole vielä mukana Helsinki Distilling Companyn liiketoiminta.

Viron osalta alkuvuoden vertailtavuutta edellisvuoteen heikentää valmisteverojen korotuksista johtuneet ennakkomyynnit vuonna 2018 ja kysynnän heikentyminen erityisesti Suomen ja Viron välisessä satama- ja laivakaupassa sekä Viron kotimarkkinassa. Heinäkuun alussa toteutetulla veron alennuksella uskotaan kuitenkin olevan positiivinen vaikutus myyntiin niin paikallisesti kuin Tallinnan satamakaupassa sekä laivamyynnissä. Loppuvuodesta odotetaankin tuloksellisesti edellisvuotta parempaa.

Latviassa liiketoiminta on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Valmisteveroja korotettiin alkuvuodesta, mikä on heikentänyt kotimaan kysyntää ja näkyy volyymien hienoisena laskuna. Kannattavuustaso on kuitenkin saatu pidettyä edellisen vuoden tasolla. Viron valmisteverojen laskuun vastatakseen Latvia laskee väkevien alkoholijuomien valmisteveroa elokuusta lähtien. Tämän toivotaan estävän merkittävin myynnin siirtymä Viron ja Latvian välisestä rajakaupasta Viron puolelle.

Liettua on jatkanut erinomaista kehitystä myynnin osalta. Kasvun mahdollisti viennin hyvä kehitys. Volfas Engelman -brändillä on erityisesti kysyntää Venäjällä. Liikevoittoa kuitenkin rasittaa uuden vesiliiketoiminnan aloitukseen liittyvät kustannukset. Uusi luonnon mineraalivesitehdas onkin aloittanut toiminnan kevään aikana ensisijaisena kohteena kotimarkkina. Volfas Engelman toimii veden myynti- ja markkinointiyhtiönä ja sen 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Lamate tuotantoyhtiönä.

Valko-Venäjän myyntivolyymi kasvoi ennätyslukemiin sekä kotimaassa että Venäjän viennissä muun muassa hyvän alkukesän sään siivittämänä. Toisella kvartaalilla tulos on kehittynyt volyymin kasvaessa. Toimintaa on sopeutettu kasvanutta kustannustasoa paremmin vastaavaksi.  

Investoinnit ovat suunnitellusti alkuvuonna hieman edellisvuotta korkeammat. Suomessa lisätään tuotantokapasiteettia loppuvuonna ja Baltiassa parannetaan muun muassa varastoinnin tehokkuutta. Olvi-konsernin ensimmäinen oma mineraalivesitehdas Liettuassa on saatu tuotantokäyttöön kevään aikana.


TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

MYYNNIN KEHITYS

Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi tammi-kesäkuussa 4,1 prosenttia ja oli 365,0 (350,7) miljoonaa litraa. Huhti-kesäkuussa myyntivolyymi kasvoi 4,9 prosenttia ja oli 227,6 (217,0) miljoonaa litraa. 

Myyntivolyymi kasvoi tammi-kesäkuussa Suomessa, Valko-Venäjällä ja Liettuassa. Latvian myynnin muutokseen vaikuttaa alkuvuoden veronkorotukset. Virossa myyntivolyymia on laskenut edellisenä vuonna tehty mietojen alkoholijuomien valmisteverojen kaksinkertaistuminen sekä heinäkuussa toteutetun alkoholiveron laskun aiheuttama myynnin siirtymä kesäkuulta tuleville kuukausille. 

Myyntivolyymi,   miljoonaa litraa 4-6/   2019 4-6/   2018 Muutos   % 1-6/   2019 1-6/   2018 Muutos   %
Suomi 62,1 62,7 -0,9 106,6 105,1 1,4
Viro 32,7 33,2 -1,5 54,4 55,8 -2,5
Latvia 23,1 23,8 -2,7 36,7 38,2 -3,8
Liettua 32,3 27,3 18,3 52,5 46,3 13,5
Valko-Venäjä 83,9 76,1 10,3 125,5 115,8 8,4
Eliminoinnit -6,5 -6,0 -10,6 -10,4
Yhteensä 227,6 217,0 4,9 365,0 350,7 4,1

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 7,5 prosenttia ja oli 201,5 (187,4) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuussa liikevaihto kasvoi 6,6 prosenttia ja oli 124,5 (116,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Suomessa, Valko-Venäjällä ja Liettuassa heijastaen myyntivolyymin kehitystä. Myös Latvian myynnin arvo kasvoi volyymin laskusta huolimatta.

Liikevaihto,   miljoonaa euroa 4-6/   2019 4-6/   2018 Muutos   % 1-6/   2019 1-6/   2018 Muutos   %
Suomi 48,0 46,9 2,2 81,8 75,3 8,7
Viro 21,1 21,1 -0,4 34,8 35,4 -1,7
Latvia 12,5 12,4 0,3 19,9 19,8 0,3
Liettua 14,8 12,5 17,9 23,9 20,6 15,7
Valko-Venäjä 31,3 26,5 18,4 46,4 40,9 13,4
Eliminoinnit -3,0 -2,6 -5,2 -4,7
Yhteensä 124,5 116,8 6,6 201,5 187,4 7,5

TULOSKEHITYS

Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 25,8 (25,6) miljoonaa euroa, mikä on 12,8 (13,6) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 19,8 (19,2) miljoonaa euroa ja 15,9 (16,4) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto parani tammi-kesäkuussa erityisesti Valko-Venäjän hyvän tuloksen myötä. Myös Suomi pystyi parantamaan tulostaan. Viron toisen kvartaalin lasku johtuu pääosin veron alennuksen aiheuttamasta myynnin siirtymästä.

Liikevoitto,   miljoonaa euroa 4-6/   2019 4-6/   2018 Muutos   % 1-6/   2019 1-6/   2018 Muutos   %
Suomi 6,3 6,2 0,9 8,9 8,0 11,0
Viro 4,1 4,8 -14,4 6,3 7,2 -12,4
Latvia 1,6 1,6 -0,7 2,2 2,2 -0,3
Liettua 1,2 1,5 -21,5 1,5 1,9 -20,4
Valko-Venäjä 6,8 4,9 39,2 7,5 6,2 21,5
Eliminoinnit -0,2 0,1 -0,5 0,1
Yhteensä 19,8 19,2 3,3 25,8 25,6 1,1

 Konsernin tammi-kesäkuun tulos verojen jälkeen oli 18,3 (20,1) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuussa tulos oli
13,2 (14,4) miljoonaa euroa. Tulos verojen jälkeen on hieman edellisvuotta pienempi. Tämä johtuu verojen kasvusta, koska tytäryhtiöistä kotiutettiin osinkoja merkittävästi aiempaa enemmän.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos oli tammi-kesäkuussa 0,87 (0,96) euroa ja huhti-kesäkuussa 0,62 (0,68) euroa.

 TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT 

Olvi-konsernin taseen loppusumma kesäkuun 2019 lopussa oli 410,5 (388,4) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli kesäkuun 2019 lopussa 11,49 (10,50) euroa. Omavaraisuusaste oli 58,8 (56,8) prosenttia ja velkaantumisaste -9,5 (-2,9) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, oli 1,1 (1,0).

Korollisten velkojen määrä oli kesäkuun lopussa 3,1 (19,4) miljoonaa euroa. Korollisista veloista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 0,9 (18,1) miljoonaa euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 34,8 (35,7) miljoonaa euroa.

Olvi-konsernin laajennus- ja korvausinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 18,1 (16,0) miljoonaa euroa. Investoinneista 6,6 miljoonaa euroa kohdistui Suomen yhtiöihin, 8,8 miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin ja 2,7 miljoonaa euroa Valko-Venäjälle Lidskoe Pivon investointeihin. Olvi-konserni on investoinut tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja monipuolistamiseen sekä tuotantotilojen modernisointiin. Vuositason investointien odotetaan jäävän hiukan edellisvuoden tasosta.

TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan kuuluvat uusien tuotteiden ja pakkausten sekä prosessien ja valmistusmenetelmien suunnittelu- ja kehittämishankkeet sekä olemassa olevien tuotteiden ja pakkausten edelleen kehittäminen. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot on kirjattu kuluiksi. Olvi-konsernin tuotekehityksen päätavoitteena on tuottaa uutuuksia kannattaviin ja kasvaviin juomasegmentteihin.

Konsernin uutuustuotteet on esitelty markkinakohtaisesti kunkin yhtiön verkkosivuilla.

HENKILÖSTÖ

Olvi-konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi tammi-kesäkuussa 21 henkilöä ja oli 1 791 (1 770) henkilöä. Keskimääräinen henkilöstömäärä huhti-kesäkuussa oli 1 841 (1 839).

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain:

4-6/   2019 4-6/   2018 Muutos   % 1-6/   2019 1-6/   2018 Muutos   %
Suomi 415 391 6,1 386 354 9,0
Viro 318 306 3,9 306 300 2,0
Latvia 208 203 2,5 197 197 0,0
Liettua 221 215 2,8 222 212 4,7
Valko-Venäjä 679 724 -6,2 680 707 -3,8
Yhteensä 1 841 1 839 0,1 1 791 1 770 1,2

HALLITUS JA JOHTO

Olvi Oyj:n hallituksessa ja johdossa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT 

Konsernirakenteen muutokset

Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut muutoksia tammi-kesäkuun 2019 aikana.

Osakeperusteiset maksut

Olvi Oyj:ssä alkoi vuoden alussa avainhenkilöitä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 – 31.1.2021. Kannustinjärjestelmästä on tarkempi selvitys puolivuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 4.  

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Olvi-konsernin toimintamaissa tapahtuvat jatkuvat muutokset valmisteverotuksessa ja alkoholilainsäädännön kiristymisessä lisäävät epävarmuutta toimintaan. Edellä kuvattujen riskien lisäksi Olvi-konsernin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tarkempi kuvaus riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internet-sivujen osiossa Sijoittajille/hallinto/hallinnointiperiaatteet.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä raportoitavia tapahtumia.

OLVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti erityisesti Suomessa, Valko-Venäjällä ja Liettuassa. Uutuudet ovat saaneet laajan jakelun, vienti on kasvanut ja alkoholittomien tuotteiden kysynnän kasvu on jatkunut.
Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj