Olvi-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019 on julkaistu

Report this content

Olvi keräsi kolmannella kvartaalilla hyvän syyssadon

OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2019—30.9.2019 (9 KK)

OSAVUOSIKATSAUKSEN PÄÄKOHDAT

Olvi-konsernin alkuvuoden hyvä kehitys jatkui edelleen katsauskauden aikana. Olvi-konsernin myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto ovat edellisvuotta paremmalla tasolla. Vakavaraisuus on edelleen vahvistunut.

Lähiajan näkymät

Olvi pitää koko vuoden tulosnäkemyksen ennallaan ja arvioi konsernin tilikauden 2019 liikevoiton pysyvän hyvällä edellisvuoden tasolla.

KONSERNIN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

7-9/ 2019 7-9/ 2018 Muutos % /%-yks. 1-9/ 2019 1-9/ 2018 Muutos % / %-yks. 1-12/ 2018
Myyntivolyymi, Mltr 194,1 200,3 -3,1 559,1 551,0 1,5 701,3
Liikevaihto, MEUR 113,6 110,7 2,6 315,1 298,1 5,7 384,3
Käyttökate, MEUR 25,0 24,3 3,3 62,4 59,6 4,8 70,8
% liikevaihdosta 22,1 21,9 19,8 20,0 18,4
Liikevoitto, MEUR 19,1 18,9 1,2 44,9 44,4 1,1 50,1
% liikevaihdosta 16,8 17,1 14,3 14,9 13,0
Tilikauden tulos, MEUR 17,1 16,0 6,9 35,3 36,1 -2,0 41,1
% liikevaihdosta 15,0 14,4 11,2 12,1 10,7
Tulos/osake, EUR 0,82 0,77 6,5 1,69 1,72 -1,7 1,97
Investoinnit, MEUR 5,9 8,3 -28,0 24,1 24,2 -0,5 34,2
Oma pääoma/osake, EUR 12,38 11,10 11,5 11,31
Omavaraisuusaste, % 66,2 63,9 2,3 64,9
Velkaantumisaste, % -9,9 -5,5 4,4 -6,0

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

TOIMITUSJOHTAJA LASSE AHO:

Olvi-konsernin alkuvuoden liiketoiminnan kehitys on jatkunut suotuisasti. Liikevaihto on kasvanut katsauskaudella 5,7 prosenttia ja myös liikevoitto parantui hieman huolimatta raaka-aineiden ja Baltian henkilöstökustannusten noususta.

Sesonkikauden jälkipuoliskon sää oli koko markkina-alueella selvästi edellisvuotta heikompi, mikä vaikutti kokonaiskysyntään erityisesti kivennäisvesissä ja perinteisessä mallasjuomassa kvassissa. Konsernin kannattavuus parani kuitenkin myös kolmannella kvartaalilla.

Suomessa liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti koko katsauskauden ajan. Myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti mietojen alkoholijuomien kysyntä on pysynyt vahvana, jonka seurauksena Olvin markkina-asema vahvistui entisestään.

Viron markkina elpyi heinäkuun alussa toteutetun alkoholiveron laskun jälkeen selvästi. Veron alennuksella on ollut piristävä vaikutus niin kauppaan Virossa kuin Suomeen kohdistuvaan laiva- ja satamakauppaan. Viron mietojen alkoholijuomien myynti on lähtenyt kasvuun. Kolmannella kvartaalilla tämä paransi selvästi liikevaihtoa ja liikevoittoa.

Latviassa valmisteveroja korotettiin alkuvuodesta, mikä on laskenut hieman paikallismarkkinan kysyntää.

Erityisesti mietojen alkoholijuomien kysyntä on laskenut, koska niiden verotus on suhteellisesti korkeampaa kuin väkevien alkoholijuomien. Tästä huolimatta tulos on lähes edellisvuoden tasolla onnistuneen sopeuttamisen ja toiminnan tehostamisen johdosta. Myyntivolyymia on onnistuttu kasvattamaan erityisesti alkoholittomissa juomissa sekä premium-tuotteissa.  

Liettua on jatkanut hyvää kehitystä myynnin osalta koko alkuvuoden ajan. Erityisesti miedot alkoholijuomat ja vedet ovat kasvaneet niin paikallisesti kuin viennissä. Volfas Engelman –brändi on kehittynyt hyvin ja oluiden markkinaosuus on parantunut tasaisesti. Kumulatiivista liikevoittoa rasittaa edelleen vesiliiketoiminnan aloitukseen ja uusien brändien lanseerauksiin liittyneet kustannukset.

Valko-Venäjän liiketoiminnan kehitys on jatkunut katsauskaudella hyvänä. Kumulatiivisesti sekä liikevaihto että liikevoitto ovat parantuneet edellisvuoteen verrattuna. Kolmannella kvartaalilla myyntivolyymi laski erityisesti kvassin osalta niin paikallisesti kuin Venäjän viennissä viileän sesonkikauden sään vuoksi. Kvass on yhtiön toiseksi suurin tuoteryhmä ja on tuotteena erittäin sääsidonnainen kysynnältään vesituotteiden tavoin.

Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti katsauskauden aikana. Suomessa on lisätty oluenvalmistuksen ja Virossa mehunvalmistuksen tuotantokapasiteettia. Olvi-konsernin ensimmäinen luonnonmineraalivesitehdas Liettuassa aloitti toimintansa keväällä.


TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

MYYNNIN KEHITYS

Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi tammi-syyskuussa 1,5 prosenttia ja oli 559,1 (551,0) miljoonaa litraa. Heinä-syyskuussa myyntivolyymi laski 3,1 prosenttia ja oli 194,1 (200,3) miljoonaa litraa. 

Myyntivolyymiin kolmannella kvartaalilla kokonaisuutena vaikutti merkittävästi vesien ja kvassin kysynnän väheneminen vertailukautta viileämpien säiden vuoksi. Tästä huolimatta myynti kuitenkin kasvoi Suomessa, Liettuassa ja Virossa mietojen alkoholijuomien hyvän kysynnän mahdollistamana.  

Myyntivolyymi, miljoonaa litraa 7-9/ 2019 7-9/ 2018 Muutos % 1-9/ 2019 1-9/ 2018 Muutos %
Suomi 59,4 56,7 4,7 165,9 161,8 2,5
Viro 31,8 31,6 0,7 86,2 87,4 -1,3
Latvia 19,3 22,2 -13,0 56,0 60,4 -7,2
Liettua 29,8 28,7 3,7 82,3 75,0 9,7
Valko-Venäjä 60,6 68,5 -11,5 186,0 184,3 1,0
Eliminoinnit -6,8 -7,5 -17,5 -17,9
Yhteensä 194,1 200,3 -3,1 559,1 551,0 1,5

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 5,7 prosenttia ja oli 315,1 (298,1) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuussa liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia ollen 113,6 (110,7) miljoonaa euroa ja kasvua syntyi kaikilla markkinoilla lukuun ottamatta Latviaa, jossa erityisesti mietojen alkoholijuomien markkina on laskenut voimakkaasti.

Liikevaihto, miljoonaa euroa 7-9/ 2019 7-9/ 2018 Muutos % 1-9/ 2019 1-9/ 2018 Muutos %
Suomi 46,1 44,5 3,6 127,9 119,8 6,8
Viro 21,3 20,2 5,5 56,1 55,6 0,9
Latvia 10,8 11,9 -9,4 30,7 31,7 -3,3
Liettua 13,8 13,1 5,6 37,7 33,7 11,8
Valko-Venäjä 24,7 24,0 2,7 71,0 64,9 9,4
Eliminoinnit -3,1 -3,0 -8,3 -7,7
Yhteensä 113,6 110,7 2,6 315,1 298,1 5,7

TULOSKEHITYS

Konsernin liikevoitto oli tammi-syyskuussa 44,9 (44,4) miljoonaa euroa, mikä on 14,3 (14,9) prosenttia liikevaihdosta. Heinä-syyskuun liikevoitto oli 19,1 (18,9) miljoonaa euroa ja 16,8 (17,1) prosenttia liikevaihdosta. Kolmannella kvartaalilla erityisesti Viron liikevoitto parani kysynnän vahvistuessa.

Liikevoitto, miljoonaa euroa 7-9/ 2019 7-9/ 2018 Muutos % 1-9/ 2019 1-9/ 2018 Muutos %
Suomi 7,3 7,3 0,4 16,2 15,3 5,9
Viro 5,6 5,0 10,8 11,9 12,2 -2,8
Latvia 1,5 1,9 -19,3 3,7 4,1 -9,2
Liettua 1,6 1,5 1,6 3,1 3,4 -10,6
Valko-Venäjä 3,4 3,5 -0,8 10,9 9,6 13,5
Eliminoinnit -0,3 -0,3 -0,8 -0,2
Yhteensä 19,1 18,9 1,2 44,9 44,4 1,1

 Konsernin tammi-syyskuun tulos verojen jälkeen oli 35,3 (36,1) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuussa tulos oli
17,1 (16,0) miljoonaa euroa. Tulos verojen jälkeen on hieman edellisvuotta pienempi. Tämä johtuu verojen kasvusta, koska tytäryhtiöistä kotiutettiin osinkoja merkittävästi aiempaa enemmän.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos oli tammi-syyskuussa 1,69 (1,72) euroa ja heinä-syyskuussa 0,82 (0,77) euroa.

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT 

Olvi-konsernin taseen loppusumma syyskuun 2019 lopussa oli 392,9 (365,0) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli syyskuun 2019 lopussa 12,38 (11,10) euroa. Omavaraisuusaste oli 66,2 (63,9) prosenttia ja velkaantumisaste -9,9 (-5,5) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, oli 1,2 (1,1).

Korollisten velkojen määrä oli syyskuun lopussa 3,7 (7,5) miljoonaa euroa. Korollisista veloista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 0,8 (5,9) miljoonaa euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 51,5 (50,1) miljoonaa euroa.

Olvi-konsernin laajennus- ja korvausinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 24,1 (24,2) miljoonaa euroa. Investoinneista 9,3 miljoonaa euroa kohdistui Suomen yhtiöihin, 11,4 miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin ja 3,4 miljoonaa euroa Valko-Venäjälle Lidskoe Pivon investointeihin. Olvi-konserni on investoinut tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja monipuolistamiseen sekä tuotantotilojen modernisointiin. Vuositason investoinnit pysyvät edellisen vuoden tasolla.

HENKILÖSTÖ

Olvi-konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-syyskuussa pysyi ennallaan vertailukauteen verrattuna ja oli 1 805 (1 805) henkilöä. Keskimääräinen henkilöstömäärä heinä-syyskuussa oli 1 837 (1 875).

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain:

7-9/ 2019 7-9/ 2018 Muutos % 1-9/ 2019 1-9/ 2018 Muutos %
Suomi 411 406 1,2 394 372 5,9
Viro 326 313 4,2 313 304 3,0
Latvia 202 196 3,1 198 197 0,5
Liettua 222 215 3,3 222 213 4,2
Valko-Venäjä 676 745 -9,3 678 719 -5,7
Yhteensä 1 837 1875 -2,0 1 805 1805 0,0

HALLITUS JA JOHTO

Olvi Oyj:n hallituksessa ja johdossa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT 

Konsernirakenteen muutokset

Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut muutoksia tammi-syyskuun 2019 aikana.

Osakeperusteiset maksut

Olvi Oyj:ssä alkoi vuoden alussa avainhenkilöitä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 – 31.1.2021. Kannustinjärjestelmästä on tarkempi selvitys osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 4.  

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Olvi-konsernin toimintamaissa tapahtuvat jatkuvat muutokset valmisteverotuksessa ja alkoholilainsäädännön kiristymisessä lisäävät epävarmuutta toimintaan. Edellä kuvattujen riskien lisäksi Olvi-konsernin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tarkempi kuvaus riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internet-sivujen osiossa Sijoittajille/hallinto/hallinnointiperiaatteet.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä raportoitavia tapahtumia.

OLVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600


Olvi on valmistanut juomia jo yli 140 vuotta Iisalmessa, ja nykyisin yhtiö toimii paikallisesti Suomessa, Valko-Venäjällä ja Baltian maissa. Panimomestari William Gideon Åberg ja rouvansa Onni perustivat panimon Iisalmeen vuonna 1878, jolloin Suomessa toimi noin 78 panimoa. Itsenäisenä suomalaisena niistä on säilynyt ainoastaan Olvi.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Olvi-konsernin liiketoiminna kehitys jatkui suotuisana huolimatta raaka-aineiden ja Baltian henkilöstökustannusten noususta.
Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj