Olvi-konsernin osavuosikatsaus 1.1.2022 — 30.9.2022 (9 kk)

Report this content

OLVI OYJ                             Osavuosikatsaus 19.10.2022 klo 9.00

Olvi-konsernin osavuosikatsaus 1.1.2022 — 30.9.2022 (9 kk)

Osavuosikatsauksen pääkohdat

Olvi-konsernin myyntivolyymi ja liikevaihto kehittyivät vahvasti kolmannella kvartaalilla ja yhtiö paransi asemaansa markkinoilla. Liikevoitto laski kustannusten jatkaessa voimakasta nousuaan. Hinnankorotuksia jatketaan loppuvuoden aikana kannattavuuden parantamiseksi. Konsernin vakavaraisuus pysyi vahvana.  

Lähiajan näkymät (muuttunut)

Jatkuvien toimintojen osalta vuoden 2022 liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta. Edellinen ohjeistus oli: liikevoitto pysyy hyvällä edellisvuoden tasolla.

Raaka-aineiden, pakkausmateriaalien, energian ja logistiikkakustannusten kasvu on ollut voimakasta. Kustannusten nousun odotetaan jatkuvan lähitulevaisuudessa. Kustannusten nousua ei ole saatu vielä vietyä täysmääräisesti myyntihintoihin, erityisesti Suomessa ja Tanskassa.   

Olvi antaa tulosohjeistuksen jatkuvien toimintojen osalta. Jatkuviin liiketoimintoihin kuuluvat Suomen ja Itämeren alueen raportointisegmentit. Valko-Venäjän liiketoiminta esitetään IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetetuissa toiminnoissa / myytävänä olevissa erissä eikä näin sisälly tulosohjeistukseen.

Konsernin keskeisimmät tunnusluvut (jatkuvat toiminnot)

7–9/ 2022 7–9/2021 Muutos % /%-yks. 1–9/ 2022 1–9/ 2021 Muutos % /%-yks. 1–12/ 2021
Myyntivolyymi, Mltr 189,4 161,0 17,6 512,9 432,7 18,5 574,5
Liikevaihto, MEUR 130,5 103,6 26,0 342,3 275,0 24,5 364,8
Bruttokate, MEUR 48,3 45,0 7,4 128,2 117,9 8,8 151,7
% liikevaihdosta 37,0 43,4 37,4 42,9 41,6
Liikevoitto, MEUR 14,6 17,9 -18,6 34,6 39,8 -12,9 45,1
% liikevaihdosta 11,2 17,3 10,1 14,5 12,4
Tilikauden tulos, MEUR 12,7 15,9 -20,5 27,4 32,3 -15,3 36,7
% liikevaihdosta 9,7 15,4 8,0 11,7 10,1
Tulos/osake, EUR 0,61 0,77 -20,4 1,32 1,56 -15,5 1,77
Investoinnit, MEUR 9,2 5,0 83,7 26,3 19,2 36,8 26,8
Oma pääoma/osake, EUR 15,89 13,94 14,0 14,19
Omavaraisuusaste, % 60,3 59,5 0,8 60,7
Velkaantumisaste, % -11,9 -16,2 -4,3 -16,6

Konsernia koskevat tunnusluvut, mukaan lukien myytävänä olevat toiminnot

7–9/ 2022 7–9/ 2021 Muutos % /%-yks. 1–9/ 2022 1–9/ 2021 Muutos % /%-yks. 1–12/ 2021
Myyntivolyymi, Mltr 279,2 247,3 12,9 746,4 661,0 12,9 853,7
Liikevaihto, MEUR 174,9 134,3 30,2 447,6 351,6 27,3 462,2
Liikevoitto, MEUR 25,0 23,6 5,8 58,0 52,3 11,1 59,4
% liikevaihdosta 14,3 17,6 13,0 14,9 12,9

Myytävänä olevista eristä on kerrottu tarkemmin osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 11. Huolimatta uusista viranomaisten asettamista omaisuuserien myyntirajoitteista Valko-Venäjällä, yhtiön johto uskoo, että yrityksen myynti on todennäköistä toteuttaa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Liiketoiminnan kehitys
Toimitusjohtaja Lasse Aho:

Liiketoiminnan kehitys kolmannella kvartaalilla

Jatkuvien toimintojen myyntivolyymi kasvoi kolmannella kvartaalilla 17,6 ja liikevaihto 26,0 prosenttia. Myynti kasvoi kotimarkkinoilla vähittäiskaupassa sekä palautui HoReCa- ja rajakaupassa koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Uusia vientimarkkinoita saatiin avattua, mikä korvasi lopetettua Venäjän vientiä. Hinnankorotuksia jatkettiin voimakkaiden kustannusten nousujen takia kunkin markkinan ja myyntikanavan mahdollisuuksien mukaan. Kustannukset ovat kuitenkin nousseet ennustettua nopeammin, eikä niitä ole saatu siirrettyä hintoihin täysmääräisesti johtuen maa- ja asiakaskohtaisista sopimusrakenteista. Liikevoitto laski tämän vuoksi 18,6 prosenttia.

Useiden raaka-aineiden ja pakkausmateriaalin saatavuudessa oli haasteita. Ukrainan sodan seurauksena erityisesti energian hinta oli ennätyksellisen korkea. Lisäksi sota on vähentänyt saatavuutta ja nostanut merkittävästi hintoja esimerkiksi maltaan, sokerin, lasi- ja muovipullon, tölkin ja hiilidioksidin osalta. Polttoaineiden kohonnut hinta taas vaikuttaa suoraan logistiikan kustannuksiin. Kustannusinflaation odotetaan jatkavan kasvuaan ja saatavuudessa olevan ongelmia myös lähitulevaisuudessa.

Liiketoiminnan kehitys vuoden alusta

Vuoden alusta myyntivolyymi kasvoi 18,5 ja liikevaihto 24,5 prosenttia. Myynti kehittyi kotimarkkinavetoisesti ja kokonaismarkkina-asema vahvistui. Kesäsesongin myynti oli hyvä lämpimän elokuun sään tukemana. Liikevoitto oli 34,6 miljoonaa euroa, joka on 12,9 prosenttia edellistä vuotta pienempi. Yhtiön tuloksentekokykyyn vaikuttaa nopea ja voimakas kustannusinflaatio, jonka hallinta ja siirtäminen lopputuotteiden hintoihin on ollut haasteellista samassa rytmissä.  

Olvi on lisännyt investointeja tuotanto- ja varastointikapasiteetin lisäämiseksi sekä kriittisten raaka-aineiden saatavuuden varmistamiseksi. Baltiassa on investoitu energiaratkaisuihin ja Suomessa on käynnissä hiilidioksidin talteenottolaitteiston investointi. Olvin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali toiminta jo ensi vuoden aikana Iisalmen tehtaalla ja tulevina vuosina muilla tehtailla. Digitaalista ja tiedolla johtamisen liiketoimintakyvykkyyttä parannettiin ottamalla käyttöön uusi talouden suunnittelutyökalu.   

Segmenttikohtainen liiketoiminnan kehitys

Suomen toimintojen myyntivolyymi kasvoi kolmannella kvartaalilla 1,5 ja katsauskaudella 1,9 prosenttia. Markkinaosuudet pysyivät hyvällä tasolla erityisesti oluissa, siidereissä ja vesissä.  Kuluvan vuoden onnistumisia ovat olleet muun muassa hard selzerit, joissa Olvi on selkeä markkinajohtaja. Kasvua tuli myös HoReCa- ja rajakaupasta. Liikevaihto kasvoi kolmannella kvartaalilla 6,5 ja katsauskaudella 7,8 prosenttia. Kolmannella kvartaalilla vähittäiskaupan hintajaksot eivät olleet auki, joten kustannusten nousua vastaavia hinnankorotuksia ei pystytty tekemään. Hinnankorotuksia vähittäiskaupassa jatketaan neljännen kvartaalin aikana. Liikevoitto laski kolmannella kvartaalilla 30,0 ja vuoden alusta 15,2 prosenttia. Kannattavuustason ylläpitäminen oli vaikeaa nopean ja voimakkaan kustannusten nousun sekä hinnankorotusten ajallisen jaksottumisen vuoksi.  

Itämeren alueen raportointisegmentin osalta myyntivolyymi kasvoi kolmannella kvartaalilla 30,5 ja vuoden alusta 36,0 prosenttia. Myynti kehittyi hyvin erityisesti Baltian kotimarkkinoilla ja vienti kasvoi uusien markkina avausten kautta. Liikevaihto kasvoi kolmannella kvartaalilla 50,4 ja vuoden alusta 48,7 prosenttia. Varsinkin Baltiassa hinnankorotuksia pystyttiin tekemään vuoden aikana joustavasti, mikä näkyy liikevaihdon kehityksessä. Merkittävän lisän Itämeren segmentin kasvuun tuo Tanska, joka ei ole edellisen vuoden vertailuluvuissa mukana syyskuun alkuun saakka. Ilman vuoden 2021 yrityshankintoja myyntivolyymi olisi kasvanut vuoden alusta 20,4 ja liikevaihto 37,3 prosenttia. Energia- ja polttoainekustannusten nousu on ollut todella voimakasta, mikä yhdessä raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hintojen nousun ja saatavuusongelmien kanssa on heikentänyt kannattavuutta. Lisäksi palkat ovat nousseet vuoden aikana merkittävästi Baltiassa. Liikevoitto laski 6,6 prosenttia kolmannella kvartaalilla ja vuoden alusta 7,7 prosenttia. Baltian markkinoilla tuloskehitys on ollut hyvä, mutta Tanskassa liikevoitto on laskenut. Tanskassa hinnan korotukset tapahtuvat viiveellä ja energiahintojen voimakas nousu on vaikuttanut muita maita enemmän tuloksentekokykyyn.  

Toiminnan kausiluonteisuus

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

Myynnin kehitys

Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi tammi-syyskuussa 18,5 prosenttia ja oli 512,9 (432,7) miljoonaa litraa. Kasvu keskittyi Itämeren segmenttiin, jonka luvuissa Tanska ei ole mukana vertailukaudella elokuun loppuun saakka.

Myyntivolyymi, miljoonaa litraa 7–9/ 2022 7–9/ 2021 Muutos %  1–9/ 2022  1–9/ 2021 Muutos %
Suomi 70,1 69,1 1,5 200,7 197,0 1,9
Itämeren alue 134,7 103,2 30,5 353,0 259,6 36,0
Eliminoinnit -15,4 -11,2 -40,9 -23,8
Jatkuvat toiminnot yhteensä 189,4 161,0 17,6 512,9 432,7 18,5

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 24,5 prosenttia ja oli 342,3 (275,0) miljoonaa euroa.

Liikevaihto, miljoonaa euroa 7–9/ 2022 7–9/ 2021 Muutos %  1–9/ 2022  1–9/ 2021 Muutos %
Suomi 56,3 52,9 6,5 156,8 145,4 7,8
Itämeren alue 83,2 55,3 50,4 207,9 139,8 48,7
Eliminoinnit -8,9 -4,6 -22,4 -10,2
Jatkuvat toiminnot yhteensä 130,5 103,6 26,0 342,3 275,0 24,5

Tuloskehitys

Konsernin liikevoitto oli tammi-syyskuussa 34,6 (39,8) miljoonaa euroa, mikä on 10,1 (14,5) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoittoa rasittavat nopeasti kasvaneet tuotantokustannukset erityisesti energian, raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja logistiikan osalta. Vastaavia lopputuotteiden hinnankorotuksia ei ole pystytty tekemään välittömästi johtuen muun muassa Suomen vähittäiskaupan hinnoittelujaksoista.

Liikevoitto, miljoonaa euroa 7–9/ 2022 7–9/ 2021 Muutos %  1–9/ 2022  1–9/ 2021 Muutos %
Suomi 6,8 9,8 -30,0 18,2 21,5 -15,2
Itämeren alue 7,9 8,4 -6,6 17,5 18,9 -7,7
Eliminoinnit -0,2 -0,3 -1,1 -0,7
Jatkuvat toiminnot yhteensä 14,6 17,9 -18,6 34,6 39,8 -12,9

Konsernin tammi-syyskuun tulos verojen jälkeen oli 27,4 (32,3) miljoonaa euroa.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos oli tammi-syyskuussa 1,32 (1,56) euroa.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Olvi-konsernin taseen loppusumma syyskuun 2022 lopussa oli 552,6 (491,4) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli syyskuun 2022 lopussa 15,89 (13,94) euroa. Omavaraisuusaste oli 60,3 (59,5) prosenttia ja

velkaantumisaste -11,9 (-16,2) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, pysyi lähes samalla tasolla kuin aiemmin ollen 1,1 (1,2).

Korollisten velkojen määrä oli syyskuun lopussa 7,1 (12,8) miljoonaa euroa. Korollisista veloista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 4,7 (5,2) miljoonaa euroa.

Olvi-konsernin laajennus- ja korvausinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 26,3 (19,2) miljoonaa euroa. Investoinneista 9,8 miljoonaa euroa kohdistui Suomen yhtiöihin ja 16,5 miljoonaa euroa Itämeren alueen tytäryhtiöihin. Olvi-konserni on jatkanut suunniteltuja investointeja jatkuvissa toiminnoissa ja investoinut tuotanto- ja varastointikapasiteetin kasvattamiseen ja monipuolistamiseen sekä tuotantotilojen modernisointiin ja ympäristöystävällisyyteen. Investointeja tuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi tehtiin erityisesti energiaratkaisujen osalta Baltiassa ja Suomessa on käynnissä hiilidioksidin talteenotto- ja varastointilaitteiston investointi.  

Henkilöstö

Olvi-konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä jatkuvien toimintojen osalta tammi-syyskuussa oli 1 497
(1 264) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi 18,4 prosentilla, johtuen pääasiassa vuonna 2021 toteutetuista Piebalgas- ja Vestfyen-yrityskaupoista.

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin segmenteittäin:

7–9/ 2022 7–9/ 2021 Muutos %  1–9/ 2022  1–9/ 2021 Muutos %
Suomi 469 448 4,7 451 419 7,6
Itämeren alue 1 084 920 17,8 1 046 845 23,8
Yhteensä 1 553 1 368 13,5 1 497 1 264 18,4


Hallitus ja johto

Olvi Oyj:n hallituksessa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.

Viron tytäryhtiön toimitusjohtaja vaihtui 1.9.2022. Uutena toimitusjohtajana toimii Jaanus Vihand.

Olvi Oyj tiedotti erillisessä tiedotteessa 20.6.2022 uuden toimitusjohtajan nimityksestä nykyisen toimitusjohtajan eläköitymisen vuoksi. Toimitusjohtajana aloittaa 1.1.2023 alkaen Patrik Lundell. Lasse Ahojatkaa toimitusjohtajana 31.12.2022 saakka.

Katsauskauden muut tapahtumat

Konsernirakenteen muutokset

Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia tammi-syyskuun 2022 aikana.

Liiketoiminnan riskit ja niiden hallinta

Ukrainan sodan vaikutukset

Ukrainan sota on lisännyt merkittävästi liiketoiminnan riskejä. Pakkausmateriaaleissa on ollut saatavuusongelmia jo koronapandemian takia, mutta Ukrainan sota on entisestään vaikeuttanut tilannetta erityisesti tölkkien ja lasipullojen osalta. Toistaiseksi myynnin menetykset eivät ole olleet merkittäviä. Pakkausmateriaalien hinnat ovat jatkaneet koronapandemian aikana alkanutta tuotanto- ja logistiikkakustannuksista johtuvaa nousuaan. Lisäksi raaka-aineiden hinnat ovat nousseet nopeasti varsinkin ohramaltaan, sokerin sekä hiilidioksidin osalta ja saatavuus on heikentynyt markkinoilla. Energian hinta on moninkertaistunut sähkön ja kaasun osalta alkuvuoden aikana erityisesti Itämeren segmentissä, mikä vaikuttaa tuotantokustannuksiin. Öljyn hinta on nostanut polttoaineiden hintoja, jotka heijastuvat suoraan logistiikkakustannuksiin. Kustannusten nousuun vastataan jatkamalla hintojen korotuksia mahdollisuuksien mukaan. Olvi etsii aktiivisesti vaihtoehtoisia tavarantoimittajia ja pyrkii parantamaan tuotannollisen toiminnan tehokkuutta.

Kuluttajahinnat ovat Ukrainan sodan seurauksena nousseet nopeasti vuoden 2022 aikana erityisesti Euroopassa. Yleinen kustannusinflaatio vähentää kuluttajien ostovoimaa ja sitä kautta vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen. Kulutuksen painopiste siirtyy edullisempiin tuotevaihtoehtoihin ja kulutus voi kokonaisuudessaan laskea. Tällä voi pitkällä aikavälillä olla vaikutusta liiketoiminnan kasvuedellytyksiin.   

Maakaasun saatavuuteen liittyvät haasteet on huomioitu erityisesti Olvin Baltian liiketoiminnassa. Keskeytymättömän valmistuksen varmistamiseksi korvaavia energiaratkaisuja on etsitty ja tuotantolaitokset on sopeutettu onnistuneesti mahdollisiin energiamuutoksiin. Investointeja raaka-aineiden omavaraisuuteen tehdään myös Suomessa ottamalla käyttöön hiilidioksidin talteenotto- ja varastointilaitteistoa.  

Ukrainan sota on muuttanut liiketoimintaympäristöä merkittävästi Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Olvin 5.3.2022 julkaistun tiedotteen mukaisesti Olvi on lopettanut viennin Venäjälle kaikista Olvin toimintamaista ja aloittanut huolellisen suunnittelun Valko-Venäjän markkinoilta vetäytymiseksi. Venäjän viennin loppumisella, sodan aiheuttamalla tuotanto- ja logistiikkakustannusten nousulla sekä Valko-Venäjän liiketoiminnoista vetäytymisellä on merkittävä vaikutus konsernin liiketoimintaan. Valko-Venäjän yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat EU:n pakotteet sekä viennin lopettaminen Venäjälle. Valko-Venäjän yhtiön operatiivista ja ylläpitävää toimintaa on pystytty kuitenkin jatkamaan turvaamalla riittävät hankinnat paikallisesti. Valko-Venäjän vetäytymisen tilanteesta on kerrottu tarkemmin osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 11. 

Koronapandemia

Liiketoiminnan kehittymisen ennustamiseen liittyy epävarmuustekijöitä, sillä erilaisia koronapandemian heijastevaikutuksia on ollut vaikea ennakoida etukäteen. Vaikutukset liittyvät esimerkiksi koronapandemian leviämisen ehkäisemiseksi tehtyihin myyntikanavanarajoituksiin ja ihmisten liikkumisen rajoittamiseen, mutta myös kokonaiskysynnän muutoksiin. Lisäksi globaaleissa tuotanto- ja kuljetusketjuissa on ollut suuria saatavuushaasteita ja kustannusvaikutuksia, jotka ovat jatkuneet edelleen muun muassa Kiinan tiukkojen koronatoimien johdosta. Alkuvuoden 2022 aikana Olvin toimintamaissa oli voimassa merkittäviä koronapandemiaan liittyviä myyntikanavarajoituksia, jotka ovat nyt kuitenkin poistuneet toisen kvartaalin alusta. Kuluttajakysyntä erityisesti HoReCa- ja rajakaupan osalta on palautunut.

Varautuminen

Olvi-konsernissa on tehty useita skenaarioita liiketoimintaympäristön kehitykseen liittyen ja valmistauduttu vastaamaan muuttuviin tilanteisiin. Tuotannollisiin häiriöihin on varauduttu ja jatkuvuussuunnitelmia laadittu muun muassa henkilöstön, raaka-aineiden ja energian saatavuuteen liittyen. Käynnissä on investointeja energian saannin turvaamiseksi mahdollisten pakotteiden varalta. Lisäksi raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien saatavuutta on varmistettu.

Tarkempi kuvaus normaaleista liiketoimintaan liittyvistä riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internetsivujen osiossa Sijoittajille/hallinto/hallinnointiperiaatteet.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä raportoitavia tapahtumia.
 

OLVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600
Tiina-Liisa Liukkonen, talousjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 041 505 4779


TAULUKKO-OSA:
- konsernin laaja tuloslaskelma, taulukko 1
- konsernin tase, taulukko 2
- laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, taulukko 3
- konsernin rahavirtalaskelma, taulukko 4
- osavuosikatsaustiedotteen liitetiedot, taulukko 5


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.olvi.fi

OLVI-KONSERNI TAULUKKO 1
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
1 000 EUR
7–9 / 2022 7–9 / 2021 1–9 / 2022 1–9 / 2021 1–12 / 2021
Bruttotuotot 297 036 254 496 795 395 700 816 924 637
Valmisteverot ja muut vähennettävät erät -166 505 -150 900 -453 111 -425 810 -559 871
Liikevaihto 130 531 103 596 342 284 275 006 364 766
Hankinnan ja valmistuksen kulut -82 230 -58 623 -214 100 -157 151 -213 079
Bruttokate 48 301 44 973 128 184 117 855 151 687
Logistiikan, myynnin ja markkinoinnin kulut -26 038 -20 093 -70 356 -57 352 -77 723
Hallinnon kulut -7 984 -7 389 -23 834 -21 388 -29 954
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 287 397 618 635 1 070
Liikevoitto 14 566 17 888 34 612 39 750 45 080
Rahoitustuotot 52 10 158 34 46
Rahoituskulut -125 -121 -360 -100 -302
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 0 0 0 0 44
Tulos ennen veroja 14 493 17 777 34 410 39 684 44 868
Tuloverot -1 824 -1 842 -7 047 -7 384 -8 198
Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto 12 669 15 935 27 363 32 300 36 670
Myytävänä olevien toimintojen tilikauden voitto 8 511 4 909 18 712 10 393 11 691
TILIKAUDEN VOITTO 21 180 20 844 46 075 42 693 48 361
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät muuntoerot 8 927 1 692 14 737 4 292 5 366
Eriin liittyvät tuloverot -88 1 -154 -43 -85
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 30 019 22 537 60 658 46 942 53 642
Tilikauden voiton jakautuminen:
- emoyhtiön omistajille 20 866 20 603 45 363 42 247 47 862
- määräysvallattomille omistajille 314 241 712 446 499
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
 - emoyhtiön omistajille 29 423 22 238 59 485 46 658 52 977
 - määräysvallattomille omistajille 596 299 1 173 284 665
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu tulos/osake, EUR
- laimentamaton, jatkuvat toiminnot 0,61 0,77 1,32 1,56 1,77
- laimennettu, jatkuvat toiminnot 0,61 0,77 1,32 1,56 1,77
- laimentamaton, myytävänä olevat  toiminnot 0,40 0,23 0,88 0,48 0,54
- laimennettu, myytävänä olevat  toiminnot 0,40 0,23 0,88 0,48 0,54

 

OLVI-KONSERNI TAULUKKO 2
KONSERNIN TASE
1 000 EUR 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 201 214 189 567 190 627
Liikearvo 22 204 22 204 22 204
Muut aineettomat hyödykkeet 11 219 11 720 12 355
Osuudet osakkuusyrityksissä 980 974 1 018
Muut sijoitukset 1 037 888 888
Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset 2 375 2 296 1 393
Laskennalliset verosaamiset 1 468 1 240 1 452
Pitkäaikaiset varat yhteensä 240 497 228 890 229 937
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 56 035 45 452 47 164
Myyntisaamiset ja muut saamiset 98 065 78 886 86 270
Tuloverosaaminen 56 196 0
Rahavarat 46 642 60 280 50 640
Lyhytaikaiset varat yhteensä 200 797 184 814 184 075
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 111 338 77 706 76 231
VARAT YHTEENSÄ 552 632 491 410 490 242
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 20 759 20 759 20 759
Muut rahastot 1 387 1 387 1 387
Omat osakkeet -1 079 -390 -438
Muuntoerot -39 606 -54 731 -53 727
Kertyneet voittovarat 347 331 321 786 326 016
328 792 288 811 293 997
Määräysvallattomien omistajien osuus 4 200 3 631 3 627
Oma pääoma yhteensä 332 992 292 442 297 624
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 2 427 7 649 1 913
Muut velat 4 003 4 873 3 985
Laskennalliset verovelat 13 720 13 489 13 943
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 4 719 5 198 1 269
Ostovelat ja muut velat 173 272 150 779 158 164
Tuloverovelka 2 151 1 810 872
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 19 348 15 169 12 471
Velat yhteensä 219 640 198 968 192 617
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 552 632 491 410 490 242

 


OLVI-KONSERNI
TAULUKKO 3
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
1 000 EUR Osake-pääoma Muut rahastot Omien
osakkeiden rahasto
Käyvän arvon rahasto Muunto-erot Voitto-varat Määräys-vallattomien
omistajien osuus
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 20 759 1 092 -438 295 -53 728 326 016 3 627 297 624
Laaja tulos:
     Tilikauden tulos 45 363 712 46 075
     Muut laajan tuloksen erät:
          Muuntoerot 14 276 461 14 737
          Eriin liittyvät tuloverot -154 -154
Tilikauden laaja tulos yhteensä 14 122 45 363 1 173 60 658
Liiketoimet omistajien kanssa:
     Osingonmaksu -24 855 -368 -25 223
     Omien osakkeiden hankinta -641 -641
     Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo 840 840
     Aikaisempia kausia koskeva oikaisu -32 -32
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -641 -24 048 -368 -25 058
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset:
     Määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta -232 -232
     Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos 232 -232 0
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä 0 -232 -232
Oma pääoma 30.9.2022 20 759 1 092 -1 079 295 -39 606 347 331 4 200 332 992
1 000 EUR Osake-pääoma Muut rahastot Omien
osakkeiden rahasto
Käyvän arvon rahasto Muunto-erot Voitto-varat Määräys-vallattomien
omistajien osuus
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 20 759 1 092 -1 802 295 -58 842 303 465 3 165 268 132
Laaja tulos:
     Tilikauden tulos 42 247 446 42 693
     Muut laajan tuloksen erät:
          Muuntoerot 4 154 138 4 292
          Eriin liittyvät tuloverot -43 -43
Tilikauden laaja tulos yhteensä 4 111 42 247 584 46 942
Liiketoimet omistajien kanssa:
     Osingonmaksu -22 771 -346 -23 117
     Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo 549 549
     Omien osakkeiden hankinta -874 -874
     Omien osakkeiden liikkeeseenlasku
     henkilöstölle
1 687 -1 614 73
     Omien osakkeiden myynti henkilöstölle 599 599
     Aikaisempia kausia koskeva oikaisu -90 -26 -116
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 1 412 -23 926 -372 -22 886
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset:
    Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos 254 254
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä 254 254
Oma pääoma 30.9.2021 20 759 1 092 -390 295 -54 731 321 786 3 631 292 442

 

OLVI-KONSERNI TAULUKKO 4
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
1 000 EUR
1–9 / 2022 1–9 / 2021 1–12 / 2021
Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto 27 363 32 300 36 670
Myytävänä olevien toimintojen tilikauden voitto 18 712 10 393 11 691
Oikaisut:
     Poistot ja arvonalentumiset 18 303 19 870 27 006
     Muut oikaisut 12 394 9 768 10 251
Käyttöpääoman muutos:
     Myynti- ja muiden saamisten muutos -16 675 -1 593 -5 878
     Vaihto-omaisuuden muutos -9 609 -5 486 - 8 684
     Osto- ja muiden velkojen muutos 14 362 22 261 28 561
Maksetut korot -793 -366 -594
Saadut korot 207 182 268
Saadut osingot 5 3 3
Maksetut verot -8 456 -6 435 -9 687
Liiketoiminnan rahavirta (A) 55 813 80 897 89 607
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -25 847 -22 983 -31 213
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 824 1 072 1 068
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -378 0 0
Ostetut tytär-, osakkuus- ja yhteisyritysosakkeet 0 -11 121 -11 121
Investoinnit muihin sijoituksiin -153 -30 -30
Saadut osingot 38 21 21
Investointien rahavirta (B) -25 516 -33 041 -41 275
Lainojen nostot 6 864 172 884
Lainojen takaisinmaksut -3 883 -1 774 -12 371
Omien osakkeiden hankinta -641 -874 -874
Omien osakkeiden myynti henkilöstölle 0 599 551
Maksetut osingot -23 267 -21 255 -23 240
Rahoituksen rahavirta (C) -20 927 -23 132 -35 050
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) (A+B+C) 9 370 24 724 13 282
Rahavarat 1.1. 58 741 45 096 45 096
Valuuttakurssimuutosten vaikutus 2 084 248 363
Rahavarat 30.9./31.12. 70 195 70 068 58 741

   *Rahoituslaskelma sisältää sekä jatkuvat että myytävänä olevat toiminnot.


OLVI-KONSERNI                                                           TAULUKKO 5

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2021 laaditussa tilinpäätöksessä lukuun ottamatta uutena sovellettavaa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardia. IFRS 5 -standardin mukaisesti Valko-Venäjän toiminnot on luokiteltu myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin. Tarkemmat tiedot luokittelun vaikutuksesta on esitetty liitetiedossa 11.

Olvi-konserni on muuttanut IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaista segmenttiraportointiaan 1.1.2022 alkaen. Vertailutiedot on muutettu vastaavasti. 

Osavuosikatsauksen tiedot esitetään tuhansina (1000) euroina. Esittämistä varten yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty täysiksi tuhansiksi, mikä aiheuttaa pyöristyseroja yhteenlaskuissa. Valko-Venäjän ruplan vaihtokurssina on käytetty Valko-Venäjän keskuspankilta saatuja kursseja. Tunnusluvut on laskettu tarkoilla euroluvuilla. Osavuosikatsauksessa julkistettuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

1.  SEGMENTTI-INFORMAATIO
SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO JA TULOS 1–9/2022
1 000 EUR Suomi Itämeren alue Eliminoinnit Konserni yhteensä
TUOTOT
Ulkoinen myynti 155 831 186 453 342 284
     Juomamyynti 154 490 186 453 340 943
     Laitepalvelut 1 341 0 1 341
Sisäinen myynti 989 21 436 -22 425 0
Liikevaihto yhteensä 156 820 207 889 -22 425 342 284
Tilikauden voitto yhteensä 39 646 13 575 -25 858 27 363
SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO JA TULOS  1–9/2021
1 000 EUR Suomi Itämeren alue Eliminoinnit Konserni yhteensä
TUOTOT
Ulkoinen myynti 144 599 130 407 275 006
     Juomamyynti 143 730 130 407 274 137
     Laitepalvelut 869 0 869
Sisäinen myynti 817 9 385 -10 202 0
Liikevaihto yhteensä 145 416 139 792 -10 202 275 006
Tilikauden voitto yhteensä 35 883 15 666 -19 249 32 300
2.  LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Johdon työsuhde-etuudet
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
1 000 EUR  1–9 / 2022  1–9 / 2021  1–12 / 2021
Toimitusjohtaja 502 852 939
Hallituksen puheenjohtaja 52 54 73
Muut hallituksen jäsenet 120 126 172
Yhteensä 674 1 032 1 184
3. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
30.9.2022       %
A-osakkeita, kpl 16 989 976 82,0
K-osakkeita, kpl 3 732 256 18,0
Yhteensä 20 722 232 100,0
A-osakkeiden äänimäärä yhteensä 16 989 976 18,5
K-osakkeiden äänimäärä yhteensä 74 645 120 81,5
Äänimäärä yhteensä, kpl 91 635 096 100,0
Ääniä / A-sarjan osake 1
Ääniä / K-sarjan osake 20

Rekisteröity osakepääoma 30.9.2022 oli yhteensä 20 759 tuhatta euroa.

Olvi Oyj:n osakkeille maksetaan osinkoa 1,20 euroa/osake vuodelta 2021 (1,10 euroa/osake vuodelta 2020), yhteensä 24,9 (22,8) miljoonaa euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksettiin 20.4.2022. Toinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksettiin 2.9.2022. Sekä K- että A-sarjan osakkeilla on sama oikeus osinkoon. Yhtiöjärjestykseen sisältyy K-sarjan osakkeita koskeva lunastuslauseke.

4. OMAT OSAKKEET   

Olvi Oyj:llä on katsauskauden lopussa hallussa yhteensä 29 404 kappaletta omia A-osakkeita. Omien osakkeiden hankintahinta on yhteensä 1 079,4 tuhatta euroa. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää. Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden osuus kaikista osakkeista on 0,14 prosenttia ja osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 0,03 prosenttia. Hallussa olevien osakkeiden osuus A-osakkeista ja A-osakkeiden äänimäärästä on 0,17 prosenttia.

5. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, kpl *)  1–9 / 2022  1–9 / 2021  1–12 / 2021
  - keskimäärin 20 703 463 20 704 514 20 706 610
  - jakson lopussa 20 692 828 20 712 828 20 712 828
*) Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet on vähennetty.

6. A-OSAKKEIDEN VAIHTO HELSINGIN PÖRSSISSÄ
 1–9 / 2022  1–9 / 2021  1–12 / 2021
Olvin A-osakkeiden vaihto, kpl 1 985 713 1 537 432 1 812 283
Vaihdon arvo yhteensä, 1 000 EUR 71 236 75 018 89 417
Vaihdon osuus A-osakkeiden kokonaismäärästä, % 11,7 9,0 10,7

Osakkeiden keskikurssi, EUR
35,92 48,80 49,35
Päätöspäivän kurssi, EUR 31,50 50,00 51,20
Korkein noteeraus, EUR 52,00 55,50 55,70
Alhaisin noteeraus, EUR 29,40 43,10 43,10

 

7. ULKOMAISET JA HALLINTAREKISTERÖIDYT OMISTUKSET 30.9.2022
Arvo-osuusmäärä Äänimäärä Omistajia
kpl % kpl % kpl %
Suomalaiset yhteensä 16 513 467 79,69 87 426 331 95,41 21 028 99,59
Ulkomaiset yhteensä 64 474 0,31 64 474 0,07 76 0,36
Hallintarekisteröidyt (ulkom.) yhteensä 428 703 2,07 428 703 0,47 6 0,03
Hallintarekisteröidyt (kotim.) yhteensä 3 715 588 17,93 3 715 588 4,05 5 0,02
Yhteensä 20 722 232 100,00 91 635 096 100,00 21 115 100,00

 

8. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2022
K-sarja A-sarja Yhteensä % Äänimäärä %
1. Olvi-säätiö        2 363 904 890 613 3 254 517 15,71 48 168 693 52,57
2. Hortling Heikki kuolinpesä *)                                    903 488 103 280 1 006 768 4,86 18 173 040 19,83
3. Hortling Timo Einari 212 600 49 152 261 752 1,26 4 301 152 4,69
4. Hortling-Rinne Marit     149 064 14 234 163 298 0,79 2 995 514 3,27
5. Nordea Bank Abp, hall.rek. 2 003 626 2 003 626 9,67 2 003 626 2,19
6. Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ), Helsingin sivukonttori, hall.rek. 1 667 118 1 667 118 8,05 1 667 118 1,82
7. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 828 075 828 075 4,00 828 075 0,90
8. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 683 000 683 000 3,30 683 000 0,75
9. Hortling Pia Johanna 23 388 25 366 48 754 0,24 493 126 0,54
10. Hortling Jens Einari 23 388 16 216 39 604 0,19 483 976 0,53
Muut 56 424 10 709 296 10 765 720 51,93 11 837 776 12,91
Yhteensä 3 732 256 16 989 976 20 722 232 100,00 91 635 096 100,00
*) Osakkeenomistus sisältää omassa ja määräysvallassa olevien nimissä olevat osakkeet.

Olvi ei ole saanut tammi-syyskuun 2022 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisia liputusilmoituksia.

9. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
1 000 EUR
 1–9 / 2022  1–9 / 2021   1–12 / 2021
Alkusaldo 190 627 168 833 168 833
Lisäykset 26 110 36 616 43 203
Vähennykset ja siirrot -133 -1 561 -1 951
Poistot -15 297 -14 321 -19 458
Kurssierot -93 0 0
Yhteensä 201 214 189 567 190 627

 

10. VASTUUSITOUMUKSET
1000 EUR
30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021
Annetut pantit ja vastuusitoumukset
   Omasta puolesta 10 004 19 226 10 007
Leasing- ja vuokravastuut:
   Alle vuoden sisällä erääntyvät 872 756 1 012
   1–5 vuoden sisällä erääntyvät 1 156 636 550
Leasing- ja vuokravastuut yhteensä 2 028 1 392 1 562
Muut vastuut 67 60 60

11. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT

Luokittelu ja laadintaperiaatteet

Olvi tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan. Olvi Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 5.3.2022 vetäytyä Valko-Venäjän markkinoilta ja aloitti samalla Olvi Oyj:n 96,36-prosenttisesti omistaman tytäryhtiö Lidskoe Pivon myyntiin tähtäävien toimenpiteiden valmistelun. Osavuosikatsauksesta 31.3.2022 lähtien Lidskoe Pivo on luokiteltu lopetettuihin toimintoihin / myytävänä oleviin eriin IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti.

Valko-Venäjän liiketoiminnasta luopuminen merkitsee konsernin liiketoiminnan merkittävää supistumista. Valko-Venäjän osuus vuoden 2021 myyntivolyymista oli 33,2, liikevaihdosta 21,1 ja liikevoitosta 24,3 prosenttia. Lisäksi vetäytymisen suunnittelu ja toteutus tulee aiheuttamaan kertaluonteisia kustannuksia. Olvi lopetti hallituksen päätöksen jälkeen investoinnit Lidskoe Pivoon, pysäytti merkittävän Venäjän viennin ja aloitti potentiaalisten ostajaehdokkaiden kartoituksen ja neuvottelut liiketoiminnasta luopumisen toteuttamiseksi. Lidskoe Pivoon liittyvät tase-erät on arvostettu osavuosikatsauksessa kirjanpitoarvoon. Prosessi on edennyt suunnitellusti ja sitä edistetään aktiivisesti. Ostajaehdokkaita on useita ja uusia yhteydenottoja on tullut koko prosessin ajan. Ostajaehdokkaiden arviointi ja neuvottelut ovat käynnissä. Prosessin etenemisessä ja toteutuksessa huomioidaan paikallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö, henkilöstö ja Olvin arvot.

IFRS 5:n mukainen luokittelu on edellyttänyt johdon harkintaa. Myynnille tarvitaan paikallisen viranomaisen sekä kilpailuviranomaisen hyväksyntä, jotka ovat kaksi erillistä prosessia. Valko-Venäjän viranomaisilla on etuosto-oikeus yrityskaupoissa. Valko-Venäjän hallitus on kesäkuussa julkistanut länsimaalaisessa omistuksessa olevien yritysten myyntiin liittyviä lisärajoituksia sanktioita asettaneissa valtioissa toimiville osakkeenomistajille. Nämä uudet, myyntiprosessin aikana ilmenneet omaisuuserien myyntirajoitteet pitkittävät ja monimutkaistavat viranomaiskäsittelyä. Yhtiön johto kuitenkin uskoo tämänhetkisen tiedon ja paikallisten viranomaisten kanssa
käytyjen keskustelujen perusteella, että myynti on edelleen mahdollista toteuttaa, mutta se voi viivästyä aikaisemmin ilmoitetusta aikataulusta edellä mainituista syistä. Yhtiön johto uskoo, että myynti toteutuu viimeistään seuraavan 12 kuukauden aikana.

Myytävänä olevia toimintoja koskeva tuloslaskelma

1 000 EUR
1–9 / 2022 1–9 / 2021 1–12 / 2021
Liikevaihto 105 297 76 584 97 464
Kulut -81 864 -64 073 -83 105
Liikevoitto 23 433 12 511 14 359
Rahoituserät -1 060 34 -115
Tulos ennen veroja 22 373 12 545 14 244
Tuloverot -3 661 -2 152 -2 553
Myytävänä olevien toimintojen tilikauden voitto 18 712 10 393 11 691

Koko vuoden osalta myyntivolyymi kasvoi 2,3 ja liikevaihto 37,5 prosenttia. Kotimainen kysyntä niin vähittäiskaupassa kuin HoReCa:ssa kehittyi voimakkaasti ja korvasi Venäjän viennin loppumisen. Tehdyt hinnankorotukset kasvattivat liikevaihtoa. Tuotanto- ja logistiikkakustannukset nousivat merkittävästi. Liikevoitto parantui 87,3 prosenttia. Vertailukelpoista euromääräistä liikevoittoa paransivat kasvanut liikevaihto, sopeutustoimenpiteet sekä voimakkaasti vahvistunut valuuttakurssi. Lisäksi IFRS:n mukaisesti myytävänä olevista toiminnoista ei tehdä poistoja, joiden vaikutus tulokseen olisi ollut 3,2 miljoonaa euroa. Sopeuttamistoimenpiteillä ei ole ollut vaikutusta henkilöstön määrään.

Myytävänä olevia toimintoja koskeva tase

1 000 EUR
30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021
Konserniliikearvo 4 527 3 708 3 762
Aineettomat hyödykkeet 448 211 341
Aineelliset hyödykkeet 46 184 38 632 38 729
Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset 297 356 338
Laskennalliset verosaamiset 333 196 36
Vaihto-omaisuus 14 907 10 045 11 445
Lyhytaikaiset saamiset 21 089 14 770 13 479
Rahat ja pankkisaamiset 23 553 9 788 8 101
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 111 338 77 706 76 231

 

1 000 EUR
30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 19 0 0
Laskennalliset verovelat 10 0 0
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 5 11 3
Ostovelat ja muut velat 17 377 14 030 12 468
Tuloverovelka 1 937 1 128 0
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuusesiin liittyvät velat 19 348 15 169 12 471

Myytävänä olevia toimintoja koskevat muut tiedot

1 000 EUR/ 1 000 Ltr
1–9 / 2022 1–9 / 2021 1–12 / 2021
Myyntivolyymi 233 561 228 263 279 197
Keskimääräinen henkilöstömäärä 849 830 832
Tulos/osake, EUR, laimentamaton 0,88 0,48 0,54
Tulos/osake, EUR, laimennettu 0,88 0,48 0,54
Liiketoiminnan rahavirta 19 476 12 581 12 847
Investointien rahavirta -705 -4 078 -5 043
Rahoituksen rahavirta -5 404 -4 464 -5 569


12.  TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Konserni esittää tunnuslukuyhteenvedossa (sivu 1) konsernin tuloslaskelmasta suoraan johdettavat tunnusluvut liikevaihto, liikevoitto ja tilikauden tulos ja näiden prosenttiosuudet liikevaihdosta sekä tulos/osake-tunnusluvun. (Tulos/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana).

Olvi Oyj esittää IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen lisäksi vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja antamaan vertailukelpoisen kokonaiskuvan yhtiön kannattavuudesta, vakavaraisuudesta sekä maksuvalmiudesta.

Konserni on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority) uutta 3.7.2016 voimaan tullutta ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja määrittänyt vaihtoehtoiset tunnusluvut alla esitetyn mukaisesti.

Liikevaihtoa tukevana vaihtoehtoisena tunnuslukuna konserni esittää myyntivolyymitiedot miljoonina litroina. Myyntivolyymi on tärkeä, yleisesti toimialalla käytetty, toiminnan laajuutta kuvaava mittari.

Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa.

Omavaraisuusaste, % = 100 * (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) / (Taseen loppusumma).

Velkaantumisaste (gearing), % = 100 * (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset) / (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus).