Olvi-konsernin tuloskehitys jatkui suotuisana

Olvi-konsernin myynti ja kannattavuus kehittyivät suotuisasti tammi-syyskuun aikana. Kolmannella kvartaalilla yllettiin edellisvuoden vastaavan jakson liikevoittoon huolimatta poikkeuksellisen huonoista sesongin sääolosuhteista ja Baltian markkinaan vaikuttavista veromuutoksista.

Tammi-syyskuu 2017 lyhyesti:

- Olvi-konsernin myyntivolyymi oli 500,5 (475,0) miljoonaa litraa
- Konsernin liikevaihto oli 271,4 (249,7) miljoonaa euroa
- Konsernin liikevoitto oli 40,4 (35,1) miljoonaa euroa
- Olvi-konsernin osakekohtainen tulos oli 1,54 (1,34) euroa
- Omavaraisuusaste oli 63,4 (60,4) prosenttia

Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti:

- Olvi-konsernin myyntivolyymi oli 171,9 (168,6) miljoonaa litraa
- Konsernin liikevaihto oli 91,3 (89,7) miljoonaa euroa
- Konsernin liikevoitto oli 15,2 (15,2) miljoonaa euroa
- Olvi-konsernin osakekohtainen tulos oli 0,61 (0,64)  

Olvi arvioi konsernin vuoden 2017 myyntivolyymin, liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna.

KONSERNIN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

7-9/ 2017 7-9/ 2016 Muutos % / %-yks. 1-9/ 2017 1-9/ 2016 Muutos % / %-yks. 1-12/ 2016
Myyntivolyymi, mltr 171,9 168,6 2,0 500,5 475,0 5,4 609,4
Liikevaihto, meur 91,3 89,7 1,8 271,4 249,7 8,7 321,5
Käyttökate, meur 20,1 20,0 0,7 55,0 49,0 12,3 59,2
% liikevaihdosta 22,0 22,3 20,3 19,6 18,4
Liikevoitto, meur 15,2 15,2 0,1 40,4 35,1 15,0 40,4
% liikevaihdosta 16,6 16,9 14,9 14,1 12,6
Tilikauden tulos 12,7 13,4 -5,6 32,1 27,9 14,8 32,8
% liikevaihdosta 13,9 15,0 11,8 11,2 10,2
Tulos/osake, eur 0,61 0,64 -4,7 1,54 1,34 14,9 1,57
Bruttoinvestoinnit, meur 5,4 4,7 13,8 15,3 15,7 -2,3 20,5
Oma pääoma/osake, eur 10,20 9,32 9,4 9,73
Omavaraisuusaste, % 63,4 60,4 3,0 62,0
Velkaantumisaste, % -5,8 9,9 15,7 2,1

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

TOIMITUSJOHTAJA LASSE AHO:

Olvi-konsernin suoriutumista kolmannella kvartaalilla voidaan pitää hyvänä huomioiden markkinan kehitys ja muutokset toimintaympäristössä.

Myynti kasvoi hieman ja liikevoittomme oli viime vuoden tasolla, vaikka sateinen kesä vaikutti negatiivisesti markkinan kehitykseen koko konsernin toimialueella ja Viron merkittävät valmisteveron korotukset laskivat odotetusti yhtiön myyntiä ja tulosta kolmannella kvartaalilla.

Konsernin tammi-syyskuun kehitys on ollut erittäin hyvää ja konsernin kaikki keskeisimmät tunnusluvut ovat parantuneet edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Suomen liiketoiminta jatkoi vahvaa kehittymistä kolmannella kvartaalilla. Markkinaosuutemme vahvistui edelleen, myyntivolyymi kasvoi noin 11 prosenttia ja liikevoitto noin 19 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tuotannon tehostuneet prosessit mahdollistivat ennätyssuurten myyntivolyymien sujuvan toimituksen. Suomessa liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti jo parin vuoden ajan - myyntivolyymimme on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana yli 30 prosenttia, mikä on nostanut markkinaosuutemme, toimintamme tehokkuuden ja kannattavuuden uudelle tasolle.

Virossa mietojen alkoholijuomien valmisteveron voimakas nosto heinäkuun alussa, yhdistettynä viileään kesäsäähän, on odotetusti laskenut yhtiön myyntivolyymia ja tulosta kolmannessa kvartaalissa. Myynnin laskuun vaikutti toisessa kvartaalissa ennen veron nostoa tapahtuneet ennakko-ostot, myynnin siirtyminen Latvian ja Viron rajalle sekä satama- ja laivakaupan edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi myynti. Kumulatiivisesti yhtiön tulos on likimain edellisvuoden tasolla. Toimintaympäristön voimakkaan muutoksen vaikutusta yksikön tulokseen pidemmällä aikavälillä on vielä vaikea arvioida, sillä siihen vaikuttaa Viron paikallisen kuluttajakysynnän lisäksi myös satama- ja laivakaupan yritysten hinnoittelu­politiikka sekä myös mahdollinen Suomen alkoholilain muutos, jonka tarkempi sisältö ja voimaantuloajankohta ovat vielä auki.

Latvian yksikön tuloskehitys on ollut kolmannessa kvartaalissa sekä koko vuoden 2017 aikana erittäin hyvää. Yhtiön liikevoitto on kasvanut lähes 40 prosenttia ja yhtiö tulee todennäköisesti tekemään pitkän historiansa suurimman tuloksen tänä vuonna. Yllä mainitun Viron veromuutoksen vaikutus on osaltaan mahdollistanut myynnin merkittävän kasvun ja samalla lisämyynnin lisäksi toiminnan tehokkuuden myötä tulevan liikevoiton kasvun.

Liettuan yksikön myynti ja tulos oli kolmannessa kvartaalissa likimain viime vuoden tasolla ja kumulatiivisesti yhtiön liikevoitto on parantunut 37 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yksikön myyntiä hidastaa Liettuassa alkuvuonna toteutetut valmisteverojen korotukset, mutta yhtiö on onnistunut toimintaympäristön muutoksesta huolimatta parantamaan kannattavuuttaan.

Valko-Venäjän liiketoimintaa on pystytty vuoden 2017 aikana kehittämään hyvään suuntaan, vaikka toimintaa on kesäsesongissa hidastanutkin viileä sää. Liikevoitto kasvoi kuitenkin kolmannella kvartaalilla 7 prosenttia ja kumulatiivisesti jopa 26 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Paikallisvaluutta suhteessa euroon on heikentynyt kolmannen kvartaalin aikana, mikä osaltaan pienensi euromääräisenä raportoitavaa tulosta. Paikallisvaluutassa mitattuna liikevoitto kasvoi kolmannella kvartaalilla 12 prosenttia.

Liikevaihdon ja liikevoiton lisäksi myös konsernin muut taloudelliset tunnusluvut ovat vuoden aikana kehittyneet suotuisasti. Konsernin taseen tunnusluvut ovat vahvistuneet edelleen. Konsernin operatiivinen rahavirta parani edellisvuoteen verrattuna ja oli tammi-syyskuussa 46,4 miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun tilikauden tulos jäi hieman edellisvuodesta katsauskauden rahoituseriin kirjattujen edellisvuotta korkeampien realisoitumattomien kurssierojen vuoksi. Kumulatiivisesti tilikauden tulos kasvoi 14,8 prosenttia ja osakekohtainen tulos 14,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

MYYNNIN KEHITYS 

Myyntivolyymin kehitys

Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi tammi-syyskuussa 5,4 prosenttia ja oli 500,5 (475,0) miljoonaa litraa. Heinä-syyskuussa myyntivolyymi oli 171,9 (168,6) miljoonaa litraa.
Myyntivolyymi kasvoi tammi-syyskuussa Viroa lukuun ottamatta kaikissa muissa yksiköissä.

Myyntivolyymin kehitys yksiköittäin:

Myyntivolyymi, miljoonaa litraa 7-9/ 2017 7-9/ 2016 Muutos % 1-9/ 2017 1-9/ 2016 Muutos
%
Suomi (Olvi Oyj) 52,6 47,5 10,7 151,3 132,5 14,2
Viro (AS A. Le   Coq) 24,1 31,9 -24,3 91,3 97,0 -5,9
Latvia (A/S Cēsu Alus) 19,2 19,2 0,0 61,4 53,6 14,5
Liettua (AB Volfas Engelman) 23,2 23,9 -3,0 66,1 64,9 1,9
Valko-Venäjä (OAO Lidskoe Pivo) 58,5 51,3 14,0 154,1 142,2 8,4
Eliminoinnit -5,7 -5,2 -23,7 -15,3
Yhteensä 171,9 168,6 2,0 500,5 475,0 5,4


Liikevaihdon kehitys

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 8,7 prosenttia ja oli 271,4 (249,7) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuussa liikevaihto oli 91,3 (89,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa yksiköissä Viroa lukuun ottamatta.

Liikevaihdon kehitys yksiköittäin: 

Liikevaihto, miljoonaa euroa 7-9/
2017
7-9/ 2016 Muutos % 1-9/
2017
1-9/ 2016 Muutos
%
Suomi (Olvi Oyj) 34,9 32,4 7,9 99,3 89,6 10,9
Viro (AS A. Le   Coq) 16,5 20,4 -19,3 60,3 61,7 -2,3
Latvia (A/S Cēsu Alus) 9,6 9,3 3,8 30,2 25,4 18,9
Liettua (AB Volfas Engelman) 11,5 10,3 11,9 32,1 27,4 17,0
Valko-Venäjä (OAO Lidskoe Pivo) 21,3 19,7 7,8 59,9 52,6 13,8
Eliminoinnit -2,5 -2,4 -10,4 -7,1
Yhteensä 91,3 89,7 1,8 271,4 249,7 8,7

 TULOSKEHITYS

Konsernin liikevoitto kasvoi tammi-syyskuussa 15,0 prosenttia ja oli 40,4 (35,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 14,9 (14,1) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-syyskuun liikevoitto kasvoi kaikissa yksiköissä Viroa lukuun ottamatta. Heinä-syyskuun liikevoitto oli 15,2 (15,2) miljoonaa euroa ja 16,6 (16,9) prosenttia liikevaihdosta.

Liikevoiton kehitys yksiköittäin:

Liikevoitto, miljoonaa euroa 7-9/ 2017 7-9/ 2016 Muutos % 1-9/
2017
1-9/ 2016 Muutos
%
Suomi (Olvi Oyj) 5,3 4,5 19,4 11,6 9,6 21,1
Viro (AS A. Le   Coq) 3,7 5,0 -26,0 13,2 13,5 -2,0
Latvia (A/S Cēsu Alus) 1,6 1,2 27,8 4,0 2,9 39,1
Liettua (AB Volfas Engelman) 1,3 1,4 -3,1 3,0 2,2 37,1
Valko-Venäjä (OAO Lidskoe Pivo) 3,3 3,1 7,1 8,6 6,8 26,0
Eliminoinnit 0,0 0,1 -0,0 0,2
Yhteensä 15,2 15,2 0,1 40,4 35,1 15,0

 Konsernin tammi-syyskuun tulos verojen jälkeen kasvoi 14,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 32,1 (27,9) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun tulos verojen jälkeen oli 12,7 (13,4) miljoonaa euroa. Tulosta laski heinä-syyskuussa rahoituseriin kirjatut edellisvuotta korkeammat realisoitumattomat valuutta­kurssitappiot.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos oli tammi-syyskuussa 1,54 (1,34) euroa ja heinä-syyskuussa 0,61 (0,64) euroa.

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT 

Olvi-konsernin taseen loppusumma syyskuun 2017 lopussa oli 335,4 (322,6) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli syyskuun 2017 lopussa 10,20 (9,32) euroa. Omavaraisuusaste vahvistui edelleen ja oli 63,4 (60,4) prosenttia ja velkaantumisaste -5,8 (9,9) prosenttia.

Korollisten velkojen määrä laski voimakkaasti ja oli syyskuun lopussa 16,1 (29,8) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisten velkojen osuus oli 8,3 (13,7) miljoonaa euroa. 

Olvi-konsernin bruttoinvestoinnit tammi-syyskuussa olivat 15,3 (15,7) miljoonaa euroa. Investoinneista 6,4 miljoonaa euroa kohdistui emoyhtiö Olviin, 5,8 miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin ja 3,1 miljoonaa euroa Valko-Venäjälle Lidskoe Pivon investointeihin.  

TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan kuuluvat uusien tuotteiden ja pakkausten sekä prosessien ja valmistusmenetelmien suunnittelu- ja kehittämishankkeet sekä olemassa olevien tuotteiden ja pakkausten edelleen kehittäminen. Tutkimus- ja tuotekehitys­toiminnan menot on kirjattu kuluiksi. Olvi-konsernin tuotekehityksen päätavoitteena on tuottaa uutuuksia kannattaviin ja kasvaviin juomasegmentteihin.

UUDET TUOTTEET

Suomessa syksyn uutuudet ovat Olvi American Brown Ale -pintahiivaolut, FIZZ Red Dry -siideri, Olvi Lonkero Verigreippi, Olvi Vichy Katajanmarja + Kalsium, Kane’s Red Peak Rush -virvoitusjuoma, TEHO Sport Mustikka-Acai ja Appelsiini-mandariini -urheilujuomat sekä A. Le Coq Premium Gluteeniton olut.

Virolainen A. Le Coq lanseerasi uuden variantin Aura Active –tuoteperheeseen granaattiomenan ja rypäleen makuisena täydennettynä B-vitamiineilla.

Latvialainen Cēsu Alus lanseerasi Cēsu Bruza –tuoteperheeseen hasselpähkinällä ja hunajalla maustetun portterin. Lielbāta-vesiin lanseerattiin karpalon makuinen hiilihapollinen tuote.

Valko-Venäjän Lidskoe Pivo lanseerasi All vitamins –tuoteperheeseen uuden variantin mustikka, joka sisältää aitoa mustikka- ja omenamehua sekä B-vitamiineja.

Tarkemmat tiedot uutuuksista löytyvät kunkin yhtiön nettisivuilta.

HENKILÖSTÖ

Olvi-konsernin henkilöstömäärä oli tammi-syyskuussa keskimäärin 1804 (1895) henkilöä. Heinä-syyskuussa henkilöstömäärä oli keskimäärin 1812 (1905). 

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä laski tammi-syyskuussa 91 henkilöä. Henkilömäärä kasvoi Suomessa, mutta laski konsernin muissa maissa. Henkilömäärän laskussa näkyy toimintojen tehostamisen vaikutus.

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain:

7-9/
2017
7-9/
2016
Muutos
%
1-9/
2017
1-9/
2016
Muutos
%
Suomi 360 353 2,0 343 333 3,0
Viro 330 350 -5,7 333 346 -3,8
Latvia 200 218 -8,3 204 216 -5,6
Liettua 229 237 -3,4 228 235 -3,0
Valko-Venäjä 693 747 -7,2 696 765 -9,0
Yhteensä 1812 1905 -4,9 1804 1895 -4,8


HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Yhtiön hallituksen muodostavat puheenjohtaja KTM, OTK, varatuomari Pentti Hakkarainen, varapuheen­johtaja KTM Nora Hortling sekä muut jäsenet KTM Jaakko Autere, KTM ja OTK Esa Lager, KTM Elisa Markula ja DI, teollisuusneuvos Heikki Sirviö.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.

JOHTO

Olvi Oyj:n johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Lasse Aho (puheenjohtaja), myyntijohtaja Ilkka Auvola, markkinointijohtaja Olli Heikkilä, yhteiskuntasuhde- ja hankintajohtaja Pia Hortling, talousjohtaja Kati Kokkonen, tuotantojohtaja Lauri Multanen ja asiakaspalvelu- ja hallintojohtaja Marjatta Rissanen.

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ovat:

AS A. Le Coq, Tartto, Viro - Tarmo Noop
A/S Cēsu Alus, Cēsis, Latvia - Eva Sietiņsone
AB Volfas Engelman, Kaunas, Liettua - Marius Horbačauskas
OAO Lidskoe Pivo, Lida, Valko-Venäjä - Audrius Mikšys

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat Olvi Oyj:n toimitusjohtaja Lasse Aholle. Tytäryhtiöiden hallituksen muodostavat Lasse Aho (puheenjohtaja), Pia Hortling, Kati Kokkonen sekä Lauri Multanen. Tytäryhtiöiden johtoryhmän muodostavat kunkin yhtiön toimitusjohtaja ja kahdesta neljään oman vastuualueensa johtajaa.

KONSERNIRAKENNE

Olvi-konserni on hankkinut vuoden 2017 aikana 980 kappaletta OAO Lidskoe Pivo –tytäryhtiön osaketta. Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut muita muutoksia tammi-syyskuun 2017 aikana.

 

Olvin omistusosuudet tytäryhtiöistä ovat: 

30.9.2017 31.12.2016 Muutos
AS A. Le Coq,   Viro 100,00 100,00 -
A/S Cēsu Alus,   Latvia 99,88 99,88 -
AB Volfas Engelman, Liettua 99,58 99,58 -
OAO Lidskoe Pivo, Valko-Venäjä 95,87 94,57 1,30

 Lisäksi A. Le Coq –yhtiöllä on 49,0 prosentin omistusosuus AS Karme ja 20,0 prosentin osuus Verska Mineraalvee OÜ -yhtiöistä Virossa.

OSAKKEET 

Olvin osakepääoma syyskuun 2017 lopussa oli 20,8 miljoonaa euroa. Osakkeita oli yhteensä 20 758 808 osaketta, joista 17 026 552 eli 82,0 prosenttia oli julkisesti noteerattuja A-osakkeita ja 3 732 256 eli 18,0 prosenttia K-osakkeita.

Jokainen A-osake tuottaa yhden (1) äänen ja jokainen K-osake kaksikymmentä (20) ääntä. A- ja K-osakkeet tuottavat saman oikeuden osinkoon.

Tarkemmat tiedot Olvin osakkeista ja osakepääomasta löytyvät osavuosikatsauksen taulukko-osan taulukosta 5, kohdasta 4.

Olvin A-osaketta vaihdettiin Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi) tammi-syyskuun 2017 aikana yhteensä 722 192 (671 434) osaketta eli 4,2 (3,9) prosenttia A-osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo oli 20,9 (16,4) miljoonaa euroa.

Olvi A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä oli syyskuun 2017 lopussa 29,00 (26,45) euroa. A-osakkeen ylin kurssi tammi-syyskuussa oli 32,49 (27,80) euroa ja alin 25,05 (20,30) euroa. Keskikurssi tammi-syyskuussa oli 28,91 (24,42) euroa.

Syyskuun 2017 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 492,6 (450,1) miljoonaa euroa ja kaikkien osakkeiden markkina-arvo 600,8 (548,8) miljoonaa euroa.

Olvin osakkeenomistajien määrä oli syyskuun 2017 lopussa 10 395 (9 893). Ulkomaalaisten sekä ulkomaisten ja kotimaisten hallintarekisteröityjen omistusten määrä arvo-osuuksien kokonaismäärästä oli 24,6 (22,4) prosenttia ja osuus kokonaisäänimäärästä 5,6 (5,1) prosenttia.

Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt omistukset on selvitetty osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 9 ja suurimmat osakkeenomistajat taulukossa 5, kohdassa 10.

Omat osakkeet

Olvi Oyj:n 21.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous teki päätöksen, koskien yhteisellä arvo-osuustilillä olevia niin sanottuja isännättömiä eli haamuosakkeita, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet on menetetty ja valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin. Tämän perusteella on Olvin yhteistililtä siirretty 18.5.2017 36 576 osaketta Olvin hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi.

Ennen siirtoa Olvin hallussa oli omia A-osakkeita 11 124 kappaletta. Siirron jälkeen Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden määrä oli 47 700.

3.7.2017 Olvi luovutti 6 575 kappaletta omia A-osakkeita avainhenkilöille osana kesäkuun 2017 lopussa päättynyttä osakepalkkiojärjestelmää.

Syyskuun 2017 lopussa Olvin hallussa on 41 125 kappaletta omia osakkeita. Omien osakkeiden määrä on 0,2 prosenttia koko osakekannasta. Omien osakkeiden hankintahinta on yhteensä 228 162 euroa. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää.

Omista osakkeista on tarkempi selvitys osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdissa 5 ja 6.

Liputusilmoitukset

Olvi Oyj (Y-tunnus 0170318-9) on 31.8.2017 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen FMR LLC:ltä. FMR LLC:n kontrolloimien yhteisöjen omistusosuus Olvi Oyj:n A-osakkeista on noussut viiteen (5) prosenttiin 25.8.2017 tehdyillä osakekaupoilla.

Olvi ei ole saanut tammi-syyskuun 2017 aikana muita arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisia liputusilmoituksia.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Riskien hallinta

Riskienhallinta on osa Olvi-konsernin jokapäiväistä johtamista ja toimintaa. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen ja turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Riskienhallinnan tehtävänä on toimia ennakoivasti ja luoda toiminnalle olosuhteet, joissa liiketoimintaan kohdistuvia riskejä hallitaan kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti kaikissa konserniyhtiöissä ja organisaation kaikilla tasoilla.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liiketoiminnassa

Olvi-konsernin osalta merkittävin liiketoiminnan ennustettavuutta heikentävä tekijä liittyy Valko-Venäjään ja sen lähivuosien taloudellisiin ja poliittisiin näkymiin. Lisäksi Venäjän talouden negatiivinen kehitys voi aiheuttaa haasteita Valko-Venäjän toimintaympäristöön.

Valko-Venäjän toimintaan liittyy valuuttakurssiriskejä, jotka syntyvät ulkomaan valuuttamääräisten myyntien ja ostojen rahavirroista sekä Valko-Venäjän tytäryhtiöön tehdystä sijoituksesta ja tytäryhtiön tuloslaskelman ja tase-erien muuntamisesta euroiksi. Konsernin muita valuuttakurssiriskejä voidaan pitää vähäisenä.

Olvi–konsernin toimintaan voi myös vaikuttaa viranomaissääntelyn muutoksesta aiheutuvat muutokset kuluttajakäyttäytymisessä sekä asiakaskentän toiminnassa. Virossa toteutunut valmisteveron korotus 1.7.2017 alkaen aiheuttaa todennäköisesti volyymien ja kulutuksen painopisteen siirtymistä sekä Virosta Latvian rajalle että myös takaisin Virosta Suomeen. Muutoksen vaikutusta koko Olvi–konsernin liiketoimintaan ja tuloskehitykseen pidemmällä aikavälillä on vielä vaikea arvioida, sillä siihen vaikuttaa useita tekijöitä, kuten satama- ja laivakaupan yritysten hinnoittelupolitiikka veromuutosten jälkeen sekä myös mahdollinen Suomen alkoholilain muutos, jonka tarkempi sisältö ja voimaantuloajankohta ovat vielä auki.

Muut lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleisen taloustilanteen negatiivisen kehityksen jatkumiseen, kilpailutilanteen muutokseen ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin yhtiön toimintaan.

Kuvattujen riskien lisäksi Olvi-konsernin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tarkempi kuvaus riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internet-sivujen osiossa Sijoittajat/hallinto/Rahoitusriskien hallinta.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Varsinainen yhtiökokous 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ovat nähtävissä 21.4.2017 julkistetussa tiedotteessa.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Olvi arvioi konsernin vuoden 2017 myyntivolyymin, liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna.

OLVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj
Puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

Olvi Oyj - Olvi plc
Olvitie I-IV
PL, P.O. Box 16
FI-74101 IISALMI
Tel.     358 290 00 1050
Fax.    358 17 838 5215
www.olvi.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Olvi-konsernin suoriutumista kolmannella kvartaalilla voidaan pitää hyvänä huomioiden markkinan kehitys ja muutokset toimintaympäristössä. Konsernin tammi-syyskuun kehitys on ollut erittäin hyvää ja konsernin kaikki keskeisimmät tunnusluvut ovat parantuneet edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Toimitusjohtaja Lasse Aho
Suomessa liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti jo parin vuoden ajan - myyntivolyymimme on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana yli 30 prosenttia, mikä on nostanut markkinaosuutemme, toimintamme tehokkuuden ja kannattavuuden uudelle tasolle. . Tuotannon tehostuneet prosessit mahdollistivat ennätyssuurten myyntivolyymien sujuvan toimituksen.
Toimitusjohtaja Lasse Aho