Olvi Oyj: Osakepohjaisen kannustinohjelman mukainen omien osakkeiden luovutus

Report this content

Olvi Oyj                Pörssitiedote 16.3.2021 klo 15.30

Olvi Oyj: Osakepohjaisen kannustinohjelman mukainen omien osakkeiden luovutus

Olvi Oyj on luovuttanut yhtiön avainhenkilöille yhteensä 5 700 yhtiön hallussa olevaa Olvi Oyj:n A-sarjan osaketta vastikkeetta osana osakepalkkiojärjestelmää. Osakepalkkiojärjestelmästä on tiedotettu 2.5.2019 julkaistun osavuosikatsauksen yhteydessä.

Osakkeiden luovuttaminen perustuu Olvi Oyj:n yhtiökokouksen 8.4.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen Olvi Oyj:n hallussa on 20 899 omaa osaketta.

OLVI OYJ

Lasse Aho
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Lasse Aho, toimitusjohtaja
puh. 0290 00 1050

www.olvi.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX HELSINKI OY
Keskeiset tiedotusvälineet

www.olvi.fi

Tilaa