OLVI OYJ KÄYNNISTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN

Olvi Oyj:n hallitus on päättänyt 7.5.2018 kokouksessaan käynnistää omien osakkeiden osto-ohjelman varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2018 antaman valtuutuksen perusteella, ja hankkia enintään 36 280 A-osaketta.

Yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla enintään 500 000 A-osaketta. Valtuutus on voimassa Olvi Oyj:n seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.

Osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 9.5.2018 ja päättyy viimeistään 10.7.2018.

Osakkeet hankitaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsingissä julkisessa kaupankäynnissä ostopäivän kurssiin siten kuin osakkeiden hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Yhtiön hallussa on tällä hetkellä 41 125 kappaletta A-osaketta.

OLVI OYJ

Lasse Aho
toimitusjohtaja, Olvi Oyj
puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit