Olvi saavutti historiansa parhaan tuloksen

Report this content

Olvi-konsernin liiketoiminta kehittyi vuoden 2017 aikana erinomaisesti. Konsernin suoriutuminen oli yrityksen historian paras sekä myyntivolyymilla että liikevoitolla mitattuna ja tase vahvistui edelleen. Hallitus ehdottaa osingoksi 0,80 (0,75) euroa / osake.

OLVI OYJ                   TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 22.2.2018 klo 9.00  

OLVI-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS TAMMI-JOULUKUU 2017

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN PÄÄKOHDAT

Olvi-konsernin liiketoiminta kehittyi vuoden 2017 aikana erinomaisesti. Konsernin suoriutuminen oli yrityksen historian paras sekä myyntivolyymilla että liikevoitolla mitattuna ja tase vahvistui edelleen.

 

Tilikausi 2017:

- Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi 5,5 prosenttia ja oli 643,0 (609,4) miljoonaa litraa
- Konsernin liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia ja oli 345,2 (320,7) miljoonaa euroa
- Konsernin liikevoitto kasvoi 10,6 prosenttia ja oli 44,7 (40,4) miljoonaa euroa

- Tilikauden tulos kasvoi 10,2 prosenttia ja oli 36,1 (32,8) miljoonaa euroa

- Olvi-konsernin osakekohtainen tulos oli 1,73 (1,57) euroa/osake
- Omavaraisuusaste vahvistui edelleen ja oli 64,1 (62,0) prosenttia

Loka-joulukuu 2017:

- Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi 6,0 prosenttia ja oli 142,5 (134,4) miljoonaa litraa
- Konsernin liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia ja oli 75,6 (71,4) miljoonaan euroa
- Konsernin liikevoitto oli 4,4 (5,3) miljoonaa euroa. Tulosta rasitti 1,2 miljoonan poistuvan lasipullokannan alaskirjaus.

- Katsauskauden tulos oli 4,1 (4,9) miljoonaa euroa

- Olvi-konsernin osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,23) euroa/osake

Hallitus ehdottaa osingoksi 0,80 (0,75) euroa/osake.

Olvi arvioi konsernin vuoden 2018 myyntivolyymin ja liikevaihdon kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2018 liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Kvartaalitulosten arvioidaan vuonna 2018 muodostuvan eri tavalla vuoteen 2017 verrattuna, sillä vuonna 2017 kahden ensimmäisen kvartaalin merkitys oli Baltian maiden valmisteveronkorotusten vaikutuksen vuoksi poikkeuksellisen suuri.

KONSERNIN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

10-12/ 2017 10-12/ 2016 Muutos % 1-12/ 2017 1-12/ 2016 Muutos % /%-yks.
Myyntivolyymi,   Mltr 142,5 134,4 6,0 643,0 609,4 5,5
Liikevaihto,   MEUR 75,6 71,4 5,8 345,2 320,7 *) 7,6
Käyttökate,   MEUR 10,5 10,2 2,9 65,5 59,2 10,7
%   liikevaihdosta 13,9 14,3 19,0 18,5
Liikevoitto,   MEUR 4,4 5,3 -17,9 44,7 40,4 10,6
%   liikevaihdosta 5,8 7,5 13,0 12,6
Tilikauden   tulos 4,1 4,9 -16,5 36,1 32,8 10,2
%   liikevaihdosta 5,4 6,8 10,5 10,2
Tulos/osake,   EUR 0,20 0,23 -13,0 1,73 1,57 10,2
Bruttoinvestoinnit,   MEUR 6,4 4,8 33,9 21,7 20,5 6,1
Oma   pääoma/osake, EUR 10,41 9,73 7,0
Omavaraisuusaste,   % 64,1 62,0 2,1
Velkaantumisaste,   % -7,1 2,1 9,2

*) Laadintaperiaatteiden muutos.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

TOIMITUSJOHTAJA LASSE AHO:

Olvi-konsernin liiketoiminta kehittyi vuoden 2017 aikana positiivisesti. Konsernin vuoden 2017 myyntivolyymi nousi uuteen ennätykseen. Samalla kannattavuus kehittyi suotuisasti ja vuoden 2017 liikevoitto ja tilikauden tulos olivat historian parhaat. Tuloksen lisäksi konsernin tase on hyvin vahva.

Myynti kehittyi hyvin myös neljännellä kvartaalilla ja konsernin liikevaihto ja käyttökate kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Neljännen kvartaalin liikevoittoa rasittaa 1,2 miljoonan euron alaskirjaus lasipullokantaan Suomessa. Päätös liittyy Olvin suunnitelmiin vastata kuluttajakysynnän muutoksiin investoimalla lähitulevaisuudessa kertalasipullolinjaan. Päätöksellä myös nopeutetaan uusien kannattavien tuotteiden lanseerausaikataulua. Operatiivisen toiminnan liikevoitto ylittää edellisvuoden liikevoiton.

Suomessa myynti kehittyi vuoden 2017 aikana erittäin hyvin. Myyntivolyymi on kasvanut 12,2 prosenttia lähestyen 200 miljoonan litran rajaa ja olemme vahvistaneet kokonaismarkkinaosuutta. Hyvä myynnin kehitys yhdistettynä kustannustehokkaaseen toimintaan näkyy positiivisena kehityksenä myös liikevoitossa. Liikevoitto kasvoi 18,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, huolimatta tulokseen sisältyvästä 1,2 miljoonan euron alaskirjauksesta.

Baltiassa vuosi 2017 oli poikkeuksellinen merkittävien mietoja alkoholijuomia koskevien valmisteverojen korotusten vuoksi. Tuloksen muodostuminen eri kvartaaleissa samoin kuin Baltian eri yksiköissä erosi tyypillisestä vuodesta. Alkuvuoden 2017 myyntiä ja tulosta nosti veronkorotusta edeltävä ennakkomyynti Virossa. Myös Latvian ja Liettuan alkuvuosi kehittyi erittäin suotuisasti, osittain Viroon toteutetun sopimusvalmistuksen vuoksi. Loppuvuonna kehitys oli maltillisempaa. Virossa valmisteverotuksen voimakas korotus johti kaupankäynnin osittaiseen siirtymiseen Viron ja Latvian väliseen rajakauppaan ja laski Viron satama- ja laivakaupan myyntiä. Muutos tuo epävarmuutta myös vuoden 2018 näkymiin erityisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kokonaisuutena vuosi 2017 oli kuitenkin erittäin onnistunut myös Baltiassa. Viron kannattavuus säilyi vahvana ja Latvia sekä Liettua pääsivät uusiin tulosennätyksiinsä.

Valko-Venäjän liiketoiminta jatkoi hyvää, jo muutaman vuoden jatkunutta kehitystrendiä. Myynti nousi uuteen ennätykseen 196 miljoonaan litraan kasvaen 10,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yhtiön liikevoitto parani 26,3 prosenttia. Valko-Venäjän paikallisvaluutta heikentyi vuoden toisella puoliskolla, mikä on hieman pienentänyt euromääräisenä raportoitavaa tulosta kolmannella ja neljännellä kvartaalilla. Paikallisvaluutassa kehitys oli kuitenkin hyvää.

Investoimme vuoden 2017 aikana 21,7 miljoonaa euroa. Yksi merkittävimmistä investoinneistamme on Suomessa vuodenvaihteessa 2017-2018 käyttöönotettu uusiutuvaa energiaa hyödyntävä energialaitos, jonka kautta pystymme vähentämään ympäristökuormitusta ja saamaan samalla myös kustannussäästöjä. Kokonaisinvestoinnit ylittivät hieman koko vuoden poistojen määrän.

Lähdemme vuoteen 2018 luottavaisesti, huolimatta Baltian toimintaympäristön muutoksista. Koko vuoden tasolla tarkasteltuna näkymät ovat hyvät. Alkuvuoden tuloskehityksen vertailtavuutta tulee vaikeuttamaan vuoden 2017 poikkeuksellinen tuloksen muodostuminen eri kvartaaleiden välillä.

Tilikauden päättymisen jälkeen Olvi on tehnyt sopimuksen määräysvallan hankkimiseksi Servaali Oy:stä. Servaalin hankinta on yksi osa Olvin uutta kasvustrategiaa. Servaalin edustamat brändituotteet täydentävät Olvin kokonaistuotetarjoamaa entistä kilpailu­kykyisemmäksi. Olvi-konsernin vahva taloudellinen tilanne ja tehokas toiminta sekä hyvä markkina-asema ja brändien vahva arvostus antavat pohjan pitkäjänteiselle kasvulle ja kehittymiselle.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

MYYNNIN KEHITYS

Vuonna 2017 Olvi-konsernin myyntivolyymi nousi uuteen ennätykseen 643,0 (609,4) miljoonaan litraan. Kasvua edellisvuoteen 33,6 miljoonaa litraa, 5,5 prosenttia.

Konsernin myyntivolyymin kasvu tuli Suomen sekä Valko-Venäjän toiminnoista. Baltiassa myyntivolyymi oli likimain viime vuoden tasolla; Baltian yhteenlaskettu myyntivolyymi kasvoi 1,5 prosenttia.

Konsernin myyntivolyymi kasvoi neljännellä kvartaalilla 6,0 prosenttia. Myynti kasvoi neljännellä kvartaalilla erityisesti Valko-Venäjällä.

Myyntivolyymi, miljoonaa litraa 10-12/ 2017 10-12/ 2016 Muutos % 1-12/ 2017 1-12/ 2016 Muutos %
Suomi   (Olvi Oyj) 48,4 45,5 6,3 199,7 178,0 12,2
Viro (AS A. Le Coq) 21,5 24,4 -12,0 112,8 121,5 -7,1
Latvia (A/S Cēsu Alus)  14,9 13,6 9,6 76,3 67,2 13,5
Liettua   (AB Volfas Engelman) 19,2 16,9 13,8 85,4 81,8 4,4
Valko-Venäjä   (OAO Lidskoe Pivo) 42,3 36,1 17,2 196,4 178,3 10,1
Eliminoinnit -3,9 -2,2 -27,6 -17,5
Yhteensä 142,5 134,4 6,0 643,0    609,4 5,5

 Konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2017 7,6 prosenttia ja oli 345,2 (320,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi erityisesti Suomessa (10,6 prosenttia) ja Valko-Venäjällä (13,0) prosenttia. Latvian ja Liettuan liikevaihdon kasvu syntyi osittain konsernin sisäisestä myynnistä.

Konsernin liikevaihto jatkoi kasvua myös neljännellä kvartaalilla.

Liikevaihto,
  miljoonaa euroa
10-12/ 2017 10-12/ 2016 Muutos % 1-12/ 2017 1-12/ 2016 Muutos %
Suomi   (Olvi Oyj) 32,2 29,3 9,7 131,5 118,9 10,6
Viro (AS A. Le Coq) 13,6 15,2 -10,1 73,8 76,7 -3,8
Latvia (A/S Cēsu Alus) 7,3 6,4 13,7 37,5 31,8 17,8
Liettua   (AB Volfas Engelman) 8,7 7,6 14,0 39,2 34,8 12,6
Valko-Venäjä   (OAO Lidskoe Pivo) 15,5 14,1 9,9 75,4 66,8 13,0
Eliminoinnit -1,7 -1,2 -12,1 -8,3
Yhteensä 75,6 71,4 5,8 345,2 320,7 7,6

 TULOSKEHITYS

Konsernin liikevoitto kasvoi tammi-joulukuussa 10,6 prosenttia ja oli 44,7 (40,4) miljoonaa euroa, mikä on 13,0 (12,6) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto parani Viroa lukuun ottamatta kaikissa yksiköissä.

Neljännellä kvartaalilla konsernin liikevoitto oli 4,4 (5,3) miljoonaa euroa. Liikevoittoon sisältyi 1,2 miljoonan euron alaskirjaus lasipullokantaan.

Liikevoitto,
  miljoonaa euroa
10-12/ 2017 10-12/ 2016 Muutos % 1-12/ 2017 1-12/ 2016 Muutos %
Suomi   (Olvi Oyj) 1,2 1,2 0,3 12,8 10,7 18,8
Viro (AS A. Le Coq) 1,5 2,4 -37,8 14,7 15,9 -7,5
Latvia (A/S Cēsu Alus) 0,4 0,5 -13,1 4,4 3,4 31,4
Liettua   (AB Volfas Engelman) 0,3 0,5 -33,5 3,4 2,7 24,5
Valko-Venäjä   (OAO Lidskoe Pivo) 0,9 0,7 28,9 9,4 7,5 26,3
Eliminoinnit 0,1 0,1 0,0 0,2
Yhteensä 4,4 5,3 -17,9 44,7    40,4 10,6

 Konsernin vuoden 2017 tulos kasvoi 10,2 prosenttia ja oli 36,1 (32,8) miljoonaa euroa. Konsernin nettotulos oli neljännellä kvartaalilla 4,1 (4,9) miljoonaa euroa.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos kasvoi tammi-joulukuussa ja oli 1,73 (1,57) euroa. Neljännen kvartaalin tulos per osake oli 0,20 (0,23) euroa.

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Olvi-konsernin taseen loppusumma joulukuun 2017 lopussa oli 338,6 (328,5) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli vuoden 2017 lopussa 10,41 (9,73) euroa. Omavaraisuusaste vahvistui ja oli 64,1 (62,0) prosenttia. Konsernin korollisten nettovelkojen määrä väheni vuoden 2017 aikana 19,8 miljoonaa euroa ja oli tilikauden päättyessä -15,4 miljoonaa euroa (4,3). Velkaantumisaste laski vuoden 2017 aikana ja oli -7,1 (2,1) prosenttia. Liiketoiminnan rahavirta oli 57,1 (61,2) miljoonaa euroa. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, vahvistui ja oli 1,2 (1,0).

Olvi-konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2017 olivat 21,7 (20,5) miljoonaa euroa. Investoinneista 9,1 miljoonaa euroa kohdistui emoyhtiö Olviin, 7,7 miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin ja 4,9 miljoonaa euroa Valko-Venäjälle Lidskoe Pivon investointeihin. Suurin yksittäinen investointi oli Suomeen rakennettu uusiutuvaa energiaa hyödyntävä energialaitos. 

TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan kuuluvat uusien tuotteiden ja pakkausten sekä prosessien ja valmistusmenetelmien suunnittelu- ja kehittämishankkeet sekä olemassa olevien tuotteiden ja pakkausten edelleen kehittäminen. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot on kirjattu kuluiksi. Olvi-konsernin tuotekehityksen päätavoitteena on tuottaa uutuuksia kannattaviin ja kasvaviin juomasegmentteihin.

Vuoden 2017 aikana julkaistiin useita uutuustuotteita Suomessa sekä tytäryhtiöissä. Uutuustuotteet on esitelty tilikauden aikana julkaistuissa osavuosikatsauksissa sekä kunkin yhtiön nettisivuilla.

HENKILÖSTÖ

Olvi-konsernin henkilöstömäärä oli tammi-joulukuussa keskimäärin 1783 (1859) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä laski 76 henkilöllä, 4,1 prosentilla.

Keskimääräinen henkilöstömäärä laski tammi-joulukuussa Valko-Venäjällä 54 henkilöllä ja Baltiassa yhteensä 30 henkilöä. Suomessa henkilömäärä kasvoi tammi-joulukuussa 8 henkilöllä.

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain:

10-12/ 2017 10-12/ 2016 Muutos % 1-12/ 2017 1-12/ 2016 Muutos %
Suomi 321 316 1,6 337 329 2,4
Viro 309 317 -2,5 327 339 -3,5
Latvia 172 183 -6,0 196 207 -5,3
Liettua 226 233 -3,0 228 235 -3,0
Valko-Venäjä 692 701 -1,3 695 749 -7,2
Yhteensä 1720 1750 -1,7 1783 1859 -4,1


HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Yhtiön hallituksen muodostavat puheenjohtaja KTM, OTK, varatuomari Pentti Hakkarainen, varapuheenjohtaja KTM Nora Hortling sekä muut jäsenet KTM Jaakko Autere, KTM ja OTK Esa Lager, KTM Elisa Markula ja DI, teollisuusneuvos Heikki Sirviö.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.

JOHTO

Olvi Oyj:n johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Lasse Aho (puheenjohtaja), myyntijohtaja Ilkka Auvola, markkinointijohtaja Olli Heikkilä, yhteiskuntasuhde- ja hankintajohtaja Pia Hortling, talousjohtaja Kati Kokkonen, tuotantojohtaja Lauri Multanen ja asiakaspalvelu- ja hallintojohtaja Marjatta Rissanen. 

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ovat:

AS A. Le Coq, Tartto, Viro - Tarmo Noop

A/S Cēsu Alus, Cēsis, Latvia - Eva Sietiņsone

AB Volfas Engelman, Kaunas, Liettua - Marius Horbačauskas

OAO Lidskoe Pivo, Lida, Valko-Venäjä - Audrius Mikšys

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat Olvi Oyj:n toimitusjohtaja Lasse Aholle. Tytäryhtiöiden hallituksen muodostavat Lasse Aho (puheen­johtaja), Pia Hortling, Kati Kokkonen sekä Lauri Multanen. Tytäryhtiöiden johtoryhmän muodostavat kunkin yhtiön toimitusjohtaja ja kahdesta neljään oman vastuualueensa johtajaa.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT 

Varsinainen yhtiökokous

Olvi Oyj:n 21.4.2017 järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa A- ja K-sarjan osakkeille osinkoa 0,75 (0,70) euroa tilivuodelta 2016. Osinko maksettiin 10.5.2017.

Yhtiökokouksen kaikki päätökset ovat nähtävissä 21.4.2017 julkistetussa tiedotteessa.

Konsernirakenteen muutokset

Olvi-konserni on hankkinut vuoden 2017 aikana 980 kappaletta OAO Lidskoe Pivo –tytäryhtiön osaketta. Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut muita muutoksia tammi-joulukuun 2017 aikana. 

Tilikauden päättyessä Olvin omistusosuudet ovat: 

31.12.2017 31.12.2016 Muutos
AS A. Le Coq, Viro 100,00 100,00 -
A/S Cēsu Alus, Latvia 99,88 99,88 - 
AB   Volfas Engelman, Liettua 99,58 99,58 -
OAO   Lidskoe Pivo, Valko-Venäjä 95,87 94,57 1,30 

 Lisäksi A. Le Coq –yhtiöllä on 49,0 prosentin omistusosuus AS Karme ja 20,0 prosentin osuus Verska Mineraalvee OÜ -yhtiöistä Virossa.

OSAKKEET

Olvin osakepääoma joulukuun 2017 lopussa oli 20,8 miljoonaa euroa. Osakkeita oli yhteensä 20 758 808 osaketta, joista 17 026 552 eli 82,0 prosenttia julkisesti noteerattuja A-osakkeita ja 3 732 256 eli 18,0 prosenttia K-osakkeita.

Jokainen A-osake tuottaa yhden (1) äänen ja jokainen K-osake kaksikymmentä (20) ääntä. A- ja K-osakkeet tuottavat saman oikeuden osinkoon.

Tarkemmat tiedot Olvin osakkeista ja osakepääomasta löytyvät tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan taulukosta 5, kohdasta 4.

Olvin A-osaketta vaihdettiin Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi) vuoden 2017 aikana yhteensä 1 464 747 (881 172) osaketta eli 8,6 (5,2) prosenttia A-osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo oli 41,9 (22,2) miljoonaa euroa.

Olvi A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä oli vuoden 2017 lopussa 29,87 (28,00) euroa. A-osakkeen ylin kurssi tammi-joulukuussa oli 32,49 (28,51) euroa ja alin 25,05 (20,30) euroa. Keskikurssi vuonna 2017 oli 28,59 (25,17) euroa.

Joulukuun 2017 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 507,4 (476,4) miljoonaa euroa ja kaikkien osakkeiden markkina-arvo 618,8 (580,9) miljoonaa euroa.

Olvin osakkeenomistajien määrä oli joulukuun 2017 lopussa 10 800 (9 866). Ulkomaalaisten sekä ulkomaisten ja kotimaisten hallintarekisteröityjen omistusten määrä arvo-osuuksien kokonaismäärästä oli 23,8 (24,1) prosenttia ja osuus kokonaisäänimäärästä 5,4 (5,5) prosenttia.

Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt omistukset on selvitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 9 ja suurimmat osakkeenomistajat taulukossa 5, kohdassa 10.

Omat osakkeet

Olvi Oyj:n 21.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous teki päätöksen, koskien yhteisellä arvo-osuustilillä olevia niin sanottuja isännättömiä eli haamuosakkeita, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet on menetetty ja valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin. Tämän perusteella on Olvin yhteistililtä siirretty 18.5.2017 36 576 osaketta Olvin hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi.

Ennen siirtoa Olvin hallussa oli omia A-osakkeita 11 124 kappaletta. Siirron jälkeen Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden määrä oli 47 700.

3.7.2017 Olvi luovutti 6 575 kappaletta omia A-osakkeita avainhenkilöille osana kesäkuun 2017 lopussa päättynyttä osakepalkkiojärjestelmää.

Joulukuun 2017 lopussa Olvin hallussa on 41 125 kappaletta omia osakkeita. Omien osakkeiden määrä on 0,2 prosenttia koko osakekannasta. Omien osakkeiden hankintahinta on yhteensä 228 162 euroa. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää.

Omista osakkeista on tarkempi selvitys tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 6.

Liputusilmoitukset

Olvi Oyj on 31.8.2017 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen FMR LLC:ltä. FMR LLC:n kontrolloimien yhteisöjen omistusosuus Olvi Oyj:n A-osakkeista on noussut viiteen (5) prosenttiin 25.8.2017 tehdyillä osakekaupoilla.

Olvi ei ole saanut tammi-joulukuun 2017 aikana muita arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisia liputusilmoituksia.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Olvi on tiedottanut 1.2.2018 ostavansa 80 prosenttia Servaali Oy:n osakekannasta. Servaali Oy on yksi Suomen suurimpia yksityisiä alkoholijuomien maahantuojia. Kauppa sisältää yhtiön Suomen ja Ruotsin toiminnot. Kauppaan ei kuulu Servaalin Baltian tytäryhtiöt. Yrityskaupan myötä Olvi laajentaa tuoteportfoliotaan viineihin, vahvistaa markkina-asemaansa miedoissa alkoholijuomissa ja samalla reagoi toimintaympäristön muutoksen tarjoamiin kasvumahdolli­suuksiin. Kauppasopimukseen sisältyy Olville mahdollisuus lunastaa ja vastaavasti Momentin Group Oy:lle oikeus myydä 20 prosentin loppuosuus Olville lähivuosina. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksynnän sekä kaupan muiden ehtojen täyttymistä. Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Riskien hallinta

Riskienhallinta on osa Olvi-konsernin jokapäiväistä johtamista ja toimintaa. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen ja turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Riskienhallinnan tehtävänä on toimia ennakoivasti ja luoda toiminnalle olosuhteet, joissa liiketoimintaan kohdistuvia riskejä hallitaan kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti kaikissa konserniyhtiöissä ja organisaation kaikilla tasoilla.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liiketoiminnassa

Olvi-konsernin osalta merkittävin liiketoiminnan ennustettavuutta heikentävä tekijä liittyy Valko-Venäjään ja sen lähivuosien taloudellisiin ja poliittisiin näkymiin. Lisäksi Venäjän talouden mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa myös Valko-Venäjän toiminta­ympäristöön.

Valko-Venäjän toimintaan liittyy valuuttakurssiriskejä, jotka syntyvät ulkomaan valuuttamääräisten myyntien ja ostojen rahavirroista sekä Valko-Venäjän tytäryhtiöön tehdystä sijoituksesta ja tytäryhtiön tuloslaskelman ja tase-erien muuntamisesta euroiksi. Konsernin muita valuuttakurssiriskejä voidaan pitää vähäisenä.

Olvi-konsernin toimintaan voi myös vaikuttaa viranomaissääntelyn muutoksesta aiheutuvat muutokset kuluttajakäyttäytymisessä sekä asiakaskentän toiminnassa. Virossa vuonna 2017 toteutunut valmisteveron korotus aiheuttaa todennäköisesti volyymien ja kulutuksen painopisteen siirtymistä sekä Virosta Latvian rajalle, että myös takaisin Virosta Suomeen myös vuonna 2018. Muutoksen vaikutusta koko Olvi-konsernin liiketoimintaan ja tuloskehitykseen pidemmällä aikavälillä on vielä vaikea arvioida, sillä siihen vaikuttaa useita tekijöitä, kuten satama- ja laivakaupan yritysten hinnoittelupolitiikka veromuutosten jälkeen sekä myös Suomen alkoholilain muutoksen mahdollinen vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen.

Muut lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleisen taloustilanteen kehittymiseen, kilpailutilanteen muutokseen ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin yhtiön toimintaan.

Kuvattujen riskien lisäksi Olvi-konsernin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tarkempi kuvaus riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Olvi arvioi konsernin vuoden 2018 myyntivolyymin ja liikevaihdon kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2018 liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Kvartaalitulosten arvioidaan vuonna 2018 muodostuvan eri tavalla vuoteen 2017 verrattuna, sillä vuonna 2017 kahden ensimmäisen kvartaalin merkitys oli Baltian maiden valmisteveronkorotusten vaikutuksen vuoksi poikkeuksellisen suuri.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiö Olvi Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 52,3 (47,8) miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 19,9 (14,7) miljoonaa euroa.

Olvi Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti:

1) osinkona jaetaan 0,80 (0,75) euroa vuodelta 2017 sekä K- että A-sarjan osakkeelle eli yhteensä 16,6 (15,6) miljoonaa euroa. Osinko on 46,1 (47,9) prosenttia Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.4.2018 osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Finland Oy:n pitämään Olvi Oyj:n osakasluetteloon. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 30.4.2018.

Olvin omille osakkeille ei makseta osinkoa.

2) emoyhtiön vapaaseen omaan pääomaan jätetään 35,7 miljoonaa euroa.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2018

Olvi–konsernin vuosikertomus julkaistaan viikolla 13. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja vastuullisuusraportin, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.—31.12.2017. Samalla julkaistaan selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä palkat ja palkkiot -raportti tilivuodelta 2017.

Kutsu Olvi Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.4.2018 Iisalmessa, julkaistaan viikolla 13. Tilinpäätös, toimintakertomus ja yhtiökokouskutsu ovat luettavissa Olvi Oyj:n internetsivuilta samana päivänä.

Vuoden 2018 osavuosikatsausten julkaisuajankohdat:

osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 27.4.2018,
osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 16.8.2018 ja
osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 31.10.2018.

OLVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

TAULUKKO-OSA:
- laaja tuloslaskelma, taulukko 1
- tase, taulukko 2
- laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3
- rahavirtalaskelma, taulukko 4
- tilinpäätöstiedotteen liitetiedot, taulukko 5

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi

Olvi Oyj - Olvi plc
Olvitie I-IV
PL, P.O. Box 16
FI-74101 IISALMI
Tel.     358 290 00 1050
Fax.    358 17 838 5215
www.olvi.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Lasse Aho, toimitusjohtaja
Olvi-konsernin liiketoiminta kehittyi vuoden 2017 aikana positiivisesti. Konsernin vuoden 2017 myyntivolyymi nousi uuteen ennätykseen.
Lasse Aho, toimitusjohtaja
Investoimme vuoden 2017 aikana 21,7 miljoonaa euroa. Yksi merkittävimmistä investoinneistamme on Suomessa vuodenvaihteessa 2017-2018 käyttöönotettu uusiutuvaa energiaa hyödyntävä energialaitos, jonka kautta pystymme vähentämään ympäristökuormitusta.