Olvin hyvä kehitys jatkui, myyntivolyymissa uusi ennätys

Report this content

Olvi-konserni on julkaissut vuoden 2018 tilinpäätöksen. Myynnin hyvä kehitys jatkui myös neljännellä kvartaalilla.

OLVI-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS TAMMI-JOULUKUU 2018

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN PÄÄKOHDAT

Tilikausi 2018:

- Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi 9,1 prosenttia ja oli 701,3 (643,0) miljoonaa litraa
- Konsernin liikevaihto kasvoi 11,3 prosenttia ja oli 384,3 (345,2) miljoonaa euroa
- Konsernin liikevoitto kasvoi 12,1 prosenttia ja oli 50,1 (44,7) miljoonaa euroa

- Tilikauden tulos kasvoi 13,9 prosenttia ja oli 41,1 (36,1) miljoonaa euroa

- Olvi-konsernin osakekohtainen tulos oli 1,97 (1,73) euroa/osake
- Omavaraisuusaste oli 64,9 (64,1) prosenttia.

Loka-joulukuu 2018:

- Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi 5,5 prosenttia ja oli 150,3 (142,5) miljoonaa litraa
- Konsernin liikevaihto kasvoi 14,1 prosenttia ja oli 86,2 (75,6) miljoonaan euroa
- Konsernin liikevoitto oli 5,7 (4,4) miljoonaa euroa kasvaen 30,2 prosenttia

- Katsauskauden tulos oli 5,1 (4,1) miljoonaa euroa kasvaen 25,3 prosenttia

- Olvi-konsernin osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa/osake.

Hallitus ehdottaa osingoksi 0,90 (0,80) euroa/osake.

Olvin tilikauden 2019 tuloksen odotetaan pysyvän hyvällä edellisvuoden tasolla.

KONSERNIN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

10-12/ 2018 10-12/ 2017 Muutos % 1-12/ 2018 1-12/ 2017 Muutos % /%-yks.
Myyntivolyymi, Mltr 150,3 142,5 5,5 701,3 643,0 9,1
Liikevaihto, MEUR 86,2 75,6 14,1 384,3 345,2 11,3
Käyttökate, MEUR 11,2 10,5 6,1 70,8 65,5 8,0
% liikevaihdosta 12,9 13,9 18,4 19,0
Liikevoitto, MEUR 5,7 4,4 30,2 50,1 44,7 12,1
% liikevaihdosta 6,6 5,8 13,0 13,0
Tilikauden tulos 5,1 4,1 25,3 41,1 36,1 13,9
% liikevaihdosta 5,9 5,4 10,7 10,5
Tulos/osake, EUR 0,25 0,20 25,0 1,97 1,73 13,9
Bruttoinvestoinnit, MEUR 10,0 6,4 56,3 34,2 21,7 57,7
Oma pääoma/osake, EUR 11,31 10,41 8,6
Omavaraisuusaste, % 64,9 64,1 0,8
Velkaantumisaste, % -6,0 -7,1 -1,1

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

TOIMITUSJOHTAJA LASSE AHO:

Olvi–konsernin myyntivolyymi ylitti ensimmäistä kertaa 700 miljoonaa litraa hyvän kesäsään siivittämänä. Samalla yhtiön kannattavuus kehittyi suotuisasti ja vuoden 2018 liikevoitto ja tilikauden tulos paranivat edellisestä vuodesta selvästi. Tuloksen lisäksi konsernin tase on vahva.

Hyvä myynnin kehitys jatkui myös neljännellä kvartaalilla ja konsernin liikevaihto ja tulos kasvoivat edellisvuoteen verrattuna.

Suomen toiminnot sisältävät edellisestä vuodesta poiketen Olvi Oyj:n lisäksi vuoden 2018 aikana tehtyjen yrityskauppojen myötä Servaali Oy:n ja The Helsinki Distilling Companyn liiketoiminnan. Myyntivolyymi on Suomessa kasvanut 6,8 prosenttia. Vertailukelpoisesti kasvu on 3,1 prosenttia. Olvi Oyj:n tuotannossa ennätyksellinen 200 miljoonaa litraa ylitettiin joulukuussa. Liikevaihto kasvoi 21,2 prosenttia, josta vertailukelpoista kasvua 7,0 prosenttia. Vertailukelpoista kasvua selittää muun muassa lainsäädännön myötä kasvanut vahvojen oluiden osuus myynnistä. Hyvä liikevaihdon kehitys yhdistettynä kustannustehokkaaseen toimintaan näkyy positiivisena kehityksenä myös liikevoitossa. Liikevoitto kasvoi 45,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna tullen pääosin emoyhtiöstä.

Baltiassa vuotta 2018 on värittänyt Viron valmisteverojen korotusten vaikutukset Viron ja Latvian väliseen rajakauppaan ja Viron satama- ja laivakauppaan. Alkuvuonna myyntivolyymit tippuivatkin merkittävästi Virossa, mutta myös Latviassa. Vuoden toinen puolisko oli jo myynnillisesti edellistä vuotta parempi koko Baltiassa hyvästä sesonkimyynnistä, onnistuneista uutuustuotelanseerauksista ja viennin lisääntymisestä johtuen. Näistä ja tehdyistä sopeuttamistoimenpiteistä johtuen tuloksellisuus myös parani. Koko vuoden osalta vain Viron liikevaihto jäi edellistä vuotta heikommaksi. Liettua pystyi hyvään tulosparannukseen myyntivolyymin kasvun kautta.

Valko-Venäjän liiketoiminta jatkui kasvu-uralla. Markkina-asema ja kotimarkkinan kuluttajien ostovoima ovat parantuneet. Myynti nousi uuteen ennätykseen 228 miljoonaan litraan kasvaen 16,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yhtiön liikevoitto parani 9,4 prosenttia. Paikallisvaluutassa kumulatiivinen liikevaihto kasvoi jopa 19,6 prosenttia ja liikevoitto 20,2 prosenttia.

Olvi investoi vuoden 2018 aikana merkittävästi tulevaisuuden kilpailukykyyn. Investoinnit olivat 50,3 miljoonaa euroa mukaan lukien yritysostot. Yksi merkittävimmistä investoinneista on Suomessa vuodenvaihteessa 2017-2018 käyttöönotettu uusiutuvaa energiaa hyödyntävä energialaitos, jonka kautta vähennetään ympäristökuormitusta ja saadaan samalla myös kustannussäästöjä. Tuotannon ja logistiikan tehokkuuden kehittämistä jatkettiin koko konsernissa. Uutena tuotannollisena investointina valmistui vuoden lopussa Iisalmeen kertalasipullolinja.

Uskomme maltilliseen kasvuun vuonna 2019. Jatkamme tuotevalikoimamme kehittämistä ja monipuolistamista sekä investoimme tuotannon tehokkuuden lisäämiseen. Vaikka Olvi-konsernin markkina-asema on vahva kaikilla päämarkkina-alueilla, sesonkikauden sääolosuhteilla on iso merkitys koko vuoden myyntivolyymitavoitteiden saavuttamisessa. Kahden ensimmäisen kvartaalin odotetaan olevan tuloksen kehittymisen kannalta haasteellisimpia; raaka-ainehintojen nousut astuvat voimaan vuoden alussa, mutta hintojen korotuksia tehdään kevään aikana.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

MYYNNIN KEHITYS

Vuonna 2018 Olvi-konsernin myyntivolyymi nousi uuteen ennätykseen 701,3 (643,0) miljoonaan litraan. Kasvua edellisvuoteen 58,3 miljoonaa litraa, 9,1 prosenttia.

Konsernin myyntivolyymin kasvu tuli pääosin Suomen sekä Valko-Venäjän toiminnoista. Baltian yhteenlaskettu myyntivolyymi kasvoi 2,6 prosenttia, joka tuli Liettuasta.

Konsernin myyntivolyymi kasvoi neljännellä kvartaalilla 5,5 prosenttia kaikkien segmenttien parantaessa.

Myyntivolyymi, miljoonaa litraa 10-12/ 2018 10-12/ 2017 Muutos % 1-12/ 2018 1-12/ 2017 Muutos %
Suomi   51,4 48,4 6,1 213,2 199,7 6,8
Viro 23,4 21,5 8,6 110,7 112,8 -1,8
Latvia   15,2 14,9 1,8 75,6 76,3 -1,0
Liettua 20,4 19,2 5,9 95,4 85,4 11,7
Valko-Venäjä 43,9 42,3 3,7 228,2 196,4 16,2
Eliminoinnit -3,9 -3,9 -21,8 -27,6
Yhteensä 150,3 142,5 5,5 701,3 643,0 9,1

 Konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2018 11,3 prosenttia ja oli 384,3 (345,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi erityisesti Suomessa, Liettuassa ja Valko-Venäjällä.

Konsernin liikevaihto jatkoi kasvua myös neljännellä kvartaalilla.

Liikevaihto,
  miljoonaa euroa
10-12/ 2018 10-12/ 2017 Muutos % 1-12/ 2018 1-12/ 2017 Muutos %
Suomi   39,5 32,2 22,8 159,3 131,5 21,2
Viro 14,7 13,6 8,1 70,4 73,8 -4,6
Latvia 8,1 7,3 11,7 39,8 37,5 6,2
Liettua 9,4 8,7 7,3 43,1 39,2 9,9
Valko-Venäjä 17,2 15,5 10,6 82,1 75,4 8,8
Eliminoinnit -2,7 -1,7 -10,3 -12,1
Yhteensä 86,2 75,6 14,1 384,3 345,2 11,3

 TULOSKEHITYS

Konsernin liikevoitto kasvoi tammi-joulukuussa 12,1 prosenttia ja oli 50,1 (44,7) miljoonaa euroa, mikä on 13,0 (13,0) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto parani Viroa ja Latviaa lukuun ottamatta kaikissa yksiköissä.

Neljännellä kvartaalilla konsernin liikevoitto oli 5,7 (4,4) miljoonaa euroa. Liikevoittoon sisältyi 0,8 miljoonan euron kertaluontoinen erä vakuutuskorvauksesta johtuen.

Liikevoitto,
  miljoonaa euroa
10-12/ 2018 10-12/ 2017 Muutos % 1-12/ 2018 1-12/ 2017 Muutos %
Suomi   3,2 1,2 176,9 18,5 12,8 45,0
Viro 1,8 1,5 18,8 14,0 14,7 -4,9
Latvia 0,2 0,4 -46,9 4,3 4,4 -2,4
Liettua 0,2 0,3 -32,1 3,7 3,4 8,7
Valko-Venäjä 0,7 0,9 -21,4 10,3 9,4 9,4
Eliminoinnit -0,5 0,1 -0,7 0,0
Yhteensä 5,7 4,4 30,2 50,1 44,7 12,1

 Konsernin vuoden 2018 tulos kasvoi 13,9 prosenttia ja oli 41,1 (36,1) miljoonaa euroa. Konsernin nettotulos oli neljännellä kvartaalilla 5,1 (4,1) miljoonaa euroa.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos kasvoi tammi-joulukuussa ja oli 1,97 (1,73) euroa. Neljännen kvartaalin tulos per osake oli 0,25 (0,20) euroa.

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Olvi-konsernin taseen loppusumma joulukuun 2018 lopussa oli 365,4 (338,6) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli vuoden 2018 lopussa 11,31 (10,41) euroa. Omavaraisuusaste oli 64,9 (64,1) prosenttia. Konsernin korollisten nettovelkojen määrä väheni vuoden 2018 aikana 1,2 miljoonaa euroa ja oli tilikauden päättyessä -14,2 miljoonaa euroa (-15,4). Velkaantumisaste laski vuoden 2018 aikana ja oli -6,0 (-7,1) prosenttia. Liiketoiminnan rahavirta oli 63,0 (57,1) miljoonaa euroa. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, oli 1,1 (1,2).

Olvi-konsernin laajennus- ja korvausinvestoinnit vuonna 2018 olivat 34,2 (21,7) miljoonaa euroa. Investoinneista 13,4 miljoonaa euroa kohdistui emoyhtiö Olviin, 14,1 miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin ja 6,7 miljoonaa euroa Valko-Venäjälle Lidskoe Pivon investointeihin. Suurin yksittäinen investointi oli Suomeen rakennettu uusiutuvaa energiaa hyödyntävä energialaitos. 

TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan kuuluvat uusien tuotteiden ja pakkausten sekä prosessien ja valmistusmenetelmien suunnittelu- ja kehittämishankkeet sekä olemassa olevien tuotteiden ja pakkausten edelleen kehittäminen. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot on kirjattu pääosin kuluiksi. Olvi-konsernin tuotekehityksen päätavoitteena on tuottaa uutuuksia kannattaviin ja kasvaviin juomasegmentteihin.

Vuoden 2018 aikana julkaistiin useita uutuustuotteita Suomessa sekä tytäryhtiöissä. Uutuustuotteet on esitelty tilikauden aikana julkaistuissa osavuosikatsauksissa sekä kunkin yhtiön nettisivuilla.

HENKILÖSTÖ

Olvi-konsernin henkilöstömäärä oli tammi-joulukuussa keskimäärin 1797 (1783) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä nousi 0,8 prosentilla.

Keskimääräinen henkilöstömäärä laski Baltiassa ja kasvoi Suomessa ja Valko-Venäjällä. Suomen kasvua selittää pääosin yrityskaupat.

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain:

10-12/ 2018 10-12/ 2017 Muutos % 1-12/ 2018 1-12/ 2017 Muutos %
Suomi 367 321 14,3 371 337 10,1
Viro 291 309 -5,8 301 327 -8,0
Latvia 184 172 7,0 194 196 -1,0
Liettua 220 226 -2,7 215 228 -5,7
Valko-Venäjä 707 692 2,2 716 695 3,0
Yhteensä 1769 1720 2,8 1797 1783 0,8


HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Yhtiön hallituksen muodostavat puheenjohtaja KTM, OTK, varatuomari Pentti Hakkarainen, varapuheen­johtaja KTM Nora Hortling, sekä muut jäsenet KTM Lasse Heinonen, KTM Elisa Markula, KTM Päivi Paltola ja DI, teollisuusneuvos Heikki Sirviö.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.

JOHTO

Olvi Oyj:n johtoryhmään kuuluivat katsauskaudella toimitusjohtaja Lasse Aho (puheenjohtaja), myyntijohtaja Ilkka Auvola, markkinointijohtaja Olli Heikkilä, yhteiskuntasuhde- ja hankintajohtaja Pia Hortling, talousjohtaja Kati Kokkonen 31.8.2018 saakka ja Tiina-Liisa Liukkonen 1.9.2018 alkaen, tuotantojohtaja Lauri Multanen ja asiakaspalvelu- ja hallintojohtaja Marjatta Rissanen.

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ovat:

AS A. Le Coq, Tartto, Viro - Tarmo Noop

AS Cēsu Alus, Cēsis, Latvia - Eva Sietiņsone

AB Volfas Engelman, Kaunas, Liettua - Marius Horbačauskas

OAO Lidskoe Pivo, Lida, Valko-Venäjä - Audrius Mikšys

Servaali Oy, Helsinki, Suomi – Teemu Lehto (hallituksen puheenjohtaja)

The Helsinki Distilling Company, Helsinki, Suomi – Séamus Holohan

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat Olvi Oyj:n toimitusjohtaja Lasse Aholle. Baltian ja Valko-Venäjän tytäryhtiöiden hallitukset muodostavat Lasse Aho (puheenjohtaja), Pia Hortling, Tiina-Liisa Liukkonen sekä Lauri Multanen. Suomalaisten tytäryhtiöiden hallitukset muodostuvat emoyhtiön johtohenkilöistä ja vähemmistöosakkaista. Tytäryhtiöiden johtoryhmän muodostavat kunkin yhtiön toimitusjohtaja ja noin neljä vastuualuejohtajaa.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT 

Varsinainen yhtiökokous

Olvi Oyj:n 16.4.2018 järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa A- ja K-sarjan osakkeille osinkoa 0,80 (0,75) euroa tilivuodelta 2017. Osinko maksettiin 30.4.2018.

Yhtiökokouksen kaikki päätökset ovat nähtävissä 16.4.2018 julkistetussa tiedotteessa.

Konsernirakenteen muutokset

Olvi Oyj hankki 3.4.2018 80 prosenttia Servaali Oy:n osakekannasta, mistä lähtien yhtiö on yhdistetty Olvi-konserniin. Servaali Oy on yksi Suomen suurimpia yksityisiä alkoholijuomien maahantuojia. Yrityskaupan myötä Olvi laajentaa tuoteportfoliotaan viineihin, vahvistaa markkina-asemaansa miedoissa alkoholijuomissa ja samalla reagoi toimintaympäristön muutoksen tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin.

Olvi Oyj hankki 2.7.2018 67 prosenttia The Helsinki Distilling Companyn osakekannasta, mistä alkaen yhtiö on yhdistetty Olvi-konserniin. The Helsinki Distilling Company on vuonna 2013 perustettu voimakkaasti kasvava yhtiö. Yrityshankinta on osa Olvin uutta kasvustrategiaa, jolla pyritään vahvistamaan Olvin tuoteportfoliota sekä kotimaisilla alkoholijuomamarkkinoilla että kansainvälisillä Premium Craft-markkinoilla.

Servaali Oy:n ja The Helsinki Distilling Companyn liiketoiminnot sisältyvät Olvi-konsernin segmenttiraportoinnissa Suomen lukuihin. Yrityshankintojen tarkemmat tiedot on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 13.

Lisäksi vuoden aikana Olvin tytäryhtiö AB Volfas Engelman hankki UAB Lamaten, joka omistaa Liettuassa vesimaa-alueen.  

Olvin omistusosuudet tytäryhtiöistä ovat: 

31.12.2018 31.12.2017 Muutos
AS A. Le Coq, Viro 100,00 100,00 -
A/S Cēsu Alus, Latvia 99,88 99,88 -
AB Volfas Engelman, Liettua 99,58 99,58 -
OAO Lidskoe Pivo, Valko-Venäjä 95,87 95,87 -
Servaali Oy, Suomi 80,00 - 80,00
The Helsinki Distilling Company, Suomi 67,00 - 67,00

Lisäksi Olvi Oyj:n tytäryrityksillä on yhtiöomistuksia. A. Le Coq –yhtiöllä on 49,0 prosentin omistusosuus AS Karme ja 20,0 prosentin osuus Verska Mineraalvee OÜ -yhtiöistä Virossa. AB Volfas Engelmanilla on 100 prosentin omistusosuus UAB Lamatesta. OAO Lidskoe Pivo omistaa 100-prosenttisesti Trade House Lidskoe Pivon, joka sisällytetään konsernin lukuihin tilinpäätöksestä 2018 alkaen.

OSAKKEET

Olvin osakepääoma joulukuun 2018 lopussa oli 20,8 miljoonaa euroa. Osakkeita oli yhteensä 20 722 232 osaketta, joista 16 989 976 eli 82,0 prosenttia oli julkisesti noteerattuja A-osakkeita ja 3 732 256 eli 18,0 prosenttia K-osakkeita.

Jokainen A-osake tuottaa yhden (1) äänen ja jokainen K-osake kaksikymmentä (20) ääntä. A- ja K-osakkeet tuottavat saman oikeuden osinkoon.

Tarkemmat tiedot Olvin osakkeista ja osakepääomasta löytyvät tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan taulukosta 5, kohdasta 4.

Olvin A-osaketta vaihdettiin Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi) vuoden 2018 aikana yhteensä 1 741 051 (1 464 747) osaketta eli 10,2 (8,6) prosenttia A-osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo oli 52,1 (41,9) miljoonaa euroa.

Olvi A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä oli vuoden 2018 lopussa 31,50 (29,87) euroa. A-osakkeen ylin kurssi tammi-joulukuussa oli 34,00 (32,49) euroa ja alin 27,00 (25,05) euroa. Keskikurssi vuonna 2018 oli 29,95 (28,59) euroa.

Joulukuun 2018 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 534,4 (507,4) miljoonaa euroa ja kaikkien osakkeiden markkina-arvo 651,9 (618,8) miljoonaa euroa.

Olvin osakkeenomistajien määrä oli joulukuun 2018 lopussa 11 601 (10 800). Ulkomaalaisten sekä ulkomaisten ja kotimaisten hallintarekisteröityjen omistusten määrä arvo-osuuksien kokonaismäärästä oli 24,8 (23,8) prosenttia ja osuus kokonaisäänimäärästä 5,6 (5,4) prosenttia.

Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt omistukset on selvitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 9 ja suurimmat osakkeenomistajat taulukossa 5, kohdassa 10.

Omat osakkeet

Olvi Oyj:llä oli tammikuun 2018 alussa hallussa 41 125 kappaletta omia osakkeita. Tammi-joulukuun 2018 aikana omissa osakkeissa on tapahtunut alla kuvatut muutokset.

Olvin Oyj:n hallitus päätti 9.5.2018 käynnistää omien osakkeiden osto-ohjelman varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2018 antaman valtuutuksen perusteella, ja hankkia enintään 36 280 osaketta. Hankitut osakkeet käytetään mahdollisten yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Osakkeiden hankinta alkoi 11.5.2018 päättyen 8.6.2018. Osto-ohjelman alkaessa Olvi Oyj:n hallussa oli omia A-osakkeita 41 125 kappaletta. Osto-ohjelman päättymisen jälkeen Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden määrä oli 77 405. Omien osakkeiden hankintahinta oli yhteensä 1 332 427,31 euroa.

Olvi Oyj:n 21.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous teki päätöksen, koskien yhteisellä arvo-osuustilillä olevia niin sanottuja isännättömiä eli haamuosakkeita, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet on menetetty ja valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin. Tämän perusteella on Olvin yhteistililtä siirretty 18.5.2017 36 576 osaketta Olvin hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi. Olvi Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 28.5.2018 mitätöidä edellä mainitut 18.5.2017 Olvin haltuun vastikkeetta siirretyt osakkeet. Osakkeiden mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin 15.6.2018.

Olvi-konsernissa on päättynyt avainhenkilöitä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajakso oli 1.7.2016–30.6.2018. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului noin 50 henkilöä ja palkkiot maksettiin järjestelmän ehtojen mukaisesti Olvi Oyj:n A-osakkeina sekä osittain rahana. Osakepalkkiona luovutettiin yhteensä 35 830 A-osaketta.

Olvi Oyj:n hallitus päätti käynnistää joulukuun 2018 alussa omien osakkeiden osto-ohjelman varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2018 antaman valtuutuksen perusteella, ja hankkia enintään
43 000 osaketta.
Hankitut osakkeet käytetään mahdollisten yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Osakkeiden hankinta alkoi 11.12.2018 ja päättyi 21.1.2019. Osto-ohjelman alkaessa Olvi Oyj:n hallussa oli omia A-osakkeita 4 999 kappaletta. 31.12.2018 Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden määrä on 25 728 ja hankintahinta vuoden loppuun mennessä on yhteensä 956 460,18 euroa.

Joulukuun 2018 lopussa Olvilla oli omia osakkeita 25 728 kappaletta, mikä on 0,1 prosenttia koko osakekannasta. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää.  

Omista osakkeista on tarkempi selvitys tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 6.

Liputusilmoitukset

Olvi ei ole saanut tammi-joulukuun 2018 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisia liputusilmoituksia.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Olvi Oyj:n omien osakkeiden osto-ohjelma jatkui 21.1.2019 saakka. Osto-ohjelman perusteella Olvi Oyj hankki kaikkiaan 43 000 kappaletta A-osakkeita ja hankintahinta oli yhteensä 1 391 253,37 euroa. Olvi Oyj aloitti uuden avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 – 31.1.2021. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti Olvi Oyj myi omia osakkeitaan kohderyhmän henkilöille yhteensä 36 456 kappaletta hintaan 1 179 522,94 euroa. Olvilla on tämän jälkeen hallussaan omia osakkeita 11 543 kappaletta, joiden hankintahinta on 502 763,70 euroa.  

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Riskien hallinta

Riskienhallinta on osa Olvi-konsernin jokapäiväistä johtamista ja toimintaa. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen ja turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Riskienhallinnan tehtävänä on toimia ennakoivasti ja luoda toiminnalle olosuhteet, joissa liiketoimintaan kohdistuvia riskejä hallitaan kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti kaikissa konserniyhtiöissä ja organisaation kaikilla tasoilla.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liiketoiminnassa

Olvi-konsernin osalta merkittävin liiketoiminnan ennustettavuutta heikentävä tekijä liittyy Valko-Venäjään ja sen lähivuosien taloudellisiin ja poliittisiin näkymiin. Lisäksi Venäjän talouden muutokset voivat aiheuttaa haasteita Valko-Venäjän toimintaympäristöön.

Valko-Venäjän toimintaan liittyy valuuttakurssiriskejä, jotka syntyvät ulkomaan valuuttamääräisten myyntien ja ostojen rahavirroista sekä Valko-Venäjän tytäryhtiöön tehdystä sijoituksesta ja tytäryhtiön tuloslaskelman ja tase-erien muuntamisesta euroiksi. Konsernin muita valuuttakurssiriskejä voidaan pitää vähäisenä.

Muut lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleisen taloustilanteen kehitykseen, kilpailutilanteen muutokseen ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin yhtiön toiminnassa. Kuvattujen riskien lisäksi Olvi-konsernin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tarkempi kuvaus riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internet-sivujen osiossa Sijoittajat/hallinto/Rahoitusriskien hallinta.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Olvi on päättänyt muuttaa lähiajan näkymien esittämistapaa. Jatkossa kuvataan vain taloudellista näkymää.

Olvin tilikauden 2019 tuloksen odotetaan pysyvän hyvällä edellisvuoden tasolla.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiö Olvi Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 70,3 (52,3) miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 35,2 (19,9) miljoonaa euroa.

Olvi Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti:

1) osinkona jaetaan 0,90 (0,80) euroa vuodelta 2018 sekä K- että A-sarjan osakkeelle eli yhteensä 18,6 (16,6) miljoonaa euroa. Osinko on 45,7 (46,1) prosenttia Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,45 euroa osakkeelta maksetaan 9.5.2019 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 18.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakeluetteloon. Toinen erä 0,45 euroa osakkeelta maksetaan 9.9.2019 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 2.9.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Olvin omille osakkeille ei makseta osinkoa.

2) emoyhtiön vapaaseen omaan pääomaan jätetään 51,7 miljoonaa euroa.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2019

Olvi–konsernin vuosikertomus julkaistaan viikolla 13. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja vastuullisuusraportin, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.—31.12.2018. Samalla julkaistaan selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä Palkat ja palkkiot -raportti tilivuodelta 2018.

Kutsu Olvi Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.4.2019 Iisalmessa, julkaistaan viikolla 13. Tilinpäätös, toimintakertomus ja yhtiökokouskutsu ovat luettavissa Olvi Oyj:n internet-sivuilta samana päivänä.

Vuoden 2019 osavuosikatsausten julkaisuajankohdat:

osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2.5.2019,
osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 15.8.2019 ja
osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 30.10.2019.

OLVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Kotimaassa hyvä liikevaihdon kehitys yhdistettynä kustannustehokkaaseen toimintaan näkyy positiivisena kehityksenä myös liikevoitossa.
Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj
Valko-Venäjän liiketoiminta jatkui kasvu-uralla. Myynti nousi uuteen ennätykseen 228 miljoonaan litraan kasvaen 16,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Lasse Aho, toimitusjohtajam, Olvi Oyj