Olvin liiketoiminta jatkoi hyvää kehitystä

Olvi-konsernin liiketoiminta jatkoi hyvää kehitystä katsauskaudella. Myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto paranivat edellisvuoteen verrattuna, ollen Olvi-konsernin historian parhaat.

Olvi Oyj puolivuosikatsausOlvi Oyj puolivuosikatsausOlvi Oyj puolivuosikatsausOLVI OYJ               PUOLIVUOSIKATSAUS 16.8.2018 klo 9.00

OLVI-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.2018—30.6.2018 (6 KK)

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN PÄÄKOHDAT

Olvi-konsernin liiketoiminta jatkoi hyvää kehitystä katsauskaudella. Myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto paranivat edellisvuoteen verrattuna, ollen Olvi-konsernin historian parhaat. Lämpimän kesäsään jatkuminen vahvistaa koko vuoden hyviä tulosnäkymiä.

Tammi-kesäkuu 2018 lyhyesti:

- Olvi-konsernin myyntivolyymi oli 350,7 (328,6) miljoonaa litraa
- Konsernin liikevaihto oli 187,4 (178,9) miljoonaa euroa
- Konsernin liikevoitto oli 25,6 (25,2) miljoonaa euroa

- Olvi-konsernin osakekohtainen tulos oli 0,96 (0,93) euroa

- Omavaraisuusaste oli 56,8 (57,6) prosenttia

Huhti-kesäkuu 2018 lyhyesti:

- Olvi-konsernin myyntivolyymi oli 217,0 (198,2) miljoonaa litraa
- Konsernin liikevaihto oli 116,8 (108,3) miljoonaa euroa
- Konsernin liikevoitto oli 19,2 (19,0) miljoonaa euroa

- Olvi-konsernin osakekohtainen tulos oli 0,68 (0,67) euroa

Olvi täsmentää ohjeistustaan ja arvioi konsernin vuoden 2018 myyntivolyymin, liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna. Aiemmin ohjeistus oli, että konsernin vuoden 2018 myyntivolyymin ja liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna ja vuoden 2018 liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

KONSERNIN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

4-6/ 2018 4-6/ 2017 Muutos % / %-yks. 1-6/ 2018 1-6/ 2017 Muutos % / %-yks. 1-12/ 2017
Myyntivolyymi, Mltr 217,0 198,2 9,5 350,7 328,6 6,7 643,0
Liikevaihto, MEUR 116,8 108,3 7,9 187,4 178,9 4,7 345,2
Käyttökate, MEUR 24,1 23,8 1,3 35,3 34,9 1,3 65,5
% liikevaihdosta 20,6 22,0 18,9 19,5 19,0
Liikevoitto, MEUR 19,2 19,0 1,0 25,6 25,2 1,5 44,7
% liikevaihdosta 16,4 17,5 13,6 14,1 13,0
Tilikauden tulos 14,4 13,8 4,2 20,1 19,4 3,5 36,1
% liikevaihdosta 12,3 12,8 10,7 10,8 10,5
Tulos/osake, EUR 0,68 0,67 1,5 0,96 0,93 3,2 1,73
Bruttoinvestoinnit, MEUR 9,6 5,5 74,1 16,0 9,9 61,0 21,7
Oma pääoma/osake, EUR 10,50 9,71 8,1 10,41
Omavaraisuusaste, % 56,8 57,6 -0,8 64,1
Velkaantumisaste, % -2,9 4,4 7,3 -7,1

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

TOIMITUSJOHTAJA LASSE AHO:

Olvi–konsernin liiketoiminta kehittyi toisella kvartaalilla suotuisasti. Kevään lämmin sää tuki myynnin hyvää kehitystä ja ylitimme jopa edellisvuoden poikkeuksellisen korkean toisen kvartaalin myynnin ja liikevoiton. Kehitys oli vahvaa erityisesti Suomessa ja Valko-Venäjällä.

Suomessa myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna sekä toisessa kvartaalissa, että koko alkuvuonna. Markkinaosuutemme päätuoteryhmässämme oluissa nousi toisella kvartaalilla uuteen ennätykseen. Toiselle kvartaalille ajoittui myös yhtiön historian korkein kuukausimyynti. Myynnin alkuvuoden hyvässä kehityksessä näkyi onnistumiset uuden alkoholilain mahdollistamassa vahvojen oluiden vähittäiskauppamyynnissä. Samalla liikevaihdon litrakohtainen keskihinta kasvoi, mikä vaikutti positiivisesti tuloskehitykseen.

Toimintaympäristön muutos on tuonut sitä vastoin haasteita Viron yhtiön toimintaan. Yhtiön myynti ja tulos laskivat edellisvuoteen verrattuna. Mietojen alkoholijuomien valmisteverojen kaksinkertaistuminen laski Viron paikallismyyntiä ja erityisesti laiva- ja satamakauppaa. Myyntiä siirtyi Latvian ja Viron väliseen rajakauppaan alhaisemman verokohtelun johdosta ja mietojen alkoholijuomien yksityistuonti Virosta Suomeen laski. Myynnin todellisen laskun ohella vertailtavuutta vuosien 2018 ja 2017 ensimmäisten vuosipuoliskojen välillä vaikeuttaa vuoden 2017 myynnin painottuminen alkuvuodelle johtuen poikkeuksellisen korkeasta myynnistä ennen Viron valmisteveronkorotusta 1.7.2017. Olemme Virossa sopeuttaneet toimintaa muuttuneeseen tilanteeseen ja suhteellinen kannattavuus on säilynyt hyvällä tasolla. Paikallismarkkinan haasteita on kyetty osin kompensoimaan Virossa sekä muissa Baltian maissa viennin vahvalla kehityksellä. Baltian yhtiöiden vienti lähes kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Latvian ja Liettuan liiketoiminta jatkoi hyvää, useamman vuoden positiivisena jatkunutta kehityspolkua. Latviassa kotimaan liiketoiminta kehittyi hyvin ja markkina-asema säilyi vahvana. Alkoholilainsäädännön muutoksesta tuleva isojen pakkauskokojen kielto laski hieman myyntivolyymia, mutta samalla myyntiä siirtyi kannattavampiin pakkauskokoihin. Latvian alkuvuoden raportoituihin lukuihin vaikutti erityisesti edellä mainittuun Viron muutokseen liittyvä konsernin sisäisen myynnin lasku. Liettuan myynti ja liikevoitto sitä vastoin kasvoivat alkuvuonna. Positiivista kehitystä tuki muun muassa onnistuneiden tuoteuutuuksien lanseeraus.

Valko-Venäjän myyntivolyymi kasvoi voimakkaasti toisella kvartaalilla ja koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Myyntivolyymin kasvun ja sen tuoman kustannustehokkuuden myötä yhtiön liikevoitto kasvoi toisella kvartaalilla 20 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, vaikka edellisvuotta heikompi paikallisvaluutan kurssi laski euromääräisenä raportoitavaa tulosta.

Suomen ja Valko-Venäjän liiketoimintojen hyvä kehitys on mahdollistanut konsernitasolla positiivisen kehityksen jatkumisen Viron negatiivisesta kehityksestä huolimatta. Lämpimän kesäsään jatkuminen vahvistaa koko vuoden hyviä tulosnäkymiä.

Olemme vahvistaneet tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia orgaanisen kehittymisen lisäksi yritysostojen kautta uusissa tuoteryhmissä. Tuotevalikoimamme laajeni viineihin, kun Olvi osti huhtikuussa 2018 80 prosenttia suomalaisomisteisen Servaali Oy:n osakekannasta Momentin Group Oy:ltä. Servaali Oy on yksi Suomen suurimpia yksityisiä alkoholijuomien maahantuojia. Olvi hankki katsauskauden jälkeen heinäkuussa 67 prosentin omistusosuuden The Helsinki Distilling Companysta, minkä myötä toimintamme laajenee vahvempiin alkoholijuomiin giniin ja viskiin ja tuo kasvumahdollisuuksia Premium Craft -markkinoilla.

Uusien yksiköiden sekä viennin tuomat kasvumahdollisuudet yhdistettynä tehokkaaseen operatiiviseen toimintaan luovat vahvan pohjan myös tulevalle kehitykselle.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

MYYNNIN KEHITYS

Myyntivolyymin kehitys

Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi tammi-kesäkuussa 6,7 prosenttia ja oli 350,7 (328,6) miljoonaa litraa. Huhti-kesäkuussa myyntivolyymi kasvoi 9,5 prosenttia ja oli 217,0 (198,2) miljoonaa litraa.

Myyntivolyymi kasvoi tammi-kesäkuussa Suomessa, Valko-Venäjällä ja Liettuassa. Latvian myynnin laskuun vaikutti konsernin sisäisen myynnin lasku. Virossa myyntivolyymia laski mietojen alkoholijuomien valmisteverojen kaksinkertaistumisen vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen Virossa sekä satama- ja laivakaupassa.

Myyntivolyymin kehitys yksiköittäin:

Myyntivolyymi, miljoonaa litraa 4-6/ 2018 4-6/ 2017 Muutos % 1-6/ 2018 1-6/ 2017 Muutos %
Suomi (Olvi Oyj ja Servaali Oy) 62,7 56,7 10,5 105,1 98,7 6,5
Viro (AS A. Le Coq) 33,2 41,5 -20,0 55,8 67,2 -16,9
Latvia (A/S Cēsu Alus) 23,8 23,9 -0,8 38,2 42,2 -9,5
Liettua (AB Volfas Engelman) 27,3 24,7 10,3 46,3 42,9 7,8
Valko-Venäjä (OAO Lidskoe Pivo) 76,1 60,6 25,4 115,8 95,5 21,2
Eliminoinnit -6,0 -9,3 -10,4 -17,9
Yhteensä 217,0 198,2 9,5 350,7 328,6 6,7

Liikevaihdon kehitys

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 4,7 prosenttia ja oli 187,4 (178,9) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuussa liikevaihto kasvoi 7,9 prosenttia ja oli 116,8 (108,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Suomessa, Valko-Venäjällä ja Liettuassa heijastaen myyntivolyymin kehitystä.

Liikevaihdon kehitys yksiköittäin: 

Liikevaihto, miljoonaa euroa 4-6/ 2018 4-6/ 2017 Muutos % 1-6/ 2018 1-6/ 2017 Muutos %
Suomi (Olvi Oyj ja Servaali Oy) 46,9 37,3 25,7 75,3 64,4 17,0
Viro (AS A. Le Coq) 21,1 27,2 -22,1 35,4 43,7 -18,9
Latvia (A/S Cēsu Alus) 12,4 12,2 2,1 19,8 20,6 -3,9
Liettua (AB Volfas Engelman) 12,5 11,5 9,0 20,6 19,5 5,6
Valko-Venäjä (OAO Lidskoe Pivo) 26,5 24,2 9,3 40,9 38,6 5,8
Eliminoinnit -2,6 -4,1 -4,7 -7,9
Yhteensä 116,8 108,3 7,9 187,4 178,9 4,7TULOSKEHITYS

Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 25,6 (25,2) miljoonaa euroa, mikä on 13,6 (14,1) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 19,2 (19,0) miljoonaa euroa ja 16,4 (17,5) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto parani tammi-kesäkuussa. Toisella vuosineljänneksellä liikevoitto oli edellisvuoden tasolla. Tuloskehitys oli positiivista Suomessa, Valko-Venäjällä ja Liettuassa. Viron euromääräinen liikevoitto pieneni, mutta suhteellinen kannattavuus säilyi hyvällä tasolla.

Liikevoiton kehitys yksiköittäin:

Liikevoitto, miljoonaa euroa 4-6/ 2018 4-6/ 2017 Muutos % 1-6/ 2018 1-6/ 2017 Muutos %
Suomi (Olvi Oyj ja Servaali Oy) 6,2 4,7 32,7 8,0 6,3 22,5
Viro (AS A. Le Coq) 4,8 7,0 -31,2 7,2 9,5 -24,9
Latvia (A/S Cēsu Alus) 1,6 1,8 -6,9 2,2 2,4 -9,3
Liettua (AB Volfas Engelman) 1,5 1,4 5,3 1,9 1,7 11,9
Valko-Venäjä (OAO Lidskoe Pivo) 4,9 4,1 19,8 6,2 5,3 16,9
Eliminoinnit 0,1 0,0 0,1 0,0
Yhteensä 19,2 19,0 1,0 25,6 25,2 1,5

Konsernin tammi-kesäkuun tulos verojen jälkeen kasvoi 3,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 20,1 (19,4) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuussa tulos kasvoi 4,2 prosenttia ja oli 14,4 (13,8) miljoonaa euroa.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos parani ja oli tammi-kesäkuussa 0,96 (0,93) euroa ja huhti-kesäkuussa 0,68 (0,67) euroa.

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Olvi-konsernin taseen loppusumma kesäkuun 2018 lopussa oli 388,4 (351,6) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli kesäkuun 2018 lopussa 10,50 (9,71) euroa. Omavaraisuusaste oli 56,8 (57,6) prosenttia ja velkaantumisaste -2,9 (4,4) prosenttia.

Korollisten velkojen määrä oli kesäkuun lopussa 19,4 (17,4) miljoonaa euroa. Korollisista veloista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 18,1 (8,4) miljoonaa euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta vahvistui edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 35,7 (20,9) miljoonaa euroa.

Olvi-konsernin bruttoinvestoinnit (ilman yrityshankintaa) olivat tammi-kesäkuussa 16,0 (9,9) miljoonaa euroa. Investoinneista 6,5 miljoonaa euroa kohdistui emoyhtiö Olviin, 8,1 miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin ja 1,4 miljoonaa euroa Valko-Venäjälle Lidskoe Pivon investointeihin. Olvi-konserni on investoinut ympäristöystävälliseen energialaitokseen ja tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja monipuolistamiseen.

Vuositason investointien odotetaan olevan noin edellisvuoden tasolla.

Konserni hankki 80 prosentin omistusosuuden Servaali Oy:stä 3.4.2018. Nettoinvestointi oli 13,8 miljoonaa euroa. Lisätietoa hankinnasta on esitetty taulukko-osuuden liitetiedossa 13.

TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan kuuluvat uusien tuotteiden ja pakkausten sekä prosessien ja valmistusmenetelmien suunnittelu- ja kehittämishankkeet sekä olemassa olevien tuotteiden ja pakkausten edelleen kehittäminen. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot on kirjattu kuluiksi. Olvi-konsernin tuotekehityksen päätavoitteena on tuottaa uutuuksia kannattaviin ja kasvaviin juomasegmentteihin.

Konsernin uutuustuotteet on esitelty markkinakohtaisesti kunkin yhtiön verkkosivuilla.

HENKILÖSTÖ

Olvi-konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä laski tammi-kesäkuussa 31 henkilöä ja oli tammi-kesäkuussa 1770 (1801) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä laski Baltiassa 60 henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 20 henkilöä ja Valko-Venäjällä 9 henkilöä.

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain:

4-6/ 2018 4-6/ 2017 Muutos % 1-6/ 2018 1-6/ 2017 Muutos %
Suomi 391 359 8,9 354 334 6,0
Viro 306 343 -10,8 300 335 -10,4
Latvia 203 222 -8,6 197 206 -4,4
Liettua 215 227 -5,3 212 228 -7,0
Valko-Venäjä 724 708 2,3 707 698 1,3
Yhteensä 1839 1859 -1,1 1770 1801 -1,7

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Yhtiön hallituksen muodostavat puheenjohtaja KTM, OTK, varatuomari Pentti Hakkarainen, varapuheen­johtaja KTM Nora Hortling, sekä muut jäsenet KTM Lasse Heinonen, KTM Elisa Markula, KTM Päivi Paltola ja DI, teollisuusneuvos Heikki Sirviö.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.

JOHTO

Olvi Oyj:n johtoryhmään kuuluivat katsauskaudella toimitusjohtaja Lasse Aho (puheenjohtaja), myyntijohtaja Ilkka Auvola, markkinointijohtaja Olli Heikkilä, yhteiskuntasuhde- ja hankintajohtaja Pia Hortling, talousjohtaja Kati Kokkonen, tuotantojohtaja Lauri Multanen ja asiakaspalvelu- ja hallintojohtaja Marjatta Rissanen.

Lisäksi Olvi-konsernin toimitusjohtajalle raportoivat seuraavat tytäryhtiöiden johtajat:

AS A. Le Coq, Tartto, Viro - Tarmo Noop

A/S Cēsu Alus, Cēsis, Latvia - Eva Sietiņsone

AB Volfas Engelman, Kaunas, Liettua - Marius Horbačauskas

OAO Lidskoe Pivo, Lida, Valko-Venäjä - Audrius Mikšys

Servaali Oy, Helsinki, Suomi - Teemu Lehto

Ulkomaisten tytäryhtiöiden hallituksen muodostivat katsauskaudella Lasse Aho (puheenjohtaja), Pia Hortling, Kati Kokkonen ja Lauri Multanen. Tytäryhtiöiden johtoryhmän muodostavat kunkin yhtiön toimitusjohtaja ja kahdesta neljään oman vastuualueensa johtajaa.

KONSERNIRAKENNE

Olvi Oyj hankki 3.4.2018 80 prosenttia Servaali Oy:n osakekannasta, mistä asti yhtiö on yhdistetty Olvi-konserniin. Servaali Oy on yksi Suomen suurimpia yksityisiä alkoholijuomien maahantuojia. Yrityskaupan myötä Olvi laajentaa tuoteportfoliotaan viineihin, vahvistaa markkina-asemaansa miedoissa alkoholijuomissa ja samalla reagoi toimintaympäristön muutoksen tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin.

Servaalin liiketoiminnot sisältyvät Olvi-konsernin segmenttiraportoinnissa Suomen lukuihin. Yrityshankinnan tarkemmat tiedot on esitetty puolivuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 13.

Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut muita muutoksia tammi-kesäkuun 2018 aikana.

Olvin omistusosuudet tytäryhtiöistä ovat:  

30.6.2018 31.12.2017 Muutos
AS A. Le Coq, Viro 100,00 100,00 -
A/S Cēsu Alus, Latvia 99,88 99,88 -
AB Volfas Engelman, Liettua 99,58 99,58 -
OAO Lidskoe Pivo, Valko-Venäjä 95,87 95,87 -
Servaali Oy, Suomi 80,00 - 80,00

 Lisäksi A. Le Coq –yhtiöllä on 49,0 prosentin omistusosuus AS Karme ja 20,0 prosentin osuus Verska Mineraalvee OÜ -yhtiöistä Virossa.

OSAKKEET

Olvin osakepääoma kesäkuun 2018 lopussa oli 20,8 miljoonaa euroa. Osakkeita oli yhteensä 20 722 232 osaketta, joista 16 989 976 eli 82,0 prosenttia julkisesti noteerattuja A-osakkeita ja 3 732 256 eli 18,0 prosenttia K-osakkeita.

Jokainen A-osake tuottaa yhden (1) äänen ja jokainen K-osake kaksikymmentä (20) ääntä. A- ja K-osakkeet tuottavat saman oikeuden osinkoon.

Tarkemmat tiedot Olvin osakkeista ja osakepääomasta löytyvät puolivuosikatsauksen taulukko-osan taulukosta 5, kohdasta 4.

Olvin A-osaketta vaihdettiin Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi) tammi-kesäkuun 2018 aikana yhteensä 807 592 (505 835) osaketta eli 4,8 (3,0) prosenttia A-osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo oli 23,8 (14,4) miljoonaa euroa.

Olvi A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä oli kesäkuun 2018 lopussa 31,70 (30,64) euroa. A-osakkeen ylin kurssi tammi-kesäkuussa oli 34,00 (32,00) euroa ja alin 27,00 (25,05) euroa. Keskikurssi tammi-kesäkuussa oli 29,55 (28,42) euroa.

Kesäkuun 2018 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 537,3 (520,2) miljoonaa euroa ja kaikkien osakkeiden markkina-arvo 655,6 (634,6) miljoonaa euroa.

Olvin osakkeenomistajien määrä oli kesäkuun 2018 lopussa 11 373 (10 237). Ulkomaalaisten sekä ulkomaisten ja kotimaisten hallintarekisteröityjen omistusten määrä arvo-osuuksien kokonaismäärästä oli 24,1 (24,5) prosenttia ja osuus kokonaisäänimäärästä 5,5 (5,5) prosenttia.

Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt omistukset on selvitetty puolivuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 9 ja suurimmat osakkeenomistajat taulukossa 5, kohdassa 10.

Omat osakkeet

Olvi Oyj:llä oli tammikuun 2018 alussa hallussa 41 125 kappaletta omia osakkeita. Tammi-kesäkuun 2018 aikana omissa osakkeissa on tapahtunut alla kuvatut muutokset.

Olvin Oyj:n hallitus päätti 9.5.2018 käynnistää omien osakkeiden osto-ohjelman varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2018 antaman valtuutuksen perusteella, ja hankkia enintään 36 280 osaketta. Hankitut osakkeet käytetään mahdollisten yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Osakkeiden hankinta alkoi 11.5.2018 päättyen 8.6.2018. Osto-ohjelman alkaessa Olvin hallussa oli omia A-osakkeita 41 125 kappaletta. Osto-ohjelman päättymisen jälkeen Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden määrä on 77 405. Omien osakkeiden hankintahinta on yhteensä 1 332 427 euroa.

Olvi Oyj:n 21.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous teki päätöksen, koskien yhteisellä arvo-osuustilillä olevia niin sanottuja isännättömiä eli haamuosakkeita, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet on menetetty ja valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin. Tämän perusteella on Olvin yhteistililtä siirretty 18.5.2017 36 576 osaketta Olvin hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi. Olvi Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 28.5.2018 mitätöidä edellä mainitut 18.5.2017 Olvin haltuun vastikkeetta siirretyt osakkeet. Osakkeiden mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin 15.6.2018.

Kesäkuun 2018 lopussa Olvilla on omia osakkeita 40 829 kappaletta, mikä on 0,2 prosenttia koko osakekannasta. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää.  

Omista osakkeista on tarkempi selvitys puolivuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 6.

Liputusilmoitukset

Olvi ei ole saanut tammi-kesäkuun 2018 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisia liputusilmoituksia.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Riskien hallinta

Riskienhallinta on osa Olvi-konsernin jokapäiväistä johtamista ja toimintaa. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen ja turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Riskienhallinnan tehtävänä on toimia ennakoivasti ja luoda toiminnalle olosuhteet, joissa liiketoimintaan kohdistuvia riskejä hallitaan kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti kaikissa konserniyhtiöissä ja organisaation kaikilla tasoilla.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liiketoiminnassa

Olvi-konsernin osalta merkittävin liiketoiminnan ennustettavuutta heikentävä tekijä liittyy Valko-Venäjään ja sen lähivuosien taloudellisiin ja poliittisiin näkymiin. Lisäksi Venäjän talouden mahdollinen negatiivinen kehitys voi aiheuttaa haasteita Valko-Venäjän toimintaympäristöön.

Valko-Venäjän toimintaan liittyy valuuttakurssiriskejä, jotka syntyvät ulkomaan valuuttamääräisten myyntien ja ostojen rahavirroista sekä Valko-Venäjän tytäryhtiöön tehdystä sijoituksesta ja tytäryhtiön tuloslaskelman ja tase-erien muuntamisesta euroiksi. Konsernin muita valuuttakurssiriskejä voidaan pitää vähäisenä.

Muut lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleisen taloustilanteen kehitykseen, kilpailutilanteen muutokseen ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin yhtiön toimintaan. Kuvattujen riskien lisäksi Olvi-konsernin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tarkempi kuvaus riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internetsivujen osiossa Sijoittajat/hallinto/Rahoitusriskien hallinta.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT 

Varsinainen yhtiökokous

Olvi Oyj:n 16.4.2018 järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa A- ja K-sarjan osakkeille osinkoa 0,80 (0,75) euroa tilivuodelta 2017. Maksettavaksi päätetty osinko on 46,1 (47,9) prosenttia Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko maksettiin 30.4.2018.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pentti Hakkarainen, Nora Hortling, Elisa Markula ja Heikki Sirviö sekä uusina jäseninä Lasse Heinonen ja Päivi Paltola.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT–yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.  

Yhtiökokouksen kaikki päätökset ovat nähtävissä 16.4.2018 julkistetussa tiedotteessa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yrityshankinta

Heinäkuussa 2018 Olvi hankki 67 prosentin omistusosuuden The Helsinki Distilling Companysta, minkä myötä konsernin toiminta laajenee vahvempiin alkoholijuomiin giniin ja viskiin ja tuo kasvumahdollisuuksia Premium Craft -markkinoilla. Yhtiö yhdistellään Olvi-konserniin 1.7.2018 alkaen.

Muutoksia yhtiön johdossa

Katsauskauden päättymisen jälkeen talousjohtaja Kati Kokkonen on ilmoittanut siirtyvänsä toisen työnantajan palvelukseen. Kati Kokkonen jatkaa Olvi Oyj:n palveluksessa 31.8.2018 asti.

Olvi Oyj:n talousjohtajaksi (CFO) ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 1.9.2018 alkaen KTM, e-MBA Tiina-Liisa Liukkonen (40). Liukkosella on pitkä kokemus talousohjauksesta. Hän siirtyy Olville Osuuskauppa PeeÄssän talousjohtajan tehtävästä. Hän on aiemmin toiminut Normet Oy:n Group Controllerina ja Finance Managerina sekä tilintarkastajana Ernst & Youngilla.

Olvi Oyj:n johtoryhmä on 1.9.2018 alkaen toimitusjohtaja Lasse Aho (puheenjohtaja), myyntijohtaja Ilkka Auvola, markkinointijohtaja Olli Heikkilä, yhteiskuntasuhde- ja hankintajohtaja Pia Hortling, talousjohtaja Tiina-Liisa Liukkonen, tuotantojohtaja Lauri Multanen ja asiakaspalvelu- ja hallintojohtaja Marjatta Rissanen.

NÄKYMÄT

Olvi täsmentää ohjeistustaan ja arvioi konsernin vuoden 2018 myyntivolyymin, liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna. Aiemmin ohjeistus oli, että konsernin vuoden 2018 myyntivolyymin ja liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna ja vuoden 2018 liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

OLVI OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj
Puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

TAULUKKO-OSA:
- laaja tuloslaskelma, taulukko 1
- tase, taulukko 2
- laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3
- rahavirtalaskelma, taulukko 4
- puolivuosikatsaustiedotteen liitetiedot, taulukko 5

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi 

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Kevään lämmin sää tuki myynnin hyvää kehitystä ja ylitimme jopa edellisvuoden poikkeuksellisen korkean toisen kvartaalin myynnin ja liikevoiton. Lämpimän kesän kesäsään jatkuminen vahvistaa koko vuoden hyviä tulosnäkymiä.
Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj
Olemme vahvistaneet tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia orgaanisen kehittymisen lisäksi yritysostojen kautta uusissa tuoteryhmissä.
Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj