OM:N JA HEXin YHDISTYMISTÄ KOSKEVA ISTALLEOTTOESITE

OM:N JA HEXin YHDISTYMISTÄ KOSKEVA LISTALLEOTTOESITE OM AB (publ) ("OM") ja HEX Oyj ("HEX") ilmoittivat yhdistymistä koskevasta suunnitelmasta 20. toukokuuta 2003. OM:n hallitus on tänään hyväksynyt listalleottoesitteen ("Listalleottoesite"), joka sisältää HEXin osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille tehtävän tarjouksen ("Tarjous") ehdot. Yhdistyminen toteutetaan Tarjouksen kautta. Suomen Rahoitustarkastus on tänään hyväksynyt Listalleottoesitteen, ja Stockholmsbörsenin odotetaan tunnustavan Listalleottoesitteen englanninkielisen version 4. heinäkuuta 2003. OM:n osakkeet ovat listattuina Stockholmsbörsenissä, ja OM:n tarkoituksena on Tarjouksen toteutuessa hakea osakkeidensa listaamista Helsingin Pörssiin siten, että kaupankäynti alkaa mahdollisimman pian Tarjouksen toteutumisen jälkeen. Listalleottoesite julkistetaan 7. heinäkuuta 2003, ja se lähetetään postitse kaikille HEXin nykyisille osakkeenomistajille ja optio- oikeuksien haltijoille yhdessä Tarjouksen hyväksymiseen liittyvien menettelyohjeiden kanssa. Listalleottoesite on lisäksi saatavilla muun muassa OM:n kotisivulla (www.om.com/merger) sekä suomen- että englanninkielisenä. Tarjouksen hyväksymisaika alkaa 11. heinäkuuta 2003 ja päättyy 25. elokuuta 2003, ellei Tarjouksen hyväksymisaikaa jatketa. Tarjouksen tulos julkistetaan arviolta 27. elokuuta 2003. OM tarjoaa 2,5 OM:n osaketta jokaista HEXin osaketta kohden sekä 5,90 euron suuruisen käteisvastikkeen jokaisesta allokoidusta HEX-optio- oikeudesta, joka ei ole HEXin tai sen tytäryhtiöiden hallussa. Tarjouksen toteutuminen riippuu tiettyjen ehtojen täyttymisestä, mukaan lukien ehto, jonka mukaan HEXin osakkeiden, joiden omistajat ovat asianmukaisesti hyväksyneet Tarjouksen (eikä hyväksyntää ole peruutettu), ja OM:n jo omistamien HEXin osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää 90 prosenttia kaikkien liikkeeseen laskettujen HEXin osakkeiden yhteenlasketusta määrästä, johon on laskettu mukaan kaikki osakkeet, jotka voidaan merkitä liikkeeseen laskettujen HEXin optio-oikeuksien nojalla. Yhdistyminen on lisäksi ehdollinen muun muassa siitä, että OM:n nykyiset osakkeenomistajat valtuuttavat OM:n hallituksen laskemaan liikkeelle Tarjouksen toteuttamiseksi tarvittavan määrän uusia OM:n osakkeita. OM tulee kutsumaan ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 18. elokuuta 2003 tekemään Tarjouksen toteuttamiseksi tarvittavat päätökset. HEXin kanssa ehdotettua yhdistymistä koskeva suppeampi esite, joka on tarkoitettu ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehtävien päätösten perustaksi ja joka perustuu Listalleottoesitteeseen, toimitetaan kaikille OM:n osakkeenomistajille. Suomen ja Viron kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet yhdistymisen 13. kesäkuuta 2003. Yhdistymisen käsittely Latvian kilpailuvirastossa on edelleen vireillä. Suomen ja Viron rahoitustarkastusviranomaiset ovat lisäksi antaneet OM:lle suostumuksensa hankkia suunnitellut suorat ja epäsuorat omistukset asiaankuuluvista HEX-konsernin yhtiöistä. Listalleottoesite sisältää muun muassa uuden konsernin strategiaan, hallintoon, johtoon ja yhdistymisellä tavoiteltaviin synergiaetuihin liittyvää tietoa. Alustava aikataulu Listalleottoesite julkistetaan: 7. heinäkuuta 2003 Tarjouksen hyväksymisaika alkaa: 11. heinäkuuta 2003 OM:n osavuosikatsaus ajalta tammi-kesäkuu 2003: 16. kesäkuuta 2003 HEXin tilinpäätöstiedote ajalta tammikuu-kesäkuu 2003: 5. elokuuta 2003 OM:n ylimääräinen yhtiökokous: 18. elokuuta 2003 HEXin varsinainen yhtiökokous: 21. elokuuta 2003 Tarjouksen hyväksymisaika päättyy: 25. elokuuta 2003* Tarjouksen tuloksen julkistaminen: 27. elokuuta 2003* Uusien OM HEXin osakkeiden rekisteröinti Tarjouksen hyväksyneiden osakkeenomistajien suomalaisille arvo-osuustileille: 3. syyskuuta 2003* Kaupankäynti OM HEXin osakkeilla Pörssissä alkaa: 4. syyskuuta 2003* * Suuntaa-antavia päivämääriä, jotka voivat muuttua mikäli Tarjouksen hyväksymisaikaa jatketaan. Lisätietoja antavat: Jakob Håkanson, VP Investor Relations + 46 8 405 60 42 Anna Eriksson, VP Brand & Communications + 46 8 405 66 12 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/04/20030703BIT00450/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit