OM:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiä

OM:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiä OM:n jätettyä julkisen tarjouksen HEX Oyj:n (HEX) osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille OM AB:n ylimääräinen yhtiökokous valtuutti tänään hallituksen päättämään enintään 31 785 027 osakkeen uusmerkinnästä. Tämä korottaa yhtiön osakepääomaa enintään 63 570 054 Ruotsin kruunulla. Valtuutus koskee myös HEXin osakkeita, jotka voidaan merkitä käyttämällä HEXin optio-oikeuksia. Tämän lisäksi yhtiökokous teki mm. seuraavat päätökset, jotka ovat voimassa sillä edellytyksellä, että tarjous toteutuu, ja ne astuvat voimaan tarjouksen toteutumisesta lukien. Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muutoksista, joihin kuuluu mm. yhtiön toiminimen muuttaminen OM HEX Aktiebolagiksi. Yhtiökokous päätti niin ikään, että hallituksen jäseniä tulee olla yhdeksän ja ettei varajäseniä valita. Timo Ihamuotila, Tarmo Korpela, Mikael Lilius ja Markku Pohjola valittiin hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi. Varsinaiset jäsenet Adine Grate Axén, Gunnar Brock, Thomas Franzén, Bengt Halse ja Olof Stenhammar valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.3.2003. Bengt Rydén, joka tukee OM:n ja HEXin yhdistymistä, on päättänyt jättää hallituksen tarjouksen toteutumisen yhteydessä. Hallituksen uuden jäsenen palkkioksi määrättiin 200 000 Ruotsin kruunua. Palkkiosta vähennetään korvaus siltä ajalta, jona henkilö ei ole toiminut hallituksen jäsenenä vuoden 2003 varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien. Hallituksesta eronneen jäsenen palkkio on 200 000 Ruotsin kruunua, josta vähennetään korvaus siltä ajalta, jona henkilö ei enää toimi hallituksen jäsenenä vuoden 2004 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Muut hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot maksetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.3.2003 tehdyn päätöksen mukaisesti. Lopuksi yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti laskea liikkeeseen optiolainan, johon liittyy uusmerkintään oikeuttava optio-oikeus ja optio-oikeustarjouksen hyväksyminen. Nk. merkintäoptiot luovutetaan OM HEXin noin 60 avainhenkilölle, jotka näin saavat mahdollisuuden osallistua OM HEXin omistaja-arvon kasvuun. Tämä toimii kannustimena, mikä hyödyttää myös yhtiön osakkeenomistajia. OM AB:n hallitus on vahvistanut tänään, että HEXin osakkeenomistajille jätetty julkinen tarjous koskee myös niitä HEXin osakkeita, jotka merkitään käyttämällä HEXin optio-oikeuksia sillä edellytyksellä, että osakkeenomistaja on hyväksynyt tarjouksen ennen määräajan päättymistä ja että vasta lunastetut HEXin osakkeet merkitään osakkeenomistajan arvo- osuustilille viimeistään kolmen päivän kuluessa määräajan päättymisestä. Lisätietoja ja mielipiteitä: Olof Stenhammar, hallituksen puheenjohtaja +46 8 405 66 42 Anna Eriksson, viestintäjohtaja +46 8 405 66 12 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/19/20030819BIT00420/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit