Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu OM HEX Aktiebolag (publ) -yhtiön ("OMHEX") osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään elokuun 31. päivänä 2004 klo 15.00 Ruotsin aikaa OMHEXin pääkonttorissa Tukholmassa osoitteessa Tullvaktsvägen 15 (Frihamnen). Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen, on oltava merkittynä Ruotsin arvopaperikeskuksen (VPC AB) ylläpitämään osakeluetteloon viimeistään perjantaina 20. elokuuta. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee lisäksi ilmoittaa osallistumisestaan joko postitse osoitteeseen OM HEX AB, S-105 78 Stockholm, Sverige, tai puhelimitse numeroon +46 8 405 6000, viimeistään perjantaina 27. elokuuta 2004 klo 16.00 Ruotsin aikaa. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osallistujan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja avustajien määrä. Ilmoittautua voi myös OMHEXin kotisivuilla internetissä osoitteessa www.omhex.com/egm. Yhtiökokouksen sisäänpääsyjärjestelyiden nopeuttamiseksi tulee mahdollinen valtakirja, rekisteriote tai muu kelpoisuuden osoittava asiakirja toimittaa yhtiölle edellä mainittuun osoitteeseen viimeistään perjantaina 27. elokuuta 2004. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on Ruotsissa hallintarekisteröity pankin tai arvopaperivälittäjän kautta ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan, on rekisteröitävä osakkeensa tilapäisesti uudelleen omiin nimiinsä Ruotsin arvopaperikeskuksessa viimeistään perjantaina 20. elokuuta 2004. Osakkeenomistajan on hyvissä ajoin ennen tuota päivää ilmoitettava tilapäisestä rekisteröinnistä hallintarekisterin pitäjälle. Koska Suomen Arvopaperikeskus Oy:n (APK) arvo-osuusjärjestelmään rekisteröidyt suomalaiset osakkeenomistajat ovat Ruotsin arvopaperikeskuksessa hallintarekisteröityinä, APK rekisteröi nämä osakkeenomistajat automaattisesti uudelleen torstaina 19. elokuuta 2004. Kyseisten suomalaisten osakkeenomistajien tulee kuitenkin itse ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokoukseen edellä esitettyjen ohjeiden mukaisesti. YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Ääniluettelon laatiminen ja hyväksyminen 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 5. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 7. Päätösehdotus yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamiseksi 8. Kokouksen päättäminen PÄÄTÖSEHDOTUS Kohta 7 - Päätösehdotus yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamiseksi Hallitus ehdottaa konsernin uuden tavaramerkkistrategian käyttöönoton vuoksi yhtiökokoukselle, että se päättäisi yhtiöjärjestyksen 1 §:n sanamuodon muuttamisesta seuraavasti: Nykyinen sanamuoto Ehdotettu sanamuoto (muutos kursiivilla) § 1 § 1 Yhtiön toiminimi on OM HEX Yhtiön toiminimi on OMX Aktiebolag. Yhtiö on Aktiebolag. Yhtiö on julkinen osakeyhtiö (publ). julkinen osakeyhtiö (publ). Tukholmassa heinäkuussa 2004 OM HEX Aktiebolag (publ) Hallitus Lisätietoja ja kommentteja: Anna Rasin, viestintäjohtaja, OMHEX +46 8 405 66 12 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/27/20040723BIT00040/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit