Nokia Oyj:lle varoitus muuttuneen tiedon korjaamatta jättämisastä

Helsingin Pörssin Kurinpitolautakunta on antanut Nokia Oyj:lle varoituksen pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuden rikkomisesta. Kurinpitolautakunta katsoo, että yhtiö ei ollut julkistanut tiedossaan olevaa muutosta aiemmin julkistamaansa osakekohtaiseen ennusteeseen ilman aiheetonta viivytystä.

Nokia Oyj julkisti 27.1.2005 tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2004. Tiedotteen mukaan vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,23 euroa. Nokia oli arvioinut 14.10.2004 julkistamassaan osavuosikatsauksessaan, että vuoden 2004 viimeisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos (laimennettu) tulisi olemaan 0,16 - 0,18 euroa. Osakekohtainen tulos poikkesi siten ennusteesta 27 % - 44 %. Helsingin Pörssin Kurinpitolautakunta arvioi käsittelyssään Nokia Oyj:n velvollisuutta korjata julkistettu, mutta sittemmin muuttunut tieto, tiedon olennaisuutta sekä sitä, missä ajassa korjaus on tehtävä. Kurinpitolautakunta katsoo, että muutosta yhtiön aiemmin julkistamaan osakekohtaiseen ennusteeseen ei voida pitää vähämerkityksellisenä. Tieto muutoksesta olisi siten pitänyt julkistaa ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun se oli käynyt ilmeiseksi ja yhtiö sai asiasta tiedon. Tapauksessa muutoksen on katsottava olleen yhtiön tiedossa viimeistään 14. tammikuuta 2005. Nokia julkisti tiedon muutoksesta kuitenkin vasta tilinpäätöstiedotteensa yhteydessä 27.1.2005. Kurinpitolautakunta toteaa, että Nokia Oyj ei toiminut Helsingin Pörssin sääntöjen mukaisesti, kun se ei julkistanut tietoonsa tullutta muutosta julkistettuun tietoon ilman aiheetonta viivytystä. Sijoittajan mahdollisuus arvioida yhtiöstä ja sen arvopaperia perustuu yhtiön julkistamiin tietoihin. Tästä syystä säännöt edellyttävät, että mikäli aiemmin julkistetut tiedot muuttuvat eikä muutos ole vähämerkityksellinen, yhtiön on julkistettava tieto muutoksesta. Tämä korostuu erityisesti, kun julkistetut tiedot ovat olleet täsmällisiä ja numeerisia. Yhtiö katsoi, että tulosarvion korjaaminen erikseen olisi antanut markkinoille väärän kuvan ja että lyhyen ajan kuluttua annettavassa tilinpäätöstiedotteessa oli mahdollista kuvata yhtiön liiketoiminnan tulos ja kehitysnäkymät kattavasti. Kurinpitolautakunta piti yhtiön pyrkimystä antaa mahdollisimman täydellistä informaatiota sinänsä hyväksyttävänä ja otti sen huomioon harkinnassaan. Kun kysymys on kuitenkin olennaisesti muuttuneen yksityiskohtaisen informaation korjaamisesta, se on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Tulokseen vaikuttaneiden seikkojen osalta tiedot olisi tullut antaa niin täydellisinä kuin senhetkisten tietojen valossa olisi ollut mahdollista. Lisätietoja ja kommentteja: Timo Rintanen, kurinpitolautakunnan sihteeri (09) 6166 7640 Janne Seppänen, apulaisjohtaja, markkinavalvonta (Surveillance Finland) (09) 6166 7382 Helsingin Pörssin markkinavalvonta Helsingin Pörssin valvontayksikkö (Surveillance) tutkii kaikki epäillyt sääntörikkomukset. Vähäiset rikkomukset johtavat kirjalliseen kritiikkiin yhtiölle, kun taas vakavammat tapaukset käsittelee pörssin kurinpitolautakunta. Kurinpitolautakunnan jäsenet ovat Helsingin Pörssistä riippumattomia juridiikan ja talouden asiantuntijoita. Lautakunnan puheenjohtaja on oikeusneuvos Mikko Tulokas ja jäsenet professori Risto Nuolimaa, professori Kalervo Virtanen ja OTK Simo-Pekka Helander. Mahdolliset seuraukset rikkomuksista ovat muistutus, varoitus, kurinpitomaksu tai ääritilanteessa esitys listalta poistamisesta. Lisätietoa kurinpitolautakunnasta ja sen jäsenistä sekä kurinpitolautakunnan säännöt ovat pörssin internet-sivuilla osoitteessa www.omxgroup.com/helsinginporssi.

Liitteet & linkit