OMX edistää kaupankäyntiä pörsseissään

OMX edistää välittäjien toimintaa Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseissä. Kolmessa pörssissä otetaan tammikuun alussa käyttöön OMX Nordic Exchange -jäsenyys, joka mahdollistaa välittäjän toimimisen ilman kiinteitä lisäkustannuksia myös muissa pörsseissä. Muutos tukee OMX:n tavoitetta luoda yhtenäinen ja tehokas Pohjoismaiden markkinapaikka.

OMX ottaa 1. tammikuuta 2006 käyttöön OMX Nordic Exchange -jäsenyyden, joka antaa yhdessä pörssissä toimivalle välittäjälle mahdollisuuden toimia myös kahdessa muussa pörssissä ilman kiinteitä kuukausi- tai vuosimaksuja. Yhden pörssin jäsenyyden sijasta välittäjä saa kolmen pörssin jäsenyyden ja mahdollisuuden toimia helpommin yli Pohjoismaiden rajojen. Jäsenyys ei koske Baltian pörssejä eikä kaupankäyntiä korkoinstrumenteilla. Uusi jäsenyys tarjoaa välittäjille aiempaa kilpailukykyisemmät hinnat. Kuukausittainen minimihinta Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseissä on vuoden vaihteen jälkeen 900 euroa (8 333 Ruotsin kruunua, 6 750 Tanskan kruunua), joka maksetaan ainoastaan yhteen pörssiin. Maksulla saa oikeuden tehdä kauppaa kaikilla kolmella markkina-alueella. Muutoksen myötä Helsingissä otetaan käyttöön uusi hinnasto, joka ei vaikuta vanhoihin hinnastoihin. Liittymismaksuja tai kiinteitä vuosimaksuja ei peritä. Lisäksi Kööpenhaminassa lasketaan vuosittaista minimihintaa. OMX Nordic Exchange -jäsenyyttä haetaan yhdellä hakemuksella ja jäsenyys sinetöidään yhdellä sopimuksella. Uusi sopimus korvaa aiemmin voimassa olleen sopimuksen. Jokaisen välittäjän jäsenyys on edelleen yksittäisessä pörssissä. OMX:n pörsseissä on yhteensä 148 välittäjää (luvussa eivät ole mukana 94 välittäjää, jotka ovat välittäjinä useammassa kuin yhdessä pörssissä), joista 83 on välittäjänä Tukholman Pörssissä, 49 Helsingin Pörssissä, 50 Kööpenhaminan Pörssissä, 18 Tallinnan Pörssissä, 17 Riian Pörssissä ja 25 Vilnan Pörssissä. Maksujen alentamisen ei uskota vaikuttavan merkittävästi OMX:n tulokseen. Lisätietoja: Henrik Husman, apulaisjohtaja, Cash Markets Products Equities (09) 6166 7208 Jarmo Holopainen, viestintäpäällikkö, OMX Helsinki (09) 6166 7203 Tietoja OMX Exchangesista | OMX on johtava yhteistyökumppani tehokkailla arvopaperimarkkinoilla. OMX muodostuu kahdesta divisioonasta: OMX Technologysta ja OMX Exchangesista. OMX Exchanges -divisioonan kautta OMX omistaa Kööpenhaminan, Tukholman, Helsingin, Tallinnan, Riian ja Vilnan osake-, korko- ja johdannaispörssit sekä Viron ja Latvian arvopaperikeskukset, joita kaikkia se ylläpitää. OMX Exchangesin kautta OMX tarjoaa pääsyn noin 80 prosenttiin Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoista. Lisätietoja on Internetissä osoitteessa www.omxgroup.com

Liitteet & linkit