OMX esittelee uuden OMX-listan

OMX esittelee tänään ehdotuksen OMX-listasta, väylästä pohjoismaisiin listayhtiöihin. Pohjoismaissa ja Baltian maissa käytettävät kaupankäyntisäännöt ja -järjestelmät on jo yhtenäistetty, joten nyt on aika luoda yhtenäinen tarjonta myös liikkeeseenlaskijoille. OMX-lista sisältää Kööpenhaminan, Tukholman ja Helsingin pörssien listautumisvaatimusten harmonisoinnin sekä listayhtiöiden yhtenäisen esittämiskäytännön. Yhteinen lista ja esittelymalli parantavat pohjoismaisten osakkeiden näkyvyyttä ja likviditeettiä sekä alueen kilpailukykyä.

OMX:n pyrkimys on helpottaa markkinaosapuolten toimintaa Pohjoismaiden markkinoilla ja listayhtiöiden vertailua sijoittajien näkökulmasta. Tällöin sijoittajat pystyvät myös valitsemaan sijoituskohteensa entistä laajemmasta valikoimasta. Markkinaosapuolten määrän lisääntyessä markkinat vilkastuvat, mikä tehostaa hinnanmuodostusta ja parantaa likviditeettiä. Kaiken kaikkiaan OMX-lista houkuttelee alueelle lisää sijoittajia ja pääomaa. – Minulla on ilo esitellä OMX-lista, kansainvälisen tason pohjoismainen standardi, joka parantaa alueen kilpailukykyä. Listayhtiöt muodostavat yhdessä aiempaa isomman vertailuryhmän, joten yhtiöiden vertailu helpottuu sekä Pohjoismaiden sisällä että kansainvälisesti. OMX-lista parantaa niin suurten kuin pientenkin listayhtiöiden näkyvyyttä entistä suuremmalle sijoittajajoukolle ja tuo aiempaa suuremmat pääomavirrat yhtiöiden ulottuville. Listayhtiöt pääsevät näin hyötymään osakkeidensa parantuneesta likviditeetistä, ja sijoittaminen Pohjoismaiden markkinoille helpottuu, sanoo OMX Exchangesin toimitusjohtaja Jukka Ruuska. Tarkoitus on ottaa OMX-lista yhtenäisine listautumisvaatimuksineen käyttöön Tukholman, Helsingin ja Kööpenhaminan pörsseissä vuoden 2006 puolivälissä. OMX-lista korvaa Helsingin Pörssin Päälistan, I-listan ja NM-listan, Tukholman Pörssin A- ja O-listat sekä Kööpenhaminan Pörssin nykyisen listan. Paikalliset pörssit toimivat edelleen nykyisten listayhtiöiden sekä OMX-listalle hakeutuvien uusien yhtiöiden listautumispaikkana. Nykyiset listayhtiöt ovat mukana OMX-listalla alusta lähtien. OMX-listan tarkoitus on tarjota kaikille listayhtiöille mahdollisimman hyvä näkyvyys sekä turvata Pohjoismaiden markkinoiden korkea laatu ja läpinäkyvyys. Lista on myös eurooppalaisten standardien sekä nykyisten ja tulevien EU-direktiivien mukainen. Paikallisten pörssien OMX-listalla listatut yhtiöt esitellään yhtenäisesti eri ryhmiin jaoteltuina. Tämä parantaa yhtiöiden näkyvyyttä ja helpottaa vertailtavuutta. Yhtiöt esitellään ensin markkina-arvon ja sitten toimialan mukaan OMX-pörsseissä jo käytössä olevan kansainvälisen GICS-toimialaluokituksen mukaisesti. Ryhmittely käsittää kolme uutta markkina-arvoryhmää: · Suuret yhtiöt eli Large Cap (markkina-arvo yli miljardi euroa) · Keskisuuret yhtiöt eli Mid Cap (markkina-arvo 150 miljoonasta miljardiin euroon) · Pienet yhtiöt eli Small Cap (markkina-arvo alle 150 miljoonaa euroa) Jokaisesta yhtiöstä ilmoitetaan myös selvästi kotipörssi ja kaupankäyntivaluutta, jotta sijoittaja voi halutessaan seurata vain paikallista markkinaa. Uuden listarakenteen ei odoteta muuttavan verotustilannetta missään kolmesta maassa. Yhteisen pohjoismaisen kotimarkkinan luominen merkitsee jatkossa myös muun muassa tiedottamissääntöjen ja listautumisprosessien yhtenäistämistä. Näihin OMX aikoo ryhtyä listarakenteen harmonisoinnin jälkeen yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Samaan aikaan OMX-listan luomisen kanssa OMX jatkaa myös Baltian markkinoiden harmonisointityötä. OMX:n pitkän aikavälin tavoite on luoda täysin yhtenäinen Pohjoismaiden ja Baltian kotimarkkina. Pienille yhtiöille suunnatun tarjonnan täydentämiseksi OMX aikoo perustaa ns. vaihtoehtoisen markkinapaikan. Uusi pohjoismainen vaihtoehtomarkkina tulee perustumaan ruotsalaiseen Nya Marknadeniin ja uuteen tanskalaiseen vaihtoehtomarkkinaan, joka aloittaa toimintansa vuoden loppuun mennessä. Pohjoismaiset vaihtoehtomarkkinat ovat yksi OMX:n toiminnan merkkipaaluista, ja laajempi ratkaisu vaihtoehtoiseksi markkinapaikaksi on tarkoitus esitellä lähitulevaisuudessa. Lisätietoja OMX-listasta sekä ehdotetuista uusista listautumisvaatimuksista on OMX:n kotisivuilla osoitteessa www.omxgroup.com/helsinginporssi. Sivuilla on myös uuteen markkinaryhmittelyyn perustuva luettelo listayhtiöistä. Lisätietoja: Jukka Ruuska, toimitusjohtaja, OMX Exchanges +46 8 405 6701 Anu Ilvonen, viestintäpäällikkö, OMX Exchanges (09) 6166 7599 Tietoja OMX Exchangesista | OMX on johtava yhteistyökumppani tehokkailla arvopaperimarkkinoilla. OMX muodostuu kahdesta divisioonasta: OMX Technologysta ja OMX Exchangesista. OMX Exchanges -divisioonan kautta OMX omistaa Kööpenhaminan, Tukholman, Helsingin, Tallinnan, Riian ja Vilnan osake-, korko- ja johdannaispörssit sekä Viron ja Latvian arvopaperikeskukset, joita kaikkia se ylläpitää. OMX Exchangesin kautta OMX tarjoaa pääsyn noin 80 prosenttiin Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoista. Lisätietoja on Internetissä osoitteessa www.omxgroup.com.

Liitteet & linkit