OMX Exchanges: Kuukausitilasto lokakuu 2005

·OMX Exchangesin osakevaihto oli lokakuussa 77,8 miljardia euroa, joka vastaa 3 703 miljoonan euron keskimääräistä päivävaihtoa. Näin lokakuu oli paras yksittäinen kaupankäyntikuukausi vuoden 2000 huhtikuun jälkeen (3 874 miljoonaa euroa) . ·OMX Exchangesin johdannaiskaupankäynnin vaihto nousi lokakuussa kaikkien aikojen toiseksi parhaaseen tulokseen, kun keskimääräinen päivävaihto oli 624 265 sopimusta päivässä. Toistaiseksi korkein vaihto on saavutettu helmikuussa 2004, jolloin keskimääräinen päivävaihto oli 639 580 sopimusta päivässä.

Osakekaupankäynti Keskimääräinen päivävaihto oli 3 703 miljoonaa euroa (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 2 854 miljoonaa euroa). Kauppoja tehtiin päivässä keskimäärin 96 258 (viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 80 017). Osakkeiden kiertonopeus oli 137 prosenttia. Johdannaiskaupankäynti Ruotsalaisten, suomalaisten ja tanskalaisten osake- ja korkojohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 624 265 sopimusta (12 kk: 456 618 sopimusta). Osakejohdannaisten keskimääräinen päivävaihto oli 570 406 sopimusta (12 kk: 422 838 sopimusta) ja korkojohdannaisten 53 859 sopimusta (12 kk: 33 780 sopimusta). Osakeoptioiden kokonaispreemioarvo oli 5,8 miljoonaa euroa (12 kk: 4,8 miljoonaa euroa) päivässä. Joukkovelkakirjakaupankäynti Joukkovelkakirjojen keskimääräinen päivävaihto oli 9 527 miljoonaa euroa (12 kk: 10 406 miljoonaa euroa). Warranttikaupankäynti Warranttien keskimääräinen päivävaihto oli 7,5 miljoonaa euroa (12 kk: 4,9 miljoonaa euroa). 1 )Huhtikuun 2000 luku on laskettu niin, että ne sisältävät Kööpenhaminan, Helsingin, Riikan, Tallinnan ja Vilnan luvut, jotka eivät tuolloin kuuluneet OMX:iin. Indeksiosuudet/sijoitusrahasto-osuudet Indeksiosuuksien/sijoitusrahasto-osuuksien keskimääräinen päivävaihto oli 76 miljoonaa euroa (12 kk: 52 miljoonaa euroa) Indeksikehitys Lokakuussa OMXS30-indeksi laski 1,5 prosenttia, OMXH25-indeksi laski 5,3 prosenttia, OMXC20-indeksi laski 3,7 prosenttia, OMXT-indeksi laski 2,6 prosenttia, OMXR-indeksi nousi 1,8 prosenttia ja OMXV-indeksi laski 7,2 prosenttia. Välittäjät Lokakuun 31. päivänä OMX Exchangesissa oli yhteensä 148 välittäjää (luvussa eivät ole mukana ne 91 välittäjää, jotka ovat välittäjänä useammassa kuin yhdessä pörssissä). Näistä 81 on välittäjänä Tukholman Pörssissä, 49 Helsingin Pörssissä, 50 Kööpenhaminan Pörssissä, 18 Tallinnan Pörssissä, 17 Riian Pörssissä ja 24 Vilnan Pörssissä. Listamuutokset Osakkeet Kaikkien yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli 31. lokakuuta 674 miljardia euroa (29.10.2004: 553 miljardia euroa). Lokakuun aikana kaksi yhtiötä listautui Tukholman Pörssiin ja yksi yhtiö poistui listoilta. Kööpenhaminan Pörssiin listautui yksi yhtiö ja yksi yhtiö poistui listoilta. Listayhtiöitä on yhteensä 681 (pois luettuna 9 yhtiötä, jotka ovat listattuina useammassa pörssissä), joista 271 Tukholman Pörssissä, 138 Helsingin Pörssissä, 179 Kööpenhaminan Pörssissä, 14 Tallinnan Pörssissä, 45 Riian Pörssissä ja 43 Vilnan Pörssissä. Velkakirjat Rekisteröityjen velkakirjojen määrä on yhteensä 4 252, josta 1 569 on rekisteröity Tukholman Pörssissä, 309 Helsingin Pörssissä, 2 302 Kööpenhaminan Pörssissä, seitsemän Tallinnan Pörssissä, 32 Riian Pörssissä ja 33 Vilnan Pörssissä. Lokakuun aikana Tukholman Pörssiin rekisteröitiin 64 uutta velkakirjaa ja 37 poistui listoilta. Helsingin Pörssiin rekisteröitiin viisi uutta velkakirjaa ja kolme poistui listoilta. Kööpenhaminan Pörssissä rekisteröitiin 14 uutta velkakirjaa ja 17 poistui listoilta. Tallinnan Pörssiin rekisteröitiin yksi uusi velkakirja. Riian Pörssiin rekisteröitiin neljä uutta velkakirja ja yksi poistui listoilta. Vilnan Pörssissä rekisteröitiin yksi uusi velkakirja ja yksi poistui listoilta. Warrantit Listattuja warrantteja on yhteensä 1 597, joista 1 302 on Tukholman Pörssissä ja 295 Helsingin Pörssissä. Lokakuussa Tukholman Pörssiin listattiin 134 uutta warranttia ja 71 poistui listoilta. Helsingin Pörssiin listattiin 34 uutta warranttia ja 34 poistui listoilta. Valvonta-asiat Tukholma Tukholman Pörssi kritisoi kolmea yhtiötä Pörssin sääntöjen rikkomisesta. Nämä rikkomukset eivät kuitenkaan olleet niin vakavia, että ne olisi pitänyt saattaa Tukholman Pörssin kurinpitolautakunnan käsiteltäviksi. Yhtä yhtiötä kritisoitiin siitä, että sen ennusteet olivat epäselviä eikä yhtiö julkistanut muutoksia ennusteisiinsa asianmukaisella tavalla. Kahta yhtiötä kritisoitiin siitä, että ne olivat julkistaneet kurssiin vaikuttavaa tietoa virheellisellä tavalla. Lokakuussa Karlshamns AB ja HQ Fonder AB sijoitettiin Tukholman Pörssin tarkkailulistalle. Karlshamns AB siirrettiin tarkkailulistalle, koska yhtiö ei enää täytä omistuksen keskittymistä koskevaa listautumisvaatimusta. HQ Fonder AB siirrettiin tarkkailulistalle, koska yhtiö on hakenut osakkeidensa poistamista Tukholman Pörssin listalta. Ruotsin rahoitustarkastukselle raportoitiin lokakuussa kahdesta tapauksesta, joista toinen koski epäiltyä sisäpiirikauppaa. Helsinki Helsingin Pörssin Kurinpitolautakunnan sihteeri antoi muistutuksen kahdelle listayhtiölle Pörssin sääntöjen rikkomisesta. Toinen yhtiö ei noudattanut tiedon julkistamisen samanaikaisuusvaatimusta. Toiselle yhtiölle annettiin muistutus puutteellisesta tiedottamisesta sekä tiedon samanaikaisuusvaatimuksen rikkomisesta. Kaksi sisäpiirintiedon väärinkäytön epäilyä ja yksi markkinamanipulaation epäily ilmoitettiin Rahoitustarkastukselle. Kööpenhamina Kööpenhaminan Pörssissä käsiteltiin lokakuussa yksi vapaaehtoinen ostotarjous. Kuukauden aikana asetettiin eri syistä neljä yhtiötä Kööpenhaminan Pörssin tarkkailulistalle: TDC A/S, koska yhtiö odottaa mahdollisen ostotarjouksen tulosta, Aarhus Elite A/S, koska yhtiö odottaa selvitystä taloudelliseen tilanteeseensa menetettyään yli puolet osakepääomastaan, Biomar A/S, koska yhtiön enemmistöosakas tutkii mahdollisuutta myydä kaikki omistamansa osakkeet, ja Københavns Lufthavne A/S, koska yhtiön osakkeenomistajille on jätetty vapaaehtoinen ostotarjous yhtiön kaikista osakkeista. Lisätietoja antavat: Kaupankäyntitilastoista: Tommi Toivola, apulaisjohtaja, yhtiöpalvelut (09) 6166 7216 Markkinavalvonnasta: Janne Seppänen, apulaisjohtaja, markkinavalvonta (09) 6166 7382 Tilastot ovat myös luettavissa internetissä osoitteessa www.omxgroup.com. Tietoa OMX Exchangesista |OMX on johtava yhteistyökumppani tehokkailla arvopaperimarkkinoilla. OMX muodostuu kahdesta divisioonasta: OMX Exchanges ja OMX Technology. OMX Exchanges -divisioonan kautta OMX omistaa Kööpenhaminan, Tukholman, Helsingin, Tallinnan, Riian ja Vilnan osake- ja johdannaispörssit sekä Viron ja Latvian arvopaperikeskukset ja ylläpitää niitä. OMX Exchangesin kautta OMX tarjoaa pääsyn noin 80 prosenttiin Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoista. Lisätietoja on internetissä osoitteessa www.omxgroup.com. Seuraavat taulukot pdf-liitteessä: Osakevaihto Indeksikehitys Joukkovelkakirjavaihto Johdannaisvaihto Warranttivaihto Indeksiosuudet/Sijoitusrahasto-osuudet Pörssipäiviä

Liitteet & linkit